Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark

Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009Pia Vivian Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet

 2. Dødsfald i Danmark relateret til forskellige risikofaktorer. Årligt antal dødsfald blandt mænd og kvinder. Kilde: Juel et al., 2006

 3. Konsekvenser af rygningHvert år: • 13-14.000 dødsfald • Storrygere dør 8–10 år for tidligt • Storrygere har 10 færre leveår uden langvarig belastende sygdom end aldrigrygere • 150.000 hospitalsindlæggelser • 2½ mio. kontakter til praktiserende læge • 2½ mio. fraværsdage • 5.000 tilfælde af førtidspension

 4. Rygning og ulighed:Daglig rygning og erhvervsstatusSUSY-2005

 5. Udvikling i andel dagligrygere i uddannelsesgrupperSUSY-undersøgelserne

 6. Rygemængde Uddannelse Chance for rygeophør Zimmermann et al. UFL 2006;168:3615

 7. Socialt udsatte – hvem? De 1-10 % dårligst stillede i samfundet Mennesker vi ikke når med eksisterende undersøgelser

 8. Socialt udsatte Selvadministrerede spørgeskemaer uddelt på ca. 120 væresteder, varmestuer, forsorgshjem mv. i mere end 40 danske byer I alt 1290 besvarelser fra socialt udsatte i alderen 15-76 år

 9. Rygning (i procent)

 10. Dagligrygning

 11. Hvor meget ryger du dagligt? (i procent)

 12. Andel, der er storrygere

 13. Storrygning og køn

 14. Storrygning og alder

 15. Andel med virkelig godt eller godt selvvurderet helbred

 16. Andel med 4 eller flere sygdomme/helbredsproblemer

 17. Søvn og vitalitet

 18. Andel med kronisk bronkitis og/eller KOL

 19. Andel, der har været meget generet af åndedrætsbesvær og/eller forpustethed inden for en 14-dages periode

 20. Andel, der har været meget generet af åndedrætsbesvær og/eller forpustethed inden for en 14-dages periode

 21. Fra interviews med socialt udsatte Int: Hvordan vil du beskrive dit fysiske helbred? IP: Det er ikke så godt, som det har været. Der er jo det der med vejrtrækningen og skidt og lort med alt det, man har indtaget af sprut… og så ryger der mange af dem her (peger på sin cigaret). Ja, da jeg var ude på gaden, der var det nok en 80 stykker om dagen… dagligt. Int: Så det kan du godt mærke på din vejrtrækning? IP: Ja, man kan da godt mærke det, og jeg kan også sommetider mærke det i brystkassen. I kroppen i det hele taget. - Kaj, 48 år, hjemløs, alkoholiker

 22. Andel med astma

 23. Selvvurderet helbred og stress

 24. Andel med 4 eller flere sygdomme/helbredsproblemer

 25. Fra interviews med socialt udsatte… ”Jeg har noget tilbagevendende med mit hjerte… (…) Før i tiden var det bare sådan nogle lette kramper, der gik over i løbet af kort tid… men nu kan jeg begynde at mærke, når det kommer. Og det gør bare så satans ondt. Og det kan altså vare… 10-20 minutter. Jeg tør ikke at trække vejret, fordi det gør så ondt at trække vejret. Jeg ved, det går over, men… det er blevet værre” - Adam, 41 år, hjemløs, stofmisbruger ”Det er sjældent, at en hærdet narkoman bliver over 50. Jeg ved godt, jeg ikke bliver så gammel. Det ved jeg godt” - Maria, 35 år, stofmisbruger og prostitueret

 26. Generel trivselAndel, der inden for det sidste år eller tidligere har forsøgt selvmord

 27. Fra interviews med socialt udsatte ”Lige pludselig, så bukkede jeg totalt under, det gjorde jeg. Det bevirkede så, at jeg har mistet min kone. Jeg har så til dels også mistet mine børn… Det eneste, der stod for mig, det var simpelthen bare at dulme nerverne. Og fortrænge alle de tanker man gik rundt med af forskellig art. (…) Og det er et helvede af den anden verden. Så fra at være sådan pænt oppe ad rangstigen, jamen, der er man så landet hele nede i kælderen. Og det gør ondt ad helvede til” - Kasper, 43 år, alkoholiker og hjemløs

 28. Rygning er blot én ud af flere sociale og sundhedsmæssige belastninger for socialt udsatte • De socialt udsatte grupper er på alle målene for sundhed og sygelighed markant dårligere stillet end den generelle, danske befolkning MEN: • Interviews: Påpasselighed og omsorg for eget helbred  potentiale for forbedring i relation til sundhedsfremme Til slut…

 29. Tak for opmærksomheden!