Download
prostitution i danmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prostitution i Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prostitution i Danmark

Prostitution i Danmark

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Prostitution i Danmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prostitution i Danmark Prostitution i Norden: 16-17 oktober 2008 Rosenbad, Stockholm Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

  2. Holdninger Formål • Kortlægge holdninger til prostitution i Danmark Indhold • Beskrivelse af lovgivning • Beskrivelse af definitioner og positioner • Beskrivelse af befolkningsundersøgelser, holdningsundersøgelser og kampagner • Diskussion af omfangsberegninger • Diskussion af pressens rolle • Beskrivelse af prostitueredes holdninger Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

  3. Sociale tiltag som vidensproducent Formål • Analysere og perspektivere sociale tiltag de sidste 20 år Indhold • Beskrivelse af konkrete tiltag • Beskrivelse af perspektiver på prostitution i vidensindsamling • Analyse af tiltag i lyset af evalueringer og kritik • Diskussion af metode og konstruktioner • Diskussion af socialt arbejde og vidensproduktion under samme organisatoriske paraply Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

  4. Den danske situation Status • Stor erfaring med vidensindsamling via hjælpeprojekter i statslig og KFUK regi • Behov for større nuancering og åbenhed Ønsker • Metodisk nøjagtighed og refleksion over forholdet mellem sociale tiltag og vidensindsamling. • Uafhængig forskning: • ikke knyttet til hjælpeprojekter • ikke baseret på en bestemt konstruktion af fænomenet prostitution • Åbenhed overfor internationale erfaringer og undersøgelser • Anerkendelse af prostitutionsarenaens aktørers erfaringer og holdninger Jeanett Bjønness Aarhus Universitet