de samfunds konomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i danmark n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark. Udarbejdet for Gigtforeningen i Danmark af DSI, 2003. Slidgigt behandles med smertestillende medicin, varme, massage mv. (s. 7) I 2001 var der 219.000 patienter med slid-gigt som kontakter sundhedsvæsenet (s.9)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark' - gaetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de samfunds konomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i danmark

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark

Udarbejdet for Gigtforeningen i Danmark af DSI, 2003

slide2
Slidgigt behandles med smertestillende medicin, varme, massage mv. (s. 7)
  • I 2001 var der 219.000 patienter med slid-gigt som kontakter sundhedsvæsenet (s.9)
  • DSI foretager en Cost-of-Illness (COI) analyse: Hvad er de samfundsøkonomiske meromkostninger ved slidgigt i Danmark?

- ved sammenligning med (køns og aldersstandardiseret) kontrolgruppe uden slidgigt (attributable cost-metoden s. 11).

  • excl. omkostninger til hjemmehjælp, forbrug af alternativ behandling, ressourceforbrug i social og plejesektoren, patienternes egenbetaling og produktionstab ved sygefravær (ingen data).
  • Analysen kan ikke bruges til prioritering (s. 9), men alene til at sætte fokus på slidgigt, bl.a. fordi intet alternativ til den eksisterende behandling vurderes.
slide3
Cost-of-Illness (COI-) analysen:

De samfundsøkonomiske omkostninger år 2001 =

  • direkte: patienters ressourceforbrug i 2001 i

den primære sundhedssektor

+ hospital

+ medicin i +

2) indirekte: produktionstab ved førtidspension (opgjort som værdi vha. HC-metoden hhv. Friktionsmetoden) i 2001

= Nutidsværdien af det fremtidige produktions-tab for personer tilkendt førtidspension i 2001 med diskonteringsfaktor (1+r) = 1,03 (Finansministeriet (1999) anvendte 1,06 – 1,07)

slide4
Resultat: COI af (SQ) slidgigt behandling =

COI slidgigt – COI kontrolgruppe =

1) - direkte meromkostninger 2,3 mia.

- indirekte meromkost. (1) HC 0,8 mia.

I alt 3,1 mia.

eller

2) - direkte meromkostninger 2,31 mia

- indirekte (2) Friktionsmetoden 0,03 - I alt 2,33 mia