Download
hvad kan en kombinationsaftale n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad kan en kombinationsaftale? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad kan en kombinationsaftale?

Hvad kan en kombinationsaftale?

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvad kan en kombinationsaftale?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvad kan en kombinationsaftale? • Samle honoreringen af flere opgaver, som i dag er dækket af flere overenskomster, i en overenskomst • Hindre, at overenskomsterne bliver en barriere for en fuldtidsansættelse • Fjerne situationer hvor personale har flere ansættelsesforhold • Adressere deltidsproblematikken - give mulighed for et højere timetal - og dermed højere løn • Skabe mulighed for udvidelse i jobfunktioner og dermed alsidighed i beskæftigelsen

  2. Omfattede medarbejdergrupper • Rengøringsassistenter, • Køkkenmedhjælpere/husassistenter, • Ikke-faglærte (hus/ren i FKKA, KBH, Frb.), • Specialarbejdere ved dagtilbud, • Teknisk servicemedarbejdere inden for 3Fs forhandlingsområde, • Pædagogmedhjælpere, • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, • Klubassistenter, • Anderledes kvalificerede skolepædagoger, • Handicapledsagere, • Cateringpersonalet på Læsøfærgen, • Legepladsmedarbejdere.

  3. Den centrale rammeaftales hovedprincipper (41.11) • Aftalen kræver udfyldelse med lokale aftaler • Den konkrete ansættelse sker efter den overenskomst, hvor de fleste timer er placeret • Ingen områdebegrænsninger • Max. 37 timer ugentligt • Se også: - Procesbilag med hvem – hvad – hvordan – hvornår - Oversigt over udarbejdet materiale, der kan hentes på Personaleweb