Download
broen danmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Broen Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Broen Danmark

Broen Danmark

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Broen Danmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Broen Danmark Alle har ret til en aktiv fritid -uanset social status.

  2. Broen Danmark • Broen Danmark er en landsdækkende forening, som har til formål at hjælpe nye foreninger i gang. • Broen Danmark udspringer fra Broen Horsens, som startede sine aktiviteter i 2002. • Broen Danmark hjælper i dag over 2500 børn og unge i alderen 0 – 17 år.

  3. Broen Danmark • Broen Danmark er støttet af Socialministeriet gennem satspuljen. • Broen Danmark søger offentlige og private fonde – ex. har Tryg Fonden givet 600.000 kroner. • Broen Danmark støttes af Tryg Fonden i 2014, 2015 og 2016 • Lokalforeningerne støttes af Bikubenfonden i 2011, 2012 og 2013.

  4. Broen Danmark • Lokalforeninger pr. 31. februar 2014 • Broen Horsens Broen Vejen • Broen Mariager Fjord Broen Lolland • Broen Aalborg Broen Esbjerg • Broen Vejle Broen Haderslev • Broen Næstved • Broen Struer • Broen Guldborgsund • Broen Herlev • Broen Odense • Broen Tønder • Broen Svendborg • Broen Nyborg • Broen Sønderborg • Broen Køge • Broen Vordingborg

  5. Broen Danmark Ca.70.000 børn og unge lever i misbrugsfamilier og op til 200.000 i ”fattige” familier. (tal fra Socialforskningsinstituttet). Det betyder: • Isolation og manglende socialisation. • Utryghed. • Ingen adgang til Pc`, mobil og anden form for elektronisk kommunikation. Ikke mulighed for at bruge de sociale medier ex. Face book. • Mobning og manglende integration.

  6. Broen Danmark Målgruppens problemstillinger hænger sammen med familiens problemer ex. • Misbrug – stoffer, alkohol, piller m.m. • Ulykkelige skilsmisser. • Dårlig økonomi: overførselsindkomst, uden arbejde, pension, ingen uddannelse, gæld. • Dårlige sprogkundskaber – manglende integration.

  7. Broen Danmark Lokalforeningernes opgave er blandt andet: • Kontingentstøtte. • Støtte til køb af sko, tøj og rekvisitter i forbindelse med fritidsaktiviteter. • Støtte til transport – klippekort til bus.. • Skabe kontakt til aktivitetsudbyderen. (følge barnet til aktiviteten / første møde) • Vejlede og støtte familien.

  8. Broen Danmark Samarbejdspartnere: • Skoler og institutioner – lærere og pædagoger m.fl. • Familierådgivere og sagsbehandlere. • Ungemedarbejdere / Street team. • Frivillige. • Klubber og foreninger, Ungdomsskolen, og andre udbydere af fritidsaktiviteter.

  9. Broen Danmark Visioner. • Regeringen vil fremme frivillighedsprincippet – flere skal være frivillig ! • Broen skal være sparringspartner med det offentlige ! • Broen skal modtage et årligt grundtilskud, som skal finansiere driften. • Broen skal have en stram organisation, hvor midlerne kanaliseres ud til lokalforeningerne, og bruges direkte til børnene og de unge – det vil sige, ganske få løn – og organisationsomkostninger. • Broen skal støtte op om nye aktiviteter, nye former og metoder tilpasset børn og unge anno 2014. • Broen skal støtte de eksisterende foreninger og de frivillige, som bruger deres fritid på andre.

  10. Broen Danmark For at komme i gang. • Foreningen skal have et CVR. • Foreningen skal have en foreningskonto • Medlemmer af foreningen underskriver børneattester • Foreningen udfylder løbende et registreringsark • Foreningen fører regnskab – i forbindelse med ansøgninger til midler i Broen Danmark udfyldes og vedlægges regnskabsskema + registreringsskema