1. Klubi sisu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Klubi sisu PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Klubi sisu

play fullscreen
1 / 7
1. Klubi sisu
114 Views
Download Presentation
Download Presentation

1. Klubi sisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Klubi sisu • TTÜ majandusmagistrandid • Vabaaja klubi • Spordiklubi

  2. 2. Eesmärk • Kontaktide loomine • Tervisesport

  3. 3. Klubitegevus • Vabaaja üritused • Rahvasport • Akadeemia

  4. 4. Klubiliikme tunnus Klubisärk Osavõtt klubiüritustest

  5. 5. Meeskond 20> in. Liikmeteenused: • Vaba aeg • Sport • Akadeemia Haldus: • Press ja PR • Turundus • Infoteenistus • Finantsarvestus • Sponsorlus