Funet-klubi, 11.6.2002 - PowerPoint PPT Presentation

funet klubi 11 6 2002 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funet-klubi, 11.6.2002 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funet-klubi, 11.6.2002

play fullscreen
1 / 8
Funet-klubi, 11.6.2002
91 Views
Download Presentation
jabir
Download Presentation

Funet-klubi, 11.6.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Funet-klubi, 11.6.2002 Markus Sadeniemi Markus.Sadeniemi@csc.fi puh 09-4572711, fax 09-4572302

  2. Kansainväliset yhteydet • Nordunet • redundantti 2,5 Gbit/s verkko Pohjoismaissa • Suomessa liityntäpisteet CSC:ssä ja HY:ssa • GÉANT • Euroopan runkoverkko • ydin 10 Gbit/s • Nordunetin yhteys 2,5 Gbit/s

  3. Ulkomaanyhteydet • USA • erillinen 622 Mbit/s linja Abileneen (New York) ja sieltä edelleen 155 Mbit/s StarTap:iin (Chicago) • 2,5 Gbit/s yhteys kaupalliseen Internetiin Tukholmassa • KPNQwest -> Sprint (CPH) + Telia (STO) • Venäjä • yhteys nopeutettu 34 Mbit/s->155 Mbit/s (Runnet) • NeDAP

  4. Funet-kustannukset • Kuluva vuosi jokseenkin suunnitelmien mukaan • odotukset ensi vuodelle • kotimaan kuluissa jonkin verran kasvua (huoltokulut) • Pohjoismaat ja Eurooppa ennallaan • USA:n tilanne täysin epäselvä • tehdyt tilapäisjärjestelyt eivär romuta budjettia • uuden tarjouskierroksen tulos voi olla mitä vain • arvaus: kaikesta huolimattakustannuksissa ei suurta muutosta

  5. Funet-maksut • Nykyarvio, maksut kiinnitetään syyskuussa • Perusmaksu • maksukaava ennallaan • henkilömäärien lisäys voi lisätä maksua • liikennemaksu • tätä korotetaan, jos on tarpeen • joillakin organisaatioilla %-osuus muuttunut paljon • katso: http://tilasto.funet.fi/laskutus/laskutus/cgi-bin

  6. Liikennemääriä • liik% muutos • utu.fi 9,98 +3.87 Turun yo • hiamk.fi 2,20 +2,20 Haaga-Instituutin amk • tut.fi 11,39 +2,10 Tampereen tekn. Korkeak. • jyu.fi 9,28 +2,07 Jyväskylän yo • puv.fi 0,82 -0,96 Vaasan amk • spt.fi 1,73 -1,03 Satakunnan amk • jypoly.fi 1,18 -1,53 Jyväskylän amk • oulu.fi 5,08 -2,59 Oulun yo