slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Töö sisu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Töö sisu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Töö sisu - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Maksude ja seadusandlike piirangute mõjust ettevõtete kapitali struktuurile Euroopa Liidu riikides Aaro Hazak 12. jaanuar 2007. Töö sisu. Kogutud andmed Euroopa Liidu riikide vastava seadus-andluse kohta aastatel 2000-2005 (koostöös M. Mäega)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Töö sisu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Maksude ja seadusandlike piirangute mõjust ettevõtete kapitali struktuurile Euroopa Liidu riikidesAaro Hazak12. jaanuar 2007

  2. Töö sisu Kogutud andmed Euroopa Liidu riikide vastava seadus-andluse kohta aastatel 2000-2005 (koostöös M. Mäega) Moodustatud ulatuslik valim erinevate EL riikide ettevõtete finantsinformatsioonist; paneelandmed aastatest 2000-2005 riikide ja tööstusharude lõikes Testitud autori eelnevatest teoreetilistest mudelitest tulenevaid hüpoteese Meetodiks regressioonanalüüs ja lihtsam kirjeldav statistika; vahetulemused detailsemaks empiiriliseks analüüsiks

  3. Minimaalse aktsiakapitali nõuded Mõju kapitali struktuurile esineks juhul, kui nõutav minimaalne aktsiakapitali tase oleks kõrgem kui omanike vabatahtlik panus ettevõtte kapitali, võimaldades samas võõrfinantseerimist efektiivselt kasutada Empiirilised tulemused EL riikides on nõuded erinevad, kuid ajas vähe muutunud Valimi ettevõtete andmete põhjal olulist mõju kapitali struktuurile ei ilmnenud Kuna nõutav miinimumsumma pole EL riikides väga suur, siis oluline mõju praktikas puudub Mõningal määral võib esineda negatiivne mõju väikeettevõtetele (nt. Austrias, Saksamaal, Belgias jne)

  4. Minimaalse aktsiakapitali nõuded (EUR’000)

  5. Minimaalse omakapitali nõuded Mõju kapitali struktuurile esineks juhul, kui nõutav minimaalne omakapitali tase oleks kõrgem kui minimaalne nõutav aktsiakapitali tase Empiirilised tulemused EL riikides on nõuded erinevad ning seega on võlausaldajate huvide kaitstus erinev Valimi ettevõtete andmete põhjal olulist mõju kapitali struktuurile ei ilmnenud Kuna nõutav minimaalne omakapitali tase jääb alla aktsiakapitali taseme, siis oluline mõju praktikas puudub

  6. Minimaalse omakapitali nõuded (% aktsiakapitalist)

  7. Dividendide maksmise piirangud Ettevõttel keelatakse teatavat osa kasumist dividendina välja maksta, kuna tuleb moodustada kohustuslik reservkapital Tulemuseks suurem omakapitali tase nendes ettevõtetes, mis vabatahtlikult eelistaksid võõrkapitali Empiirilised tulemused Nõudeid rakendatakse vaid osa EL riikides ning need on riigiti erinevad Enamus riikide ettevõtete puhul kontrollitud hüpotees kehtib Teiste puhul (nt Ungari, Soome, Läti) võivad põhjuseks olla valimi mitterepresentatiivsus, arvesse võtmata muud tegurid või erandlike finantsnäitajatega ettevõtted

  8. Dividendide maksmise piirangud(kohustuslik reserv % aktsiakapitalist)

  9. Minimaalsed nõutavad dividendid Mõju kapitali struktuurile puudub, kuna väljamakstavad dividendid oleks vajadusel võimalik ettevõttesse (aktsiakapitalina) reinvesteerida, s.t. toimuks vaid muutus omakapitali struktuuris Empiirilised tulemused: EL riikidest rakendatud vaid Kreekas: dividendidena tuleb välja maksta vähemalt 35% kasumist või summa, mis ületab 6% aktsiakapitalist, olenevalt sellest, kumb on suurem Oluline mõju kapitali struktuurile praktikas puudub Samas, kuna Kreeka ettevõtete arv valimis on väike, ei pruugi tulemused olla representatiivsed

  10. Kasumi maksustamine versusjaotatud kasumi maksustamine Ettevõttes, mis eelistab võõrkapitali omakapitalile, on jaotatud kasumi maksustamise tingimustes võõrkapitali kasutamine väiksem kui sarnases ettevõttes kasumi maksustamise tingimustes Empiirilised tulemused EL riikidest on jaotatud kasumi maksustamise süsteem vaid Eestis Jaotatud kasumi maksustamise tingimustes on võõrkapitali keskmine kasutus madalam kui kasumit maksustavates riikides

  11. Küsimused ja arvamused