EESTI KLUBI ÜLDKOOSOLEK - PowerPoint PPT Presentation

eesti klubi ldkoosolek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EESTI KLUBI ÜLDKOOSOLEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
EESTI KLUBI ÜLDKOOSOLEK

play fullscreen
1 / 5
EESTI KLUBI ÜLDKOOSOLEK
132 Views
Download Presentation
agostino-kearns
Download Presentation

EESTI KLUBI ÜLDKOOSOLEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EESTI KLUBI ÜLDKOOSOLEK Klubi presidendi Ivar Raigi aruanne 9.12.2011

  2. EK ürituste peamised esinejad • Ene Tiit ja Jaak Valge • Tõnis Lukas ja Margit Sutrop • Ülo Vooglaid ja Sulev Roosma • Valter Haamer • Jaan Leetsar • Andres Kollist • Aare Kasemets

  3. Eestluse kestmist tagavad valdkonnad: • Keel, kultuur ja väärtused; • Rahvastik, perekond ja kodu; • Seltsi- ja ühistegevus ning kodanikuühiskond; • Haridus ja tervis; • Maaelu ja (rahvuslik) majandus; • Keskond ja energeetika • Õiguskord ja turvalisus

  4. Eesti Klubi algatused • Eestluse Tuleviku Konvent • Eestluse Elujõu II Kongress • Eesti Rahvusliku Arengu Foorum • Suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevade tähistamine 16. novembril

  5. Eesti Klubi väljakutsed ja tegevussuunad • Töötada välja rahvuslik ideoloogia, vastates küsimusele, kuidas jääda Eesti riigina, rahvana, kogukondadena ja üksikisikutena iseendaks? • Saada tunnustatud mõttekojaks • Leida sponsorid ja toetajad • Kaasajastada veebilehekülg ja luua Eesti Klubisid üle kogu Eestimaa