Tegusate Töötute Klubi Läänemaa omavalitsustes - PowerPoint PPT Presentation

tegusate t tute klubi l nemaa omavalitsustes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tegusate Töötute Klubi Läänemaa omavalitsustes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tegusate Töötute Klubi Läänemaa omavalitsustes

play fullscreen
1 / 7
Tegusate Töötute Klubi Läänemaa omavalitsustes
115 Views
Download Presentation
malachi-sanford
Download Presentation

Tegusate Töötute Klubi Läänemaa omavalitsustes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tegusate Töötute Klubi Läänemaa omavalitsustes Peeter Alekand SA Läänemaa Arenduskeskus Karjäärikonverents VÄÄRT NÕU 24. märts 2010

  2. Tegusate Töötute Klubi alustas tegevust Haapsalus 2009 aasta kevadel kodanikualgatuse korras. Tegevuse eesmärgid: • tagada inimestele võimalus oma probleemidest rääkida; • klubiliikmete vajaduste väljaselgitamine; • ühistegevuse kaudu lahenduste otsimine; • tugitegevuste organiseerimine – loengud, koolitused; • otsekontaktide loomine tööandjatega; • kontaktide loomine omavalitsustega.

  3. Esialgne toetus ja tugi Haapsalu Linnavalitsuselt ja Läänemaa Arenduskeskuselt. Partneriks maakonnaleht „Lääne Elu“ • klubitegevuse eesmärke ja põhimõtteid tutvustav artikkel • tasuta teadete avaldamine Maakondlik projekt “Läänemaa töötutele töölesaamist toetavate nõustamisteenuste osutamine” Läänemaa Omavalitsuste Liit- Haapsalu linn, Taebla, Ridala, Noarootsi, Oru, Risti, Martna, Kullamaa ja Lihula vald.

  4. Projekt “Läänemaa töötutele töölesaamist toetavate nõustamisteenuste osutamine”. Sihtgrupp: Inimesed, kes ei ole hetkel tööturul aktiivsed – tööotsijad, noored emad, samuti ka pensioniealised, kellel on soov tööle minna. Tegevused: • Korraldatakse ja viiakse läbi töötute eneseabigruppide tegevust- töötute klubisid; • Korraldatakse ja osutatakse sihtgrupile võlanõustamise teenust; • Korraldatakse ja osutatakse sihtgrupile psühholoogilise nõustamise teenust; • Korraldatakse ja osutatakse sihtgrupile juriidilise nõustamise teenust;

  5. Tegusate Töötute Klubi on projektis strateegiline partner, kelle ülesandeks on eneseabigruppide tegevuse korraldamine ja elluviimine. Eelkõige lähtub tegevus klubi eesmärkidest ja põhimõtetest, lisaks praktilised tegevused: • CV ja kaaskirja kirjutamine; • tööintervjuul käitumine; • info hankimise kanalid; • karjäärinõustamine; • ühistegevuse alused; • kohtumised ja kontaktid ettevõtjate ja vallaesindajatega; • ja palju muud.

  6. Kokkuvõtteks: Erinevate omavalitsuste ja teiste partnerite koostöö tulemusena on tänaseks Tegusate Töötute Klubist saanud ülemaakondlik organisatsioon ning loodud on süsteemne ja tugev võrgustik, mille tegevustes osaleb aktiivselt üle saja inimese.

  7. Tänan kuulamast!