PLAANIDES KLUBI TEGEVUSI - PowerPoint PPT Presentation

plaanides klubi tegevusi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLAANIDES KLUBI TEGEVUSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLAANIDES KLUBI TEGEVUSI

play fullscreen
1 / 14
PLAANIDES KLUBI TEGEVUSI
188 Views
Download Presentation
wyanet
Download Presentation

PLAANIDES KLUBI TEGEVUSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLAANIDES KLUBI TEGEVUSI DGE Hannu Ervamaa Estonian PETS 26-27.02.2010

 2. BUILDING COMMUNITIES BRIDGING CONTINENTS

 3. TEGEVUSTE PLANEERIMISE ALUSED Rotary on105-aastane ülemaailmne organisatsion. Rotaryklubi on Rotary süda. Rotaryklubi hoiab Rotary elujõulisena. Klubi tegevuste plaan on tähtis sellele kindlale klubile ning tervele rotary-liikumisele.

 4. Rotary toetab oma klubisid mitmel moel: reeglid, juhendid, web, koolitused. Siiski, iga klubi planeerib oma tegevusi ise. Planeerimise eest vastutab iga klubi president. On fakt, et vastutavad inimesed on igal aastal erinevad, muudab planeerimise väljakutseks.

 5. TEGEVUSTE PLANEERIMISEL ON KAKS DIMENSIOONI, PIKA- JA LÜHIAJALINE Üks ring rotary rattal • Klubi igaaastasel trajektooril muutuvad ametnikud. • Plaani tegemise eest vastutavad on klubi juhatus ja uus president. • Igal aastal on uus president, uus juhatus ning uus aastaplaan. • Ja nii igavesti

 6. TULEMUS ON, ET..... Peale ühe aasta möödumist ei ole klubi samal positsioonil, kui aasta varem. Tulemused saavad olla ainult kahte varianti, kas paremad või halvemad. On oht, et klubi võib kõikuma hakata. Seetõttu on vaja kaugele ulatuvat planeerimist.

 7. PIKAAJALINE Ei ole lubatud lasta klubil kõikuma hakata; klubi peab teadma kuhu suundutakse; Järjepidevalt tuleb jälgida, kus ollakse, kuhu minnakse ning võrdlema tulemust eesmärgiga. Sul peab olema tegevuskava, mis viib eesmärgini. President vastutab plaani ja selle elluviimise eest.

 8. KUIDAS TEHA PLAANI Õpi end tundma Määratle oma eesmärgi Analüüsi oma eesmärke, tugevusi ja nõrkusi Tee ülevaade konkreetsetest sammudest, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks Võta vastu otsused vastavalt oma plaanile ja selle täideviimisele Jälgi eesmärkide poole püüdlemise protsesse

 9. KUIDAS TEHA PLAANI Anna kõigile klubiliikmetele võimalus osaleda planeerimises Alusta ajurünnakuga; vabad ideed Lõpus tee valikud ja viimane ‘viimistlus’ Esimene plaan ei pea olema täiuslik ‘Parim’ on ‘hea’ vaenlane

 10. KUIDAS EDUKAS OLLA Tulevaste ametnike pühendumus Kõigi klubiliikmete pühendumus täideviimisele

 11. EFFEKTIIVSED EESMÄRGID ON: Jagamine. Need, kes võtavad osa on pühendunud. Muud: Mõõdetav. Eesmärk peab olema tuntavalt tajutav Väljakutsuv. Eesmärk peab olema piisavalt ambitsioonikas Saavutatav. Eesmärki peab olema võimalik täita saadaolevate vahenditega Konkreetsus. Eesmärgil peab olema kindel ajakava või tähtaeg

 12. Näiteks: STRATEEGILISED OTSUSED Keskendu ideaalsele teenindamisele Meie tegevus põhineb Rotary ideaalil ja keskendub kõrvaloleva ühiskonna vajadustele Me väärtustame tihedat suhtlemist Et tagada jätkusuutlikkus, me parandame liikmete värbamist, eriti noorte Professionaalide seas Oma tegevuste kaudu tõstame avalikku kujutelma ning teadlikkust meist

 13. OTSUSTE TEGEMINE, STRATEEGIA RAKENDAMINE Programmid on jagatud lühikesteks aruanneteks ja kõnedeks Kõige tähtsamad tegevused on organiseeritud strateegia elluviimise toetuseks Strateegia toetamiseks RI’s on eeskirjad painduvad Me parandame teadlikkust Rotary-ideaalist Demograafiline võimalus parandab tegevust Parandada uute liikmete pühendumust klubi tegevusele

 14. THE FUTURE DEPENDS ON WHAT WE DO IN THE PRESENT (Mahatma Gandhi)