KLUBI TEGEVUSE KAVANDAMINE - PowerPoint PPT Presentation

klubi tegevuse kavandamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLUBI TEGEVUSE KAVANDAMINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KLUBI TEGEVUSE KAVANDAMINE

play fullscreen
1 / 15
KLUBI TEGEVUSE KAVANDAMINE
170 Views
Download Presentation
warren-guerrero
Download Presentation

KLUBI TEGEVUSE KAVANDAMINE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KLUBI TEGEVUSEKAVANDAMINE DGE Aatos Lahtinen Estonian PETS Pärnu 27-28.2.2009

 2. SINU ROTARYKLUBI TULEVIK ON SINU KÄTES

 3. TEGEVUSEKAVANDAMISE LÄHTEPUNKT Rotary on üle 100-aastane ülemaailmne organisatsioon, millel on lai liikmeskond Üksik klubi on Rotary süda, mis peab kogu rotary-tegevust elus Klubi tegevuse kavandamine on tähtis peale klubi ka kogu rotary-tegevusele

 4. Rotary-liikumine toetab klubi parimal moel reeglid, juhendraamatud, koolitus Klubi kavandab siiski ise oma tegevuse Vastutustegevuse eest on klubi presidendil Rotary erijoon, et kõik ringleb, muudabkavandamisekeeruliseks

 5. TEGEVUSEKAVANDAMISEL ON KAKS AJAPERIOODI ÜKS RATTAPÖÖRE • Klubi keerleb aastast rada mööda, vahetades igal pöördel oma ametnikke • Uus president ja juhatuskoostavadaastaplaani • Igapöörde järel tuleb uus president, uus juhatus, uus aastaplaan • Nii ad infimum

 6. NELJAMÕÕTMELINE AJAKOSMOS Klubi ei naase pöörde järel algusesse, vaid uude ajakosmose punkti Kui seda ei võeta arvesse, muutub klubi tegevus vähehaaval evolutsiooni mõjul Klubi hakkab siis triivima Selle takistamiseks on vaja kavandamiseks pikemat ajaperioodi

 7. TEINEAJAPERIOOD TUHAT RATAPÖÖRET Klubi ei tohi triivida, peab teadma, kuhu ja kuidas suundutakse Aeg-ajalt tuleb määrata asukoht ja suund ning võrrelda seda eesmärgiga Tuleb teha MATKAPLAAN Plaan ja selle jälgimine on presidendi vastutusel

 8. KLUBI MATKAPLAANI KOOSTAMINE Tunne ennast Määratleeesmärgid Analüüsioma eesmärke, tugevaid ja nõrki külgi Kaardista saavutusvõimalused Otsustaplaan ja selle teostamine Kontrollikindlatel aegadel kurssi ja edasiliikumise kiirust

 9. MATKAPLAANITEOSTAMINE Juhitudümarlaua-koosolekutesari Alustatakseajurünnakust, vabaideede pakkumine Lõpetataksevaliku ja lõpliku lihvimisega Esimeneplaan ei peaolematäiuslik Parim on heavaenlane

 10. ÕNNESTUMISE EELDUSED Tulevasteametnikekaasamineplaani elluviimisse Kõikide klubi liikmetekaasamineplaani teostamisse

 11. NÄIDISJUHTUM Munkkiniemi rotary-klubi märkasevolutsiooni mõju Tunne iseennast Klubi vanus 25 aastat, tegevusstabiilne 53 liiget, keskmine vanus 65 aastat, tõusebaasta-aastalt Uusi liikmeid harva, vaid osa püsinud Seniilsuseoht

 12. Strateegiline planeerimine Planeerimisrühma moodustamine Neli pikka ümarlaua-koosolekut Kaardistativõimalused, ohud, tugevused, nõrkused Ettepanekutest vormiti strateegiavisand Visand kohandatitegelikkusega Tulevasedpresidendidühinesidstrateegiaga Lepiti kokku, et strateegiat täpsustatakse iga kahe aasta järel Klubi otsustas strateegia kinnitada

 13. MUNKKINIEMI ROTARYKLUBISTRATEEGILISEDOTSUSED Kogutegevusealusena on ühiskonna teenimise ideaal Klubi lähiümbruskonnavajadusedsaavad esikoharotary-vaimule vastavas tegevuses Rõhutame aktiivse vastastikuse mõjuolulisust Järjepidevusekindlustamisekssuunameoma liikmete värbamiseerititööelus olevatele noortele Aktiivse teavitamisegamuudame klubi imagoõigeks ja positiivseks

 14. STRATEEGIATTOETAVADOTSUSED Programmjagataksesissejuhatavateks esitlusteks ja ja ettekanneteks Kesksedtegevusedorganiseeritakse strateegia elluviimiseks RI juhiseidkohandataksepaindlikult strateegiat toetama Süvendatakse rotary-teadmisi Tegevustaktiveeritakseealise struktuuri muutusega Uuedliikmedkaasatakse klubi tegevusse.

 15. THE FUTURE DEPENDS ON WHAT WE DO IN THE PRESENT (Mahatma Gandhi) Tänantähelepaneliku kuulamise eest!