elektrick proud n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRICKÝ PROUD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRICKÝ PROUD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

ELEKTRICKÝ PROUD - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ELEKTRICKÝ PROUD. TENTOKRÁT V KAPALINÁCH A PLYNECH. CO VLASTNĚ VEDE PROUD?. V KOVECH JE TÍM KDO VEDE ELEKTRICKÝ PROUD VOLNÝ ELEKTRON V KAPALINÁCH A PLYNECH JE TOMU ALE JINAK ZDE JE TÍM KDO VEDE ELEKTRICKÝ PROUD IONT JAK VZNIKAJÍ IONTY JIŽ VÍME A JAK SE JMENUJÍ TAKÉ!. PRO ZAPOMNĚTLIVÉ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEKTRICKÝ PROUD' - carminda-ruiz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektrick proud

ELEKTRICKÝ PROUD

TENTOKRÁT V KAPALINÁCH A PLYNECH

co vlastn vede proud
CO VLASTNĚ VEDE PROUD?
 • V KOVECH JE TÍM KDO VEDE ELEKTRICKÝ PROUD VOLNÝ ELEKTRON
 • V KAPALINÁCH A PLYNECH JE TOMU ALE JINAK
 • ZDE JE TÍM KDO VEDE ELEKTRICKÝ PROUD IONT
 • JAK VZNIKAJÍ IONTY JIŽ VÍME A JAK SE JMENUJÍ TAKÉ!
pro zapomn tliv
PRO ZAPOMNĚTLIVÉ
 • ZÁPORNÝ IONT JE ANIONT A KLADNÝ JE KATIONT
 • VZNIKAJÍ TAK, ŽE OD NEUTRÁLNÍHO ATOMU ODEBEREME Z OBALU ELEKTRON NEBO MU HO PŘIDÁME
 • NEUTRÁLNÍ ATOM = STEJNÝ POČET PROTONŮ A ELEKTRONŮ!
veden proudu v kapalin ch
VEDENÍ PROUDU V KAPALINÁCH
 • NE VŠECHNY KAPALINY JSOU SCHOPNY VÉST ELEKTRICKÝ PROUD
 • TAKOVÝM, KTERÉ TO UMÍ ŘÍKÁME ELEKTROLYTY
 • ABY MOHLA BÝT KAPALINA ELEKTROLYTEM, MUSÍ OBSAHOVAT VOLNÉ NOSIČE NÁBOJE, tj. VOLNÉ IONTY
elektrol za
ELEKTROLÝZA
 • DĚJ, PŘI KTERÉM TEČE ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTROLYTEM, SE NAZÝVÁ ELEKTROLÝZA
 • PŘI ELEKTROLÝZE DOCHÁZÍ K PŘEMÍSŤOVÁNÍ VOLNÝCH IONTŮ V ELEKTROLYTU
 • ANIONTY JDOU K ANODĚ(KLADNÉ ELEKTRODĚ) A KATIONTY KE KATODĚ (ZÁPORNÉ ELEKTRODĚ)
jak to tedy vypad
JAK TO TEDY VYPADÁ

KATIONT

ANIONT

co se d je p i elektrol ze
CO SE DĚJE PŘI ELEKTROLÝZE?
 • IONTY SE VLIVEM VNĚJŠÍHO ELEKTRICKÉHO POLE PŘESUNUJÍ K ELEKTRODÁM
 • TAM ODEVZDÁVAJÍ SVŮJ NÁBOJ A STÁVAJÍ SE NEUTRÁLNÍMI
 • VLIVEM CHEMICKÝCH PROCESŮ STÁLE VZNIKAJÍ NOVÉ IONTY
 • ELEKTROLYT SE TAK ROZKLÁDÁ
veden proudu v plynu
VEDENÍ PROUDU V PLYNU
 • ROVNĚŽ V PLYNU JSOU VOLNÝMI NOSIČI NÁBOJE IONTY
 • PLYN, KTERÝ JE OBSAHUJE SE NAZÝVÁ IONIZOVANÝ
 • VEDENÍ V PLYNU NAZÝVÁME VÝBOJEM
 • PŘÍKLADY: JISKRA, BLESK, ELEKTRICKÝ OBLOUK(SVÁŘEČKA), ATD.
 • VÝBOJ MŮŽE BÝT DOPROVÁZEN ZVUKOVÝM VJEMEM