Výkon elektrického proudu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výkon elektrického proudu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výkon elektrického proudu

play fullscreen
1 / 10
Výkon elektrického proudu
900 Views
Download Presentation
boone
Download Presentation

Výkon elektrického proudu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výkon elektrického proudu Prozkoumáme, na čem závisí svit žárovky. Na žárovce přečteme např. tyto údaje: 6V 0,5A Znamenají, že při napětí 6 V prochází žárovkou proud 0,5 A. Žárovku připojíme do elektrického obvodu, ve kterém budeme napětí postupně snižovat. Je zřejmé, že svit žárovky bude klesat. Elektrický proud bude mít menší výkon. Výkon elektrického proudu závisí na elektrickém napětí U.

  2. Výkon elektrického proudu Nyní žárovku vyměníme za 6V 0,75A Při stejném napětí žárovkou prochází větší proud. Takže žárovka bude mít menší odpor. Jak bude svítit? Při větším proudu bude svítit více než žárovka předchozí. Výkon elektrického proudu závisí na elektrickém proudu I.

  3. Výkon elektrického proudu Výkon elektrického proudu vypočítáme jako součin napětí na spotřebiči a proudu, který spotřebičem protéká. Elektrické napětí Volt (V) Výkon elektrického proudu Watt (W) Elektrický proud Ampér (A) U spotřebičů používáme pro dodávaný výkon elektrického proudu označení příkon.

  4. Výkon elektrického proudu Příklad 1: Vypočítejte příkon žárovek z předešlého pokusu. Zápis: U = 6 V I = 0,75 A P = ? W Zápis: U = 6 V I = 0,5 A P = ? W Výpočet: P = U.I P = 6 V . 0,75 A = 4,5 W Výpočet: P = U.I P = 6 V . 0,5 A = 3 W Opověď: Příkon první žárovky je 3 W, druhé 4,5 W.

  5. Výkon elektrického proudu Příklad 2: Žehlička je připojena k napětí 230 V a protéká jí elektrický proud 2,8 A. Vypočítej příkon žehličky. Zápis: U = 230 V I = 3,5 A P = ? W Výpočet: P = U.I P = 230 V . 3,5 A = 805 W Opověď: Příkon žehličky je 805 W.

  6. Výkon elektrického proudu Příklad 3: Jaký proud bude protékat vláknem žárovky. Potřebné údaje vyčti z obrázku. Záleží k jakému napětí žárovku připojíme, běžná hodnota je kolem 230 V. Zápis: U = 240 V P = 100 W I = ? A Výpočet: Opověď: Vláknem žárovky poteče el. proud o velikosti 0,42 A.

  7. Výkon elektrického proudu Příkony různých spotřebičů

  8. Výkon elektrického proudu Na každém spotřebiči je štítek, ze kterého příkon vyčteme: Příkon topinkovače Příkon rychlovarné konvice Příkon žárovky Příkon vysavače

  9. Výkon elektrického proudu Použité zdroje: RAUNER, Karel, Josef PETŘÍK, Jitka PROŠKOVÁ a Miroslav RANDA. NAKLADATELSTVÍ FRAUS. Fyzika 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-525-9. MICROSOFT CORPORATION. Obrázky a jiný obsah [online]. 2012 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: http://office.microsoft.com OMEGATRON. Faders.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006-29-11 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Faders.jpg IAINF. Potentiometer.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006-26-11 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potentiometer.jpg