KOVY - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOVY PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
KOVY
542 Views
Download Presentation
larya
Download Presentation

KOVY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOVY Alkalickékovy Prvky alkalických zemin Další kovy

 2. Alkalické kovy Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Umístění v PSP: I.A skupina Sodík Vlastnosti: velmi reaktivní, žíravá a vysoce hořlavá látka, uchovává se pod vrstvou petroleje – ochrana před vzdušným kyslíkem, vede el. proud, reaguje s vodou za vzniku hydroxidu a vodíku „Zkáza Titanicu“ 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 sodík voda hydroxid vodík sodný Výskyt: v přírodě vázaný ve sloučeninách, např. chlorid sodný – kuchyňská sůl Použití: sodíkové výbojky – pouliční osvětlení, chladicí médium některých typů jaderných reaktorů

 3. Otázky I • Kde jsou umístěny v PSP alkalické kovy? Kolik mají valenčních elektronů? • Uveď názvy a značky alkalických kovů • Proč je sodík kov? Uveď alespoň 4 jeho vlastnosti. Proč ho lze krájet nožem? • Jaké zbarvení fenolftaleinu jsi pozoroval při pokusu „Zkáza Titanicu“? Proč se fenolftalein zbarvil? Vyjmenuj pomůcky potřebné k pokusu. • Proč se sodík vyskytuje v přírodě pouze vázaný ve sloučeninách? Uveď název sloučeniny. • Uveď dva příklady využití sodíku.

 4. Prvky alkalických zemin Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Umístění: II.A skupina PSP Hořčík Vlastnosti: stříbrolesklý, vysoce hořlavý kov, hoří oslnivým plamenem Výskyt: v přírodě vázaný ve sloučeninách Použití: do slitin, např. dural – při výrobě jízdních kol, letadel, aut, lodí Význam: pro živé organismy – součást chlorofylu,důležitý pro správnou činnost lidského organismu. Obsaženv: banánech, fících, ořeších, obilí, celozrnném pečivu, „Magnezii“. Nedostatek způsobuje: nespavost, podráždění, trávicí potíže

 5. Otázky II • Kde jsou umístěny v PSP prvky alkalických zemin? Kolik mají valenčních elektronů? • Uveď názvy a značky prvků alkalických zemin. • Uveď alespoň 4 vlastnosti hořčíku. • Proč se využívá hořčík v pyrotechnice? • Proč je hořčík pro člověka důležitý? V jakých potravinách je obsažen? • Jak se u člověka projevuje jeho nedostatek? • Co je chlorofyl? Který kov obsahuje? • Vyhledej informace o vápníku na výukovém webu školy Chemie 8.r. – PSP. (výskyt, použití, zajímavosti).

 6. Další kovy • Železo • Měď • Hliník • Těžké kovy – olovo, kadmium, rtuť • Zlato • Stříbro • Platina • Titan

 7. Železo Výskyt:nejrozšířenější prvek na Zemi V lidském organismu – součást hemoglobinu Výroba:ze železných rud ve vysokých pecích. Získá se surové železo = litina, je křehká, nedá se obrábět, není kujná. Používá se na výrobu radiátorů, kotlů. Zkujňování surového železa – snižuje se obsah nežádoucích příměsí (C, Si,..) a získává se ocel – je pevná, obrobitelná a kujná. Druhy oceli: nerezavějící, chirurgická, nástrojová,betonářská.

 8. Měď Vlastnosti:červenohnědá barva, vede el. proud i teplo Výskyt:v přírodě ryzí i ve sloučeninách, v živých org. – součást krevního barviva měkkýšů Použití:střešní krytina, okapy, kotle v pivovarech, elektrotechnika – vodiče, slitiny (mosaz, bronz)

 9. Hliník Vlastnosti:stříbřitě šedý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý, nekoroduje Výskyt: V přírodě vázán ve sloučeninách, ruda - bauxit. Oxid hlinitý tvoří drahé kameny – rubín (červený), safír (modrý). Použití: CD, DVD, alobal, lehké slitiny (dural), nádobí, příbory, součást chladičů počítačových procesorů a pamětí. Rubín a safír ve šperkařství. Korund – k řezání a vrtání tvrdých materiálů

 10. Rtuť Vlastnosti:v kapalné skupenství, stříbrolesklý kov Použití: teploměr, zubní technika

 11. Titan Vlastnosti:velmi lehký a tvrdý kov, ocelový vzhled, odolný vnějším vlivům a vysokým teplotám Použití: slitiny s Al, Mn, Zn: na výrobu brýlí, jízdních kol, okapů, golfových holí, konstrukce letadel, k výrobě antikorozních ocelí, k výrově tělních (zubních, kloubních) implantátů, lodních šroubů, luxusních hodinek a některých chirurgických nástrojů, body piercing

 12. Otázky III • Co je hemoglobin? Který kov je jeho součástí? • Vysvětli jaký je rozdíl mezi litinou a ocelí. • Uveď alespoň 2 příklady využití litiny a oceli. • V čem spočívá zkujňování? • Co je bronz? Které kovy obsahuje? • Uveď alespoň tři vlastnosti mědi. • Z vlastní zkušenosti uveď alespoň 4 příklady využití mědi. • Uveď alespoň tři vlastnosti hliníku. • Uveď alespoň tři příklady využití hliníku. • Vyjmenuj těžké kovy. • Proč je důležité sbírat a třídit kovový odpad? Jakou souvislost má recyklace kovového odpadu s úsporou energie? • Který kov v krvi může být příčinou Alzheimerovy choroby? Jak se nemoc projevuje? • Co je rubín a safír? Jakou mají barvu? Kde se používají?

 13. Otázky IV • Proč je nebezpečné jíst ovoce ze stromů podél frekventovaných silnic? • Kterou vlastností se rtuť odlišuje od ostatních kovů? • Uveď alespoň dva příklady využití olova. • Proč nelze použít na Sibiři rtuťový teploměr? • Vyjmenuj alespoň 5 vlastností zlata. • Kde se zlato používá a proč? • Vysvětli, co je karát. • Co je amalgám? • Zjisti, kde se používá platina.

 14. Otázky V • Uveď značku kovu, jehož se týká rčení : zlaté srdce, zlatá ústa, bronzová pleť, platinové vlasy, železné zdraví, stříbrné vlasy, nohy z olova. • Jak rozlišíš dvojice kovů a) zlato a cín, b) platinu a hořčík, c) měď a zinek, d) hliník a rtuť? • Jedním slovem vyjádři společný znak bronzu, oceli, pájky a duralu. • Vyhledej v tabulkách hustotu následujících kovů Au, Al, Ag, Pt, Hg, Fe, Ti, Cu, Pb, Na, Ca, Mg a seřaď tyto kovy podle klesající hustoty.

 15. Poznáš kovy?