STŘÍDAVÝ PROUD - PowerPoint PPT Presentation

st dav proud n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STŘÍDAVÝ PROUD PowerPoint Presentation
Download Presentation
STŘÍDAVÝ PROUD

play fullscreen
1 / 17
STŘÍDAVÝ PROUD
329 Views
Download Presentation
Download Presentation

STŘÍDAVÝ PROUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STŘÍDAVÝ PROUD PROUD MĚNÍCÍ SVŮJ SMĚR

 2. DĚLENÍ PROUDU • PROUD DĚLÍME NA DVA DRUHY STEJNOSMĚRNÝ STŘÍDAVÝ

 3. 1) STEJNOSMĚRNÝ PROUD • PROUD, KTERÝ TEČE STÁLE JEDNÍM SMĚREM (V OBVODU OD + K - ) • ZATÍM JSME POZNÁVALI JEN TENTO DRUH • 2) STŘÍDAVÝ PROUD • PROUD, KTERÝ V PRŮBĚHU ČASU MĚNÍ SVŮJ SMĚR V OBVODU • ZDROJ TAKOVÉHO PROUDU PRAKTICKY NEMÁ STÁLOU KLADNOU A ZÁPORNOU SVORKU!

 4. CO JE TEDY DŮLEŽITÉ • V PRŮBĚHU ČASU SE MĚNÍ SMĚR PROUDU • JE NUTNÉ, ABY SE PROUD MĚNIL VE STEJNÝCH INTERVALECH • TAKOVÝ PROUD BUDEME NAZÝVAT HARMONICKÝ • DOHODA: BUDEME-LI MLUVIT O STŘIDAVÉM PROUDU, VŽDY BUDE HARMONICKÝ!

 5. U/V t/s PRŮBĚH STŘÍDAVÉHO PROUDU • ČASOVÝM GRAFEM PRŮBĚHU STŘÍDAVÉHO PROUDU JE KŘIVKA ZVANÁ SINUSOIDA

 6. FREKVENCE • FREKVENCI UŽ ZNÁME Z DŘÍVĚJŠKA • UDÁVÁ POČET KMITŮ ZA 1 SEKUNDU • Z GRAFU SINUSOIDY JE VIDĚT, ŽE PRŮBĚH JE PERIODICKÝ • PROTO MŮŽEME ZAVÉST I PERIODU • PERIODA JE DOBA JEDNOHO KMITU • STANDARTNÍ FREKVENCE V NAŠÍ SÍTI JE 50Hz

 7. TRANSFORMÁTOR • NE VŠECHNY PŘÍSTROJE, KTERÉ BĚŽNĚ ZAPOJUJEME DO ZÁSUVEK SNESOU HODNOTU NAPĚTÍ, KTERÁ JE V NAŠÍ SÍTI • PROTO JE NUTNÉ TUTO HODNOTU UPRAVIT NEBOLI TRANSFORMOVAT • TO PRÁVĚ UMOŽŇUJE TRANSFORMÁTOR

 8. JAK VYPADÁ? PRIMÁRNÍ CÍVKA SEKUNDÁRNÍ CÍVKA SPOLEČNÉJÁDRO

 9. TRANSFORMÁTOR

 10. JAK HO POUŽÍVÁME? • NA PRIMÁRNÍ CÍVKU PŘIPOJUJEME ZDROJ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ • ZE SEKUNDÁRNÍ CÍVKY POTÉ ODEBÍRÁME TRANSFORMOVANÉ NAPĚTÍ A PROUD • SEKUNDÁRNÍ CÍVKA SE TEDY CHOVÁ JAKO ZDROJ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ

 11. VELIKOST TRANSFORMACE • PRO VELIKOST TRANSFORMACE JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TZV. TRANSFORMAČNÍ POMĚR • TEN JE DÁN POMĚREM POČTU ZÁVITŮ NA SEKUNDÁRNÍ A PRIMÁRNÍ CÍVCE • JE TO BEZROZMĚRNÁ VELIČINA A ZNAČÍME JI k

 12. MATEMATICKY

 13. DRUHY TRANSFORMACE • 1) TRANSFORMACE NAHORU • TRANSFORMAČNÍ POMĚR JE VĚTŠÍ NEŽLI 1 • SEKUNDÁRNÍ CÍVKA MÁ VÍCE ZÁVITŮ NEŽLI PRIMÁRNÍ • VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ JE VĚTŠÍ NEŽLI VSTUPNÍ • PROUD SE ALE NAOPAK ZMENŠUJE • 2) TRANSFORMACE DOLŮ • k JE MENŠÍ NEŽLI JEDNA, NAPĚTÍ SE TEDY ZMENŠUJE A PROUD ZVĚTŠUJE!

 14. PŘEVODNÍ VZTAHY • PLATÍ: • PRO NAPĚTÍ A PROUD PLATÍ TENTO VZTAH TAKTO

 15. PŘÍKLADY • URČI CHYBĚJÍCÍ VELIČINY: • U1=220 V • U2=? • N1=100 z • N2=20 z

 16. U1=220 V • U2=4,4 kV • N1=100 z • N2=? • I1 = 80 mA • I2 = ?

 17. U1=? V • U2=2 kV • N1=80000 z • N2=? • I1 = 80 mA • I2 = 0,02 A