slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen - PowerPoint PPT Presentation


 • 424 Views
 • Uploaded on

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen. Sosiologiske teorier . Ulike perspektiver. 1. Konflikter mellom normsystemer. Kjønn- generasjoner – rik/fattig – by/land?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

TE- Hibu 2005

sosiologiske teorier ulike perspektiver
Sosiologiske teorier. Ulike perspektiver
 • 1. Konflikter mellom normsystemer. Kjønn- generasjoner – rik/fattig – by/land?
 • 2. Konflikter innenfor et normsystem – mål/midler. Jfr. anomiteorier
 • 3. Sosial disintegrasjon. Forstyrrelser av samfunnets likevekt eller oppløsning av sosiale systemer som følge av avvik (jfr. gjengkonformitetsteorier)
 • 4. Sosiale læringsprosesser der individet tilegner seg avvikende atferd gjennom internalisering av avvikerrollen (jfr. Stemplingsteorier

TE- Hibu 2005

sosiologisk analyse
Sosiologisk analyse

TE- Hibu 2005

anomiteorier emile durkheim aasen
Anomiteorier – Emile DurkheimAasen
 • Samholdet eller fellesskapet legger bånd på den enkelte: NOMOS
 • Det finne samfunnstilstander der hver enkelt overlates til seg selv: ANOMI
 • Da utgår det ingen styring fra samfunnets NOMOS
 • Durkheim nevner markedsøkonomi – multinasjonale selskaper
 • Skilsmisser
 • Diskrepans mellom internaliserte ideal/mål og tilgjengelige og sosialt aksepterte midler/ressurser/regler

TE- Hibu 2005

robert merton skille mellom kulturelle m l og instistusjonaliserte godtatte middel p aasen
Robert Merton skille mellom kulturelle mål og instistusjonaliserte (godtatte) middel P.AASEN

TE- Hibu 2005

inngjerding av marginaliserte grupper n christie
Inngjerding av marginaliserte grupperN. Christie
 • Utgangspunktet er at det generelt sett er mye vondt her i verden og vi kan ikke være like bekymret for alt
 • Vi må velge ut sosiale problemer som vi vil mobilisere mot
 • En egnet og god samfunnsfiende hvor angriperne får ære av kampen og omkostningene bæres av svake grupper (eks. stoffmisbrukere)
 • Det er en grense for hvor store forskjeller i oppfatning som vi kan akseptere – for stor forskjell er en trussel for den sosiale orden (Staff?)

TE- Hibu 2005

hvorfor er det ikke flere avvikere martinussen
Hvorfor er det ikke flere avvikere?Martinussen
 • 1. Samfunnets normer internaliseres
 • 2. Avvikende motivasjon slår ikke ut i atferd fordi vi ønsker anerkjennelse
 • 3. Folk avstår fra avvikende atferd p.g.a. Sanksjoner
 • 4. Vi handler konformt fordi det belønnes
 • 5. Illegitime midler er ikke tilgjengelig

TE- Hibu 2005