slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technická dokumentace Číslo DUMu : VY_32_INOVACE_12_17

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt:

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801

Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů

Název sady: Technická dokumentace

Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_17

Název DUMu: Technologická dokumentace – památková péče

Pro obor vzdělávání: 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předmět: Technologická dokumentace

Ročník: 3.

Autor: Jiří Wallner

Datum: 04.10.2013

pam tkov p e
Památková péče
 • Za kulturní památkyjsou považována nejen díla architektonická, sochařská a malířská, ale rovnocenná jim díla užitého umění, reprezentovaná především uměleckým řemeslem. V českých zemích má umělecké řemeslo prastarou tradici. Dokazují to archeologické nálezy uměleckořemeslných produktů.
slide3

Otázka restaurovat nebo konzervovat je dnes řešena zásadou: především konzervovat! Teprve tam kde konzervace nestačí, se má restaurovat. Jde-li o památku dodnes užívanou (tzv. živou) a jejíž forma není poškozena ( např. kovaná mříž ), zajistí se její životnost konzervací. Památky, které již nejsou používány (tzv. mrtvé ), je nutné pouze konzervovat (např. gotický meč).

 • Restaurování přichází v úvahu pouze v případě, že památka po restaurování bude plnit svůj funkční účel a zásah nebude na její újmu. Například kovaná vrata, která jsou poškozena a poškození brání plnit jejich funkci, je nutno restaurovat. Je důležité zachovat co nejvíce z původní památky a nahradit jen zničené nebo chybějící části.
slide4

Při restaurování památek používáme samozřejmě pracovní postupy použité při původní výrobě. Nejmodernější technologií bychom památku znehodnotili.

 • Při restaurování kovaných památek nezastíráme novost nahrazených částí umělým zkorodováním nebo potloukáním. Pokud je dodržena forma a způsob zpracování, není námitek, aby odborník poznal, že jde o části zhotovené při restaurování. Jen výjimečně se dělá tzv. retuš, ale to jen v dohodě s památkáři.
slide5

Zákon o kulturních památkách stanový, že konzervování a restaurování památek mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní výtvarníci – restaurátoři, kteří jsou zapsány v seznamu ministerstva kultury.

 • Majitelé památek jsou povinni pečovat vlastním nákladem o její zachování a udržování podle zásad památkové péče. V případě chce-li provést úpravu nebo obnovu nebo památku přemístit musí vždy žádat o souhlas příslušný orgán památkové péče.
slide6

Před započetím konzervační nebo restaurační práce je nutný průzkum uměleckohistorický, chemickolaboratorní, archivní, řemeslně odborný průzkum, fotodokumentace apod. Teprve na základě všech výsledků průzkumu se určí správný postup restaurační a konzervační práce a sepíše protokol, který musí obsahovat:

 • popis předmětu, tj. slohové zařazení, charakteristické tvary a rozměry
 • původní umístění a vznik díla, popř. autora a majitele
 • údaje o výstavách, na nichž bylo dílo uvedeno a literatuře, která se o díle zmiňují
slide7

stav před započetím konzervačních nebo restauračních prací ( spojeno s fotodokumentací), záměr akce ( tj.do jakého stavu má být dílo uvedeno) a způsob provedení ( např. doplnění chybějících částí, způsob spojování nových částí k původním, konzervování apod.)

 • způsob provedení – tj. popis celého technologického postupu restaurování a konzervování
 • složení odborné komise pro průzkum a restaurování nebo konzervování
 • odborné provedení, tj. jméno výtvarníka, organizace, popř. řemeslníka, který práci provede
 • zhodnocení po ukončení celé práce
slide8

Zdroj materiálů:

SEMERÁK, G.; BOHMAN, K.: Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha: SNTL, 1979.

Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.