Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropa, Rusko – 8. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropa, Rusko – 8. ročník

Evropa, Rusko – 8. ročník

355 Views Download Presentation
Download Presentation

Evropa, Rusko – 8. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemInovace a zkvalitnění výukyprojekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOSTEU Peníze školám Evropa, Rusko – 8. ročník

 2. Název: Evropa, Rusko Anotace: Výkladová prezentace. Seznamuje s polohou státu, hlavním městem, povrchem, nejvyšší horou, vodstvem, průmyslem, zemědělstvím a zajímavostmi státu Vypracovala: Mgr. Věra Pejsarová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, zeměpis, Evropa Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 20. ledna 2013

 3. Rusko, oficiálním názvem Ruská federace je s rozlohou 17 075 400 km² největší stát světa.

 4. Moskva je hlavní město Ruska s celkem 11 551 930 obyvateli

 5. Elbrus je s výškou 5642 m n. m. nejvyšší horou Kavkazu a Ruska

 6. Altaj s nejvyšším vrcholem Bělucha 4 506 m n. m. je nejvyšším pohořím Sibiře

 7. Západosibiřská rovina je rovina, jež zabírá západní část Sibiře

 8. Poloostrov Kamčatka je zde 29 činných sopek, z nichž nejvyšší je Ključevskaja, vysoká 4750 mn.m.

 9. Největší řekou Ruské federace je Jenisej, nejdelší Ob spolu s Irtyšem

 10. Lena je řeka ve východní Sibiři v Rusku. Patří mezi největší ruské veletoky

 11. Volha je veletok protékající evropskou částí Ruska. S délkou 3534 km je nejdelší a nejvodnatější řeka Evropy

 12. Největší jezero na světě je slané Kaspické moře

 13. BAJKAL je největší jezero na Sibiři a po Kaspickém moři druhé největší v Rusku a nejhlubší jezero na Zemi

 14. Rusko – státní zřízení a přírodní poměry-největší stát na Zemi Moskva – hl. m. 75% nížiny – Východoevropská nížina Západosibiřská rovina Jakutská nížina Středosibiřská vysočina Kavkaz – Elbrus 5642m Altaj – Bělucha Kuzněckij Alatau, Západní Sajan, Východní Sajan, pohoří Tuvy, Přibajkalí, Zabajkalí, Verchojanské, Čerského, Kolymské Kamčatka- Ključevskaja

 15. -velké zásoby nerostných surovin Ropa, zem. Plyn – Západosibiřská rovina, Povolží, Kavkaz, Timano – pečorská oblast Uhlí – Sibiř Žel. Ruda – Kursk, Ural, Sibiř Zlato, diamanty – Jakutsko vnitrozemské podnebí, mírný pás monzunové podnebí 60% - dlouhodobě zmrzlé půdy Ob, Jenisej, Lena, Indigirka, Kolyma Volha – Kaspické moře – největší jezero na světě Bajkal – nejhlubší jezero na světě – 1620 m Výrazné šířkové pásy – půdy, rostlinstvo

 16. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Russia.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russian_Federation_(orthographic_projection).svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moscow_collage_new_(2011).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_Basils_Cathedral-500px.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kremlin_Spasskaya_Tower.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Moscow_(Russia).png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russland_topo.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Elbrus http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elbrus_2008.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albours.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elbrusfrombezengi.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caucasus.A2001306.0815.250m.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padosibi%C5%99sk%C3%A1_rovina http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1padn%C3%AD_Sibi%C5%99.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baikal-S1998162044804.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:-26_swiatoinos.JPG.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Kam%C4%8Datka_(poloostrov) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klju%C4%8Devskaja_za_v%C3%BDchodu_slunce.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bank_of_Yenisei_River.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Novosibirsk_Ob.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caspian_Sea_from_orbit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kasp.-meer-iran2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bay_in_Baku.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Volha http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russia_River_Volga.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Lena http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volgarivermap.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lena_River_near_Yakutsk_(synchroswimr).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lena_watershed.png

 17. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yeniseirivermap.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ob_watershed.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Altaj_(poho%C5%99%C3%AD) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/2006-07_altaj_belucha.jpg

 18. Použitá literatura: V. Voženílek, M. Fňukal, M. Mahrová: Zeměpis 3, Zeměpis světadílů a oceánů, Amerika, Asie, Evropa, PRODOS 2001 ZŠ a víceletá gymnázia, NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI, s. r. o. Praha 1998 J. Herink, S. Tlach: Základy zeměpisných znalostí, NČGS, s.r. o. Praha 2006 Evropa, sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2008

 19. Téma: Evropa, Rusko - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft Office Autor: Mgr. Věra Pejsarová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)