Download
pt ci hmyzo rav p vci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ptáci – hmyzožraví pěvci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ptáci – hmyzožraví pěvci

Ptáci – hmyzožraví pěvci

916 Views Download Presentation
Download Presentation

Ptáci – hmyzožraví pěvci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ptáci – hmyzožraví pěvci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora VY_32_INOVACE_2P.7_8.10 Autor: Mgr. Pavel Jeřábek Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Přírodopis, 7.- 8. třída ZŠ Září 2012 Klíčová slova: hmyzožraví, vlaštovka, sýkora, jiřička, konipas, skřivan, chocholouš, slavík, červenka, rehek, brhlík, dlask, drozd, kos, špaček Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 2. Klikni na číslo a pojmenuj živočicha 12345678910111213141516

 3. PĚVCI hmyzožraví Sýkora koňadra http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parus_major_m.jpg

 4. PĚVCI hmyzožraví Sýkora modřinka http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parus_caeruleus1.jpg

 5. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landsvale.jpg Vlaštovka obecná

 6. PĚVCI hmyzožraví http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delichon_urbicum_09.jpg Jiřička obecná

 7. PĚVCI hmyzožraví Konipas bílý http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pied_wagtail.jpeg

 8. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alauda_arvensis_2.jpg Skřivan polní

 9. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crested_Lark_I-Haryana_IMG_9946.jpg Chocholouš obecný

 10. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nachtigall_%28Luscinia_megarhynchos%29-2.jpg Slavík obecný

 11. PĚVCI hmyzožraví Červenka obecná http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erithacus_rubecula_%28Marek_Szczepanek%29.jpg

 12. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PhoenicurusOchrurosGuntherHasler01.jpg Rehek domácí

 13. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phoenicurus_phoenicurus_male%28ThKraft%29.jpg Rehek zahradní

 14. PĚVCI hmyzožraví Brhlík lesní http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sitta_europaea_wildlife_2_1.jpg

 15. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coccothraustes_coccothraustes_1_%28Marek_Szczepanek%29.jpg Dlask tlustozobý

 16. PĚVCI hmyzožraví Drozd zpěvný http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Song_thrush.jpg

 17. PĚVCI hmyzožraví Kos černý http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kos_cerny.jpg

 18. PĚVCI hmyzožraví http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_Starling_2006.jpg Špaček obecný

 19. Odkazy • http://www.rozhlas.cz/hlas/portal/

 20. Metodický list • Žákům se postupně odkrývají obrázky živočichů, žáci doplňují rodová a druhová jména. Správná odpověď se ukáže při dalším kliknutí. Prezentaci lze použít i formou soutěže (kdy si žáci sami vybírají na interaktivní tabuli z listu č.2 čísla obrázků, které se poté rozkryjí), případně k ústnímu či písemnému opakování. • Anotace: Prezentace slouží k procvičení správného pojmenovávání živočichů podle vnějšího vzhledu a podle důležitých popisných informací

 21. Zdroje • Zdrojem obrázků je www.wikipedia.cz, přímý odkaz je uveden u každého obrázku, příp. vlastní zdroje autora. • Objekty použité k vytvoření prezentace jsou vytvořeny v programu MS PowerPoint • Použitý software: držitel licence - ZŠ Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora • Microsoft Powerpoint2010 – součást Microsoft Office XP Professional