Dôverujem vám
Download
1 / 40

Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Dôverujem vám. Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave. PROSPERUJÚCA (UDRŽATEĽNÁ) KOMUNITA. AUTONÓMNY ROZVOJ. ZMOBILIZOVANÁ A ROZVÍJAJÚCA SA ŠKOLA 2023. ŠKOLA 2013 KAM?. SPOLOČNOSŤ V ÚPADKU. POSTUPNÝ ZÁNIK. ŠKOLA NESCHOP-NÁ ZMENY 2023. 1. ŠKOLA DNES.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave ' - micah-parsons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dôverujem vám

Mgr. Ladislav Baranyai

KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave


PROSPERUJÚCA

(UDRŽATEĽNÁ)

KOMUNITA

AUTONÓMNY ROZVOJ

 • ZMOBILIZOVANÁ A ROZVÍJAJÚCA SA ŠKOLA

  2023

ŠKOLA 2013

KAM?

SPOLOČNOSŤ

V ÚPADKU

POSTUPNÝ ZÁNIK

ŠKOLA NESCHOP-NÁ ZMENY 2023


1 kola dnes
1. ŠKOLA DNES

?

Výzva:

Čakať

alebo

hľadať cesty ku kvalitatívne novému vzdelávaniu

údaje → informácie → znalosti → múdrosť


O robi
ČO ROBIŤ?

CHCEME NIEČO DOSIAHNUŤ?

 • SME UNAVENÍ? VYHORENÍ?

 • ROZMÝŠĽANIE BOLÍ?

 • ZA TIETO PENIAZE ROZMÝŠĽAŤ?

 • MôŽE SI UČITEĽ BEZ ROZMÝŠĽANIA UDRŽAŤ/ NÁJSŤ SVOJ STRATENÝ STATUS? DOSIAHNUŤ OSOBNÚ SPOKOJNOSŤ/NAPLNENIE?

  POTREBUJEME ROZUMIEŤ VLASTNEJ SITUÁCII

  (teda rozmýšľať a spoločne hovoriť)


Z sadn zhoda oh adom koly
ZÁSADNÁ ZHODA OHĽADOM ŠKOLY

čas prežitý:

učitelia

zmysluplne

efektívne

radostne

žiaci

rodičia

spoločnosť


Realita v iny k l
REALITA VäČŠINY ŠKôL

 • nezáujem

 • ťažkosti

 • slabá spolupráca

 • odpor

 • neefektívnosť

 • vyčerpanie ľudí

PREČO?

Veď všetci chcú v zásade to isté!?


O robi aby kola fungovala
ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA?

osobné hodnoty

hodnoty súčasnej školy

hodnoty očakávanej

školy

Skupina A:

Úloha 1.

Popíšte stav personálu školy, v ktorej chýbajú prieniky hodnôt

v troch nasledujúcich kategóriách.


O robi aby kola fungovala1
ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA?

osobné hodnoty

hodnoty súčasnej školy

hodnoty očakávanej

školy

Skupina B:

Úloha 2.

Popíšte stav personálu školy, v ktorej sú prieniky hodnôt

v troch nasledujúcich kategóriách.


V sledok vy erpanos odpor
VÝSLEDOK – VYČERPANOSŤ, ODPOR

osobné hodnoty

hodnoty súčasnej školy

hodnoty očakávanej

školy

ENTROPIA = zbytočne vynakladaná energia

požiadavka na

zmenu vedenia


V sledok energia ivota
VÝSLEDOK – ENERGIA ŽIVOTA

osobné hodnoty

hodnoty súčasnej školy

hodnoty očakávanej

školy

RADOSŤ Z PRÁCE

SPOKOJNOSŤ

S VEDENÍM ŠKOLY


3 z kladn ot zky
3 ZÁKLADNÉ OTÁZKY

 • AKÉ SÚ MOJE OSOBNÉ HODNOTY?

 • AKÉ HODNOTY SÚ V „PODPALUBÍ“ NAŠEJ SÚČASNEJ ŠKOLY?

 • AKÉ HODNOTY BY MALI HÝBAŤ NAŠOU ŠKOLOU TAK, ABY NAPLNILA NAŠE OČAKÁVANIA?


3. Plnospektrálny model rozvoja ORGANIZÁCIE

od potrieb k vedomiu

rast inklúzie

SPOLOČNÉ

DOBRO

7. Služba

6. Vonkajšia spolupatričnosť

5. Vnútorná svornosť

4. Transformácia

3. Sebaúcta

2. Vzťahy

1. Prežitie

Richard Barrett

Abraham Maslow

SEBAAKTUALIZÁCIE

4. Sebaúcty

3. Lásky a príslušnosti

2. Bezpečia

1. Fyziologické


4. Rozširujúce sa vedomie identity

ĽUDSTVO –

SPOLOČENSTVO ŽIVOTA

NÁRODNÝ ŠTÁT

OBEC – ŠTVRŤ

(MIESTNA KOMUNITA)

ŠKOLA –

ORGANIZ. – PODNIK

TRIEDA –

PRAC. KOLEKTÍV

RODINA


Základné rozmery modelu

7. Celá spoločnosť

6. Miestna komunita

5. Duch a hodnoty školy

4. Tvorivosť a inovácie

3. Zmysluplná činnosť

2. Harmonické vzťahy

1. Osobné bezpečie

PROSPERITA (UDRŽATEĽNOSŤ) – VYŽADUJE ZASTÚPENIE VŠETKÝCH ÚROVNÍ MODELU


5. SYMBOLIKA ÚROVNÍ MODELU

7. Celá spoločnosť

6. Miestna komunita

5. Duch školy a hodnoty

4. Tvorivosť a inovácie

3. Zmysluplná činnosť

2. Harmonické vzťahy

1. Osobné bezpečie

„voda“ – zbavenie sa strachu a sústredenia sa na seba

ČO BY SME .

MALI ROBIŤ?

„vegetácia“ –

spoločné dobro

„voda“

AKO SME NA TOM?

„pôda“ –

osobné potreby

6 f zy zav dzania modelu

Prezentácia modelu rozvoja školy

Príprava vstupnej diagnostiky

Vstupná diagnostika

Interpretácia výsledkov/ opatrenia

Zhodnotenie/ optimalizácia proc.

Realizácia opatrení

6. FÁZY ZAVÁDZANIA MODELU

Výstupná diagnostika

8/

9

9/

10

6/

7

1/

4

4/

5

1011

11

12


61,2 % 57,2 % 51,2% 54,3%

E 3% 25% 25% 22%

PRIENIK A - -

PRIENIK B

PRIENIK C

E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy

A = 1∩2 miera vloženia sa učiteľov do činností v škole (motivácie)

B = 2∩3 miera súhlasu učiteľov so smerovaním školy(súdržnosti)

C = U∩Z miera hodnotového zladenia učiteľov a žiakov (spolupráce)


61,2 % 57,2 % 51,2% 54,3%

E 20% 32% 27% 29%

PRIENIK A

PRIENIK B

E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy (neefektivita)

A – miera vloženia sa žiakov do činností v škole (motivácia)

B – miera súhlasu žiakov so spôsobom vzdelávania v škole


V oblasti vzdelávania sú len dve cesty 51,2% 54,3%

unavujúce

motivujúce

7. Celá spoločnosť

6. Zapojenie do komunity

5. Duch a hodnoty školy

4. Tvorivosť a inovácie

3. Efektívne vzdelávanie

2. Harmonické vzťahy

1. Osobné bezpečie

OSOBNÉ

HODNOTY

OČAKÁVANÁ

KULTÚRA ŠKOLY

OSOBNÉ

HODNOTY

SÚČASNÁ

KULTÚRA ŠKOLY

STRATA ENERGIÍ

SÚČASNÁ

KULTÚRA ŠKOLY

OČAKÁVANÁ

KULTÚRA ŠKOLY

LIMITUJÚCE FAKTORY

PRIENIK HODNôT


Reflexia o s asnej a o ak vanej kole z poh adu
Reflexia o súčasnej a očakávanej škole z pohľadu 51,2% 54,3%

pedagógov (1)

žiakov (2)

zameraná na spoluprácu


7 51,2% 54,3%. SLUŽBY ŠKOLE

 • príprava osôb (riaditeľ, pracovný tím, pedagógovia)

 • vstupné a výstupné diagnostiky

 • spracovanie výsledkov a vypracovanie správy s grafickými výstupmi

 • asistenciu pri interpretácii výsledkov

 • asistenciu pri návrhoch a voľbe opatrení

 • asistenciupri realizácii opatrení (animácia školy, programy, tréningy, víkendové pobyty, vzdelávania pre učiteľov i žiakov)

 • možnosť zapojenia sa doneformálnej komunikačnej

  siete dynamicky sa rozvíjajúcich škôl


PRÍNOS PRE ŠKOLU - zlepšovanie podmienok pre kvalitné vzdelávanie

 • konzistentný model autonómneho rozvoja školy

 • zmobilizovanie kolektívu a zapojenie okolia

 • spoznanie/ odstraňovanie limitujúcich faktorov

 • objavenie potenciálu ďalšieho rozvoja školy

 • vytvorenie kultúry efektívneho vzdelávania

 • záujem rodičov o ďalšiu existenciu vašej školy

 • zvýšenie sebavedomia a hrdosti ľudí na to, čo

  spoločne dosiahli


8 vzdelávanie. ČO K TOMU ŠKOLA POTREBUJE?

 • základné materiálne a personálne zabezpečenie školy

 • konsenzus riaditeľa a väčšiny pedagogického zboru pokiaľ ide o vyskúšanie tohto modelu

 • záujem venovať čas osobnému a profesijnému rozvoju (základom nie sú financie)


Hlasovanie si m ete odsk a na webovom s dle
Hlasovanie si môžete odskúšať na webovom sídle: vzdelávanie

www.skolskynetwork.sk

skolazdola.vario.sk

Heslo: xxxxx

Kto má záujem o komunikáciu, prípadne spoluprácu, môže si prevziať

informačnýleták.ad