Proje Dosyanızda Yer Alacak Belgeler - PowerPoint PPT Presentation

proje dosyan zda yer alacak belgeler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Dosyanızda Yer Alacak Belgeler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Dosyanızda Yer Alacak Belgeler

play fullscreen
1 / 14
Proje Dosyanızda Yer Alacak Belgeler
371 Views
Download Presentation
wyatt-garner
Download Presentation

Proje Dosyanızda Yer Alacak Belgeler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proje Dosyanızda Yer Alacak Belgeler 1.Ödev Çalışması Proje Adımları-Teklif Proje Kartı Proje Planı Paydaş Analizi WBS(İAY) Kritik Yol Analizi Kaynak Kullanımı (İşgücü-Malzeme) Planlanan Maliyetler Risk Listesi ve Risk Önlem Raporu 2.Ödev Çalışması MSPROJECT ile Yapılacak Çalışmalar Gantt Şeması Kritik Yol Analizi Kaynak atama Maliyetlendirme Proje İzleme Kazanılmış Değer Analizi Çeşitli Rapor Örnekleri

 2. Proje Adımları Ana Sayfa

 3. Proje Kartı Ana Sayfa

 4. Proje Planı Ana Sayfa

 5. Paydaş Analizi Ana Sayfa

 6. Organizasyon Şeması Ana Sayfa

 7. WBS 1.0 Kavram 1.1 Mevcut sistemleri Değerlendirme 1.2 Gereklilikleri tanımlama 1.2.1 Kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme 1.2.2 İçerik ihtiyaçlarını belirleme 1.2.3 Sistem ihtiyaçlarını belirleme 1.2.4 Sunucu ihtiyaçlarını belirleme 1.3 Spesifik Fonksiyonaliteyi tanımlama 1.4 Riskleri ve risk yönetimi yaklaşımını belirle 1.5 Proje planı geliştirme 1.6 Geliştirme ekibine ön bilgi verme 2.0 Web SitesiTasarımı 3.0 Web SitesiGeliştirme 4.0 Hizmete açma - Yayma 5.0 Destek Ana Sayfa

 8. Kritik Yol Analizi Ana Sayfa

 9. Gantt Şeması-Başlangıç Ana Sayfa

 10. Gantt Şeması-İzleme Ana Sayfa

 11. Kaynak Kullanımı Ana Sayfa

 12. Planlanan Maliyetler Ana Sayfa

 13. Risk Listesi Ana Sayfa

 14. Kazanılmış Değer Analizi Ana Sayfa