“Proje döngüsü” - PowerPoint PPT Presentation

proje d ng s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Proje döngüsü” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Proje döngüsü”

play fullscreen
1 / 8
“Proje döngüsü”
229 Views
Download Presentation
jeroen
Download Presentation

“Proje döngüsü”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Proje döngüsü” ...değerler...vizyon...misyon...stratejik planlama...proje süreci...

  2. “Proje” • Belirlenen bir görüş (vizyon) etrafında toplanmış bir STK (üyeleri), görev tanımlarından (misyon)yola çıkarak oluşturdukları stratejiyi gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarını proje süreci olarak yasarlayıp yürütebilir (proje temelinde çalışma)

  3. “Proje” • Amacı, içeriği, yöntemi • Sorumlusu/yürütücüsü, • Süresi, • Kaynakları ve ürünleri [girdileri-çıktıları], • Maliyeti, • Bitişi ve değerlendirilmesi tanımlanmış, hesaplanmış ve planlanmış, plana uygun biçimde yürütülen ve bitirilen işler [çalışmalar] birer projedir.

  4. “Proje”inşaatı Değerler

  5. “Proje”inşaatı Değerler Vizyon

  6. “Proje”inşaatı Değerler Vizyon Misyon

  7. “Proje”inşaatı Projeler Strateji Misyon

  8. “Proje”döngüsü Proje fikri Proje tasarımı Bilgi üretimi Proje önerisi Değerlendirme Kaynak bulunması Uygulama