Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIRKEÄ KLUBI – AVAIN LIONS-TOIMINNAN MENESTYKSEEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIRKEÄ KLUBI – AVAIN LIONS-TOIMINNAN MENESTYKSEEN

VIRKEÄ KLUBI – AVAIN LIONS-TOIMINNAN MENESTYKSEEN

142 Views Download Presentation
Download Presentation

VIRKEÄ KLUBI – AVAIN LIONS-TOIMINNAN MENESTYKSEEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VIRKEÄ KLUBI – AVAIN LIONS-TOIMINNAN MENESTYKSEEN PID Harri Ala-Kulju

 2. RATKAISEVA VUOSIKYMMEN • 2010-luvulla ratkaistaan Suomen Lions-toiminnan tuleva menestys. • Olemmeko suurin ja paras palvelujärjestö • Johdammeko vuorollamme koko LCI:ta • Loistavaan historiaan ei voi vedota, nykyisyys ratkaisee (Christer Löfström, CC 2009-2010) PID Harri Ala-Kulju

 3. KLUBEJA SYNTYY JA KUOLEE(2008-2009) Suomessa perustettiin 10 ja lakkautettiin 9 klubia (955) PID Harri Ala-Kulju

 4. Jokaisen klubin elämän tai kuoleman ratkaisee vain klubi itse! • Olemassaolon tarkoitus • Tavoitteet • Aktiivisuus • Johtaminen • Viihtyminen LCI, Lions-liitto ja piiri luovat edellytyksiä klubin menestykselle(Imago, virikkeet, tuki, koulutus, tiedotus) PID Harri Ala-Kulju

 5. LCI:n strateginen suunnitelma • Lisää hyviä klubeja ja hyviä jäseniä • Lisää nuoria jäseniä • Johtajuuskoulutus • PR ja viestintä • Palvelu- ja johtamismahdollisuudet miehille ja naisille • Palvelumission vahvistaminen • Luotettavuus, korkea etiikka PID Harri Ala-Kulju

 6. VIRKEÄN KLUBIN RAKENNUSPALIKAT PID Harri Ala-Kulju

 7. KYMMENEN PALASTA • Missio (lausunto tehtävästä) • Visio (tulevaisuuden tavoitetila) • Sujuva hallinto • Johtajuus • Aktiviteetit • Virkistävä yhdessäolo • Osallistuminen • Jäsenhuolto • Lions-tiedon ylläpito • Mistä virikkeitä PID Harri Ala-Kulju

 8. 1. MISSIO (lausunto tehtävästä) Miksi klubi on olemassa? LC Mämmilä kokoaa palveluhaluisia Mämmilän miehiä ja naisia palvelemaan ja auttamaan avun tarpeessa olevia kotiseudulla, Suomessa ja maailmassa sekä kehittää jäseniään esimerkillisinä kansalaisina. Missio muutetaan vain, jos klubi miettii kokonaan uudelleen tehtävänsä. PID Harri Ala-Kulju

 9. 2. VISIO (tulevaisuuden tavoitetila) Millaisia haluamme olla? Vuonna 2015 LC Mämmilä on Mämmilän arvostetuin palvelujärjestö. Painopisteenämme ovat lapset ja nuoret (liikenneturvallisuus, stipendit, nuorisovaihto, Lions Quest). Olemme vuosittain piirin paras klubi ja jäsenmäärämme on pysyvästi vähintään 45). Tavoitetila käydään läpi aika ajoin klubin kehityspäivässä PID Harri Ala-Kulju

 10. 3. SUJUVA HALLINTO • Toimintasuunnitelmat • Kokouspöytäkirjat • Toimintakertomukset • Riittävät taloudelliset resurssit ja selkeä taloushallinto • Vuorovaikutus piirin, liiton ja LCI:n kanssa • Sisäinen ja ulkoinen viestintä • Raportoinnista huolehtiminen (MMR, PU101, aktiviteetit) • Jne. Silti hallintorutiinit eivät saa olla klubi-iltojen sisältö. Vastuussa oleva hoitavat ne ja viestivät kaikille. PID Harri Ala-Kulju

 11. 4. JOHTAJUUS • Johtajan osaaminen ja sitoutuminen ratkaisee Lions-vuoden onnistumisen • Johtajan onnistumisen takaa klubin jäsenten tuki • Periaate: yhtäkään johtajan tehtävää ei tulisi ottaa vastaan ilman kouluttautumista • Klubin on pidettävä huoli vetäjiensä kouluttautumisesta. • Klubin on pidettävä huolta jäsentensä Lions-tiedon tasosta. • Seuraajasuunnittelu ja tehtävien siirto PID Harri Ala-Kulju

 12. 5. AKTIVITEETIT • Aktiviteetit täyttävät klubin olemassaolon tarkoituksen • Toiminnan ydin • Mietittävä aika ajoin uudelleen (kehityspäivä) • Klubi ilman palvelu- tai varainhankinta-aktiviteetteja ei ole Lions-klubi • Pelkät kokoukset eivät pidä klubia hengissä PID Harri Ala-Kulju

 13. 6. VIRKISTÄVÄ YHDESSÄOLO • Klubi-illat eivät ole hallinnon hoitoa varten • Työpäivän jälkeen viihdyttävää ja kehittävää yhdessäoloa hyvässä seurassa • Sisältö! • Ympäristö! • 2010-luvun tekniikan tuki. Mieti milloin fyysistä tapaamista tarvitaan • Satsaa klubi-iltoihin • Retket, yritysvierailut ym. PID Harri Ala-Kulju

 14. 7. OSALLISTUMINEN • Lions-ideaan kuuluu verkostoituminen muiden klubien ja lionien kanssa • Klubien yhteistyö aktiviteeteissa • Hyvä klubi osallistuu aina • Koulutukseen • PNAT:eihin • Piirin toimintaan • Lions-liiton toimintaan (vuosikokous) • Yhteisiin aktiviteetteihin (näytön ja näkymisen paikkoja) • Osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin (NSR, Eurooppa Forum, Convention) • Ystävyysklubit • Klubilla on edustaja kokouksissa, joissa se on äänivaltainen. PID Harri Ala-Kulju

 15. 8. JÄSENHUOLTO • Tavoitejäsenmäärän asettaminen ja siinä pysymisestä huolehtiminen (tulos min. 0) • Jäsenrakenne (ammatti, ikä) • Tarvitaanko lisää resursseja? • Toiminnan arviointi ja palaute (kehityspäivät) • Jäsenten kuuntelu • Keskinäinen solidaarisuus • Anna arvo itsellesi ja muille (korkea taso) PID Harri Ala-Kulju

 16. YDINVIESTI ÄLÄ JÄTÄ VAHINKOA KIERTÄMÄÄN! Luovuta klubisi vähintään yhtä hyvässä kunnossa seuraajallesi kuin olet itse saanut sen! Jos onnistut tässä asiassa, olet ansainnut palkinnon! 16 16

 17. 9. LIONS-TIEDON YLLÄPITO • Jokaisen klubin jäsenen tulisi olla tietoinen Lions-toiminnan kokonaisuudesta aina kotikunnasta kansainväliseen järjestöön. • Toiminnan mielekkyys lisääntyy tiedon tason kasvaessa • Koulutusmateriaalia on runsaasti tarjolla Suomeksi • Jokaisen klubin tulisi pitää Lions-toimintaa koskeva tiedon virkistysesitys kahdesti vuodessa. PID Harri Ala-Kulju

 18. 10. MISTÄ VIRIKKEITÄ • Oman toiminnan arviointi, aivoriihi • Uudet jäsenet, uudet ideat • Klubivierailut, aktiviteettivierailut • Yhteiset aktiviteetit, yhdessä tekeminen • Koulutus • Osallistuminen kotimaassa ja ulkomailla • Liiton aktiviteettipankki PID Harri Ala-Kulju

 19. Mitä suomalaiset lionsklubit tekevät? (Otteita Leijonan jalanjälkiä -kirjasta ja Lion -lehdestä) • Esimerkkejä: • LC Loimaa/Tähkä vaalii perinteitä järjestämällä kruunuhäitä, tervanpolttoa ja viljanleikkuutalkoita • LC Luhanka kasvattaa joulukuusia, jotka yhteistyö-klubit myyvät aktiviteettinaan • LC Helsinki/Mellunmäki myy (verkostoitumista!) • LC Kirkkonummi ”lakittaa” ekaluokkalaiset pyöräilykypärillä • LC Kerava järjestää sirkusmarkkinat • LC Karhula/Kyminsuu järjestää sääveikkauksia • LC Juupajoki myy virvokkeita Neste Rally Finlandin yleisölle PID Harri Ala-Kulju

 20. SUOMI JOHTOON – TOIVEET 19

 21. HYVÄLLE KLUBILLE ON TILAUS! PID Harri Ala-Kulju

 22. KIITOS