slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MZDY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MZDY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

MZDY - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

MZDY. Ro čné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011. COMPEKO, 20 12. 1. Rok spracovania RZZ. Rok, za ktorý sa požaduje spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. 2. Aktualizácia zoznamu pracovníkov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MZDY' - william-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MZDY

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011

COMPEKO, 2012

1 rok spracovania rzz
1. Rok spracovania RZZ

Rok, za ktorý sa požaduje spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

2 aktualiz cia zoznamu pracovn kov
2. Aktualizácia zoznamu pracovníkov

Prvý krok spracovania je aktualizácia zoznamu pracovníkov. Predplnia sa všetky súbory potrebné pre RZZP. Ak súbory neboli pripravené (sú prázdne), aktívne je tlačidlo „Áno“ resp. „Yes“.

3 kontrola pripraven ch s borov rzz
3. Kontrola pripravených súborov RZZ

Obsahová kontrola pripravených súborov RZZ.

3 1 zoznam zdravotn ch pois ovn
3.1. Zoznam zdravotných poisťovní

Zoznam zdravotných poisťovní vytvorený na základe údajov kmeňového súboru pracovníkov z obdobia 2011/12.

3 2 zoznam pracovn kov v pois ovni
3.2. Zoznam pracovníkov v poisťovni

Pripravený zoznam pracovníkov za vybranú zdravotnú poisťovňu. Kontrola súboru pre doby trvania zamestnania.

3 3 obdobia trvania zamestnania
3.3. Obdobia trvania zamestnania

Pripravený súbor pre doby trvania zamestnania (pre každého zamestnanca sa pripraví 12 záznamov).

3 2 zoznam pracovn kov v pois ovni1
3.2. Zoznam pracovníkov v poisťovni

Pripravený zoznam pracovníkov za vybranú zdravotnú poisťovňu. Kontrola súboru pre príjmy a preddavky poistného.

3 4 pr jmy a preddavky poistn ho
3.4. Príjmy a preddavky poistného

Pripravený súbor pre príjmy a preddavky poistného (na začiatku spracovania pred výpočtom RZZ je súbor prázdny).

4 kontrola k dov pois ovn
4. Kontrola kódov poisťovní

Kontrola a aktualizácia kódov zdravotných poisťovní v kmeňovom súbore pracovníkov z obdobia 2011/12.

5 v po et rzzp
5. Výpočet RZZP

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

6 1 zoznam pracovn kov po v po te
6.1. Zoznam pracovníkov po výpočte

Zoznam pracovníkov za vybranú zdravotnú poisťovňu po výpočte RZZ. Kontrola súboru pre doby trvania zamestnania.

6 2 obdobia zamestnania po v po te
6.2. Obdobia zamestnania po výpočte

Súbor pre doby trvania zamestnania po výpočte.

  • Obdobia zamestnania (trvania poistného vzťahu) je potrebné skontrolovať prípadne upraviť v prípadoch ako:
  • návrat po rodičovskej dovolenke
  • Výplata príjmu počas RD
  • ...
6 1 zoznam pracovn kov po v po te1
6.1. Zoznam pracovníkov po výpočte

Zoznam pracovníkov za vybranú zdravotnú poisťovňu po výpočte RZZ. Kontrola súboru príjmov a preddavkov poistného.

6 3 pr jmy a preddavky po v po te
6.3. Príjmy a preddavky po výpočte

Súbor pre príjmy a preddavky poistného po výpočte.

7 1 tla v kazu 1 strana
7.1. Tlač výkazu 1. strana

Tlač prvej strany výkazu (max. počet zamestnancov=2).

7 3 tla v kazu 2 strana
7.3. Tlač výkazu 2. strana

Tlač druhej strany výkazu (max. počet zamestnancov=2).

8 1 generovanie d vky 580
8.1. Generovanie dávky 580

Generovanie dávky 580, podanie výkazu v elektronickej forme.

8 2 protokol generovania d vky 580
8.2. Protokol generovania dávky 580

Súbor s dávkou 580, ktorý je potrebné odoslať príslušnej zdravotnej poisťovni pre podanie výkazu v elektronickej forme.

9 2 servisn innosti zoznam
9.2. Servisné činnosti - zoznam

A=nastavenie prístupových práv pre spracovateľa RZZ

D = všetky súbory pre RZZ budú prázdne, použije sa aktualizácia súborov (bod 2.)

E = indexovanie všetkých súborov pre RZZ