Olymp mzdy a personalistika
Download
1 / 28

OLYMP Mzdy a personalistika - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

OLYMP Mzdy a personalistika. Založenie novej firmy a nastavenie údajov o firme. menu Firma /Založenie novej firmy Základné informácie Názov – obchodné meno : Piataci forma: s.r.o. IČO: 11223344 DIČ: 1020304050 kód právnej formy: 112 užívateľské meno: správca heslo: .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OLYMP Mzdy a personalistika' - verdi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Olymp mzdy a personalistika

OLYMPMzdy a personalistika


Zalo enie novej firmy a nastavenie dajov o firme
Založenie novej firmy a nastavenie údajov o firme

menu Firma /Založenie novej firmy

 • Základné informácie

  Názov – obchodné meno : Piataci

  forma: s.r.o.

  IČO: 11223344

  DIČ: 1020304050

  kód právnej formy: 112

  užívateľské meno: správca

  heslo:


2 podnikov daje
2. Podnikové údaje

záložka Adresa

Stromová 3, 92101 Piešťany

záložka Nastavenia

dĺžka pracovného týždňa: 40 hod.

počet pracovných dní: 5 dní

deň určený na výplatu miezd: 10

štatist. klasif. ek. činn ŠKEČ: číselník z portal.statistic.sk

identif. číslo zamestnávateľa: číslo pridelené soc. poisťovňou = 159753556

sadzba úrazového poistenia: 0,8 %

povinný odvod do soc. fondu: povinne: 0,6%-1 % z hrubej mzdy

(zákon 152/1994 o SF)

Odvod do SF za dopravné: do 0,5%

záložka Kontakty

mzdár: Rajčanová

štatutárny zástupca: Blaškovič


3 bankov ty
3. Bankové účty

Pridáme bankový účet firmy, tlačidlo Pridaj

záložka Základné údaje:

Druh účtu: firemný účet

Názov: výplata mzdy

číslo: 123456789

kód banka: 0200

záložka Údaje pre tlač výkazov:

Pobočka: Piešťany

Ulica: nám. Slobody

Mesto: Piešťany

Oprava zadaných údajov o firme: menu Organizácia/ Podnik


Prid vanie bankov ch tov
Pridávanie bankových účtov

menu Organizácia/Bankové účty

Zadávanie bankových účtov je dôležité pre správnu tlač dokumentov, zadávanie zrážok z miezd, výplatu miezd na osobné účty zamestnancov...

Pri pridávaní bankových účtov je potrebná zadávať nový účet podľa príslušnosti ku kategórii (daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, zamestnanecké účty.... )


Prid vanie bankov ch tov1
Pridávanie bankových účtov

menu Organizácia/Bankové účty

Úloha: pridajte nasledovné bankové účty

Pozor na druh účtu !!!


Menu dokumenty oznamovacia povinnos
menu Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť

Zamestnávateľ po rozhodnutí prijať do pracovného pomeru zamestnancov, musí zaregistrovať seba ako zamestnávateľa do SP aj ZP:

Registrácia do sociálnej poisťovne

Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť /Sociálna poisťovňa/Registračný list zamestnávateľa

Register do zdravotnej poisťovne

Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť/ Zdravotné poisťovne/ Oznámenie zamestnávateľa do ZP (vybrať príslušnú ZP)

POZOR!!!! :prihlášky sa vyplnia v mesiaci, v ktorom vznikne pracovný pomer prvého zamestnanca


Kalend r
Kalendár

Skôr, ako začneme spracovávať mzdy zamestnancov, je potrebné určiť mesiac, pre ktorý sa budú počítať.

Táto činnosť sa realizuje prostredníctvom menu Mzdy/Kalendár

 • tlačidlo Pridaj - do kalendára pridáte ďalší mesiac, pre ktorý chcete spracovávať mzdy.

 • tlačidlo Vymaž - slúži na zrušenie mesiaca. Vymazať možno iba neuzavretý mesiac, pričom mzdové údaje zamestnancov pre tento mesiac budú takisto vymazané.

 • tlačidlo Uzavri- uskutočníte uzávierku zvoleného mesiaca. Na rozdiel od uzávierky uskutočnenej pomocou voľby Mzdy/Mesačná uzávierka sa do kalendára automaticky nepridá nový mesiac. Uzavretý mesiac je označený znakom „zámok“

 • tlačidlo Odomkni – ak uzavriem niektorý mesiac, môžem ho týmto tlačidlom opäť odomknúť.... !!POZOR na spätné odomknutie mesiaca a následne prepočty!!

  !! POZOR !! .....v prípade, že pridávate zamestnanca do personalistiky, musíte mať v kalendári odomknutý aspoň jeden mesiac. Rovnako aj pri výpočte miezd musí byť bezpodmienečne zadané aspoň jedno obdobie.


Kalend r1
Kalendár

V programe sa nachádza Štandardný pracovný kalendár (8 hodín, 5 dní)

Aktualizácia/Tvorba pracovného kalendára – menu Mzdy/ Kalendár / tlačidlo Pracovné kalendáre

Úloha: vytvorte nový pracovný kalendár

Názov: 2 hodinový pre dohody

Počet hodín prac. dňa: 2

platené sviatky: nie


Personalistika menu personalistika personalistika
Personalistikamenu Personalistika/ Personalistika

 • slúži na zadávanie personálnych údajov zamestnancov firmy

  Pridanie nového zamestnanca:

  Tlačidlo Pridaj

  Pre zamestnanca zadávame:

  Personálne údaje – osobné údaje

  • Adresy

  • Pracovný pomer – povinne treba zadať:

   • dátum vzniku pracovného pomeru

   • druh práce: napr. čašník

   • miesto výkonu práce: napr. Piešťany

   • uzatvorenie na dobu určitú/neurčitú

   • pracovný úväzok: napr. plný, týžden=40 hod, 5 dní

   • dohodnutá mzda: napr: 600 EUR /mesiac hrubá mzda

   • mzda je splatná: napr. 10 dňa nasledujúceho po odpracovaní mesiaca

   • spôsob vyplatenie: napr. na osobný účet zamestnanca

   • rozsah dovolenky: napr. v zmysle Zákonníka práce

   • odpracované roky: opísať údaj zo Zápočtového listu od predchádzajúceho zamestnávateľa


Personalistika menu personalistika personalistika1
Personalistikamenu Personalistika/ Personalistika

 • Rodinné údaje – evidencia údajov o deťoch zamestnanca, na ktoré si uplatňuje daňový bonus

 • Zdravotné poistenie – evidencia zdravotnej poisťovne zamestnaca

 • Evidencia dôchodkov – týka sa evidencie dôchodkov zam. (starobný, invalidný..). Ak zadáme dátum začiatku starobného/invalidného dôchodku, prejaví sa to v zadanom mesiaci v časti Mzdové údaje, Typ pracovníka (voľba dôchodca)


Personalistika menu personalistika personalistika2
Personalistikamenu Personalistika/ Personalistika

Mzdové údaje (údaje dôležité pre výpočet mzdy!!!):

 • pracovný kalendár - každý zam. musí byť priradený k nejakému pracovnému kalendáru

 • zdravotné obmedzenia – vyberieme z ponuky pre zam., ktorého sa to týka... ovplyvňuje to prepočet odvodu do poisťovní

 • stupeň náročnosti – 6 stupňov podľa ZP §120, správnym zadaním stupňa program usleduje minimálne mzdové nároky

 • nastavenie preplácania sviatku

  • priemerom– pri odmene hodinovou sadzbou

  • mes. mzdou– zo základnej zložky mzdy (pri mesačne odmeňovaných zam.)

  • nepreplácať – DoVP, BpS, DoPČ (dohody)

 • prehlásenie o dani – označíme ak zamestnanec podpísal vyhlásenie k dani, na základe ktorého si uplatňuje u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane

 • odpočet nezd. časti na zamestnanca – označíme ak platí predchádzajúci bod

 • typ zamestnanca

  • prac. zúčastnený na 2. pilieri SDS – nemá vplyv na výpočet mzdy, ak je potvrdené, na výpl. páske uvidíme rozčlenenú sadzbu na starobné poistenie a star. dôchodkové sporenie

 • odvody v zahraničí – ak sú odvody odvádzané v zahraničí

 • dni dovolenky – 20 resp. 25 dni

 • počet vyživ. osôb- pre výživné (zrážky nariadené súdom), iné (ostatok)


Personalistika menu personalistika personalistika3
Personalistikamenu Personalistika/ Personalistika

Mzdové údaje (údaje dôležité pre výpočet mzdy!!!):

 • zložky mzdy - zadávme tie zložky mzdy zamestnanca, ktoré tvoria súčasť pravidelného príjmu zamestnanca a menia sa iba zriedkavo. Údaje z nich program použije ako predlohu pri tvorbe mzdy. Mimoriadne príjmy zamestnanca nie je potrebné na tejto karte zadávať. Takéto príjmy je vhodnejšie zamestnancovi zadať až priamo pri výpočte výplaty v tom mesiaci, v ktorom ich získal. Zložky mzdy pridávame tlačidlom Pridaj, zložky mzdy vyberme z číselníka.

 • zrážky - zadávame zrážky, ktoré sa zo mzdy zamestnanca zrážajú a zasielajú na zadaný účet (výplata na osobný účet, sporenie, poistky... )

 • mzdové nastavenia – sledovanie prekročenia povolených nadčasov(150,400,550 hod.), sledovanie nároku na ošetrenie (7 dní) a sprievod rod. príslušníkov na ošetrenie (7 dní)

 • zadanie PN a OČR – zadávame dátum od-do čerpania PN alebo OČR


Loha pridajte do personalistiky daje o zamestnancoch firmy
Úloha: pridajte do personalistiky údaje o zamestnancoch firmy

Otvorte si súbor „zamestnanci_udaje.docx“ s osobnými údajmi zamestnancov, ktoré zadáte do personalistiky


Tla pracovnej zmluvy dop dovp menu dokumenty personalistika
Tlač pracovnej zmluvy / DoPČ / DoVPmenu Dokumenty/ Personalistika

 • v Personalistike označíme zamestnanca, v zozname zamestnancov

 • menu Dokumenty / Personalistika / Pracovná zmluva (resp. Dohody o prácach mimo prac. pomeru)


Menu dokumenty oznamovacia povinnos1
menu Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť

Prijatie zamestnanca do pracovného pomeruznamená pre zamestnávateľa aj povinnosť prihlásiť ho do poisťovní:

Sociálna poisťovňa – Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť/ Registračný list FO

Zdravotná poisťovňa - Dokumenty/ Oznamovacia povinnosť / Prihlášky a odhlášky do ZP (vybrať príslušnú ZP)

Pri komunikácii s poisťovňami elektronickou formou, postupujeme cez menu Export/ Export ZP (SP)


V po et mzdy menu mzdy v po et mzdy
Výpočet mzdymenu Mzdy/ Výpočet mzdy

Výpočet mzdy robíme tlačidlom Generuj, buď označenému zamestnancovi, alebo viacerým označeným zamestnancom.

Stav výpočtu výplat nájdeme v stĺpci „plat“ a jednotlivé symboly znamenajú:

 • prázdny štvorček - mzda pre zamestnanca ešte nebola vygenerovaná a preto ju nie je možné ani opravovať

 • zeleným háčikom označený štvorček - mzda pre zamestnanca už bola vygenerovaná a zároveň boli zadané všetky potrebné údaje pre jej výpočet (program nezistil žiadne chyby)

 • zeleným háčikom označený štvorček v červenom poli- mzda bola vygenerovaná a prípadne aj opravená, ale stále v nej chýbajú niektoré potrebné údaje (programu sa táto výplata javí ako problematická).

  Pri generovaní výpočtov mzdy sa mzda vypočíta zo zložiek mzdy zadanej cez personalistiku v časti Zložky mzdy.


V po et mzdy
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná odmena a pod.

Práceneschopnosť a OČR:

 • zadanie čerpania PN: Personalistika/záložka PN a OČR

 • tlačidlo Pridaj

 • zadáme dátum začiatku čerpania a dátum konca čerpania

 • zadáme či sa jedná o Nemoc alebo OČR

 • tieto údaje zadáme ešte pred generovaním výpočtu miezd


V po et mzdy1
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná odmena a pod.

Dovolenka:

 • nárok na dovolenku zistíme v Personalistike/záložka Mzdové údaje

 • Ročný súhrn - program zadá celkový nárok na dovolenku, ktorú preberá zo zadaných odpracovaných rokov a dní. Nárok na dovolenku je teda zadaný programom, nie je možné ho ručne meniť. Pri ročnom súhrne uvádza program podľa začiatku pracovného pomeru za každých 21 odpracovaných dní nárok 1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok uvedie až po odpracovaní 60 dní. Program uvádza nárok za každých 21 odpracovaných dní (počas prvých 60 dní) jedine za podmienok, ak zamestnanec nastúpil v aktuálnom roku a neodpracoval 60 dní od začiatku prac. pomeru alebo ak v aktuálnom roku bude prac. pomer ukončovať. Ak nebude spĺňať tieto podmienky, tak sa predpokladá, že zamestnanec odpracuje celý rok a program mu bude dávať ročný nárok na dovolenku, teda 1/12 za každý celý mesiac.

 • Mesačný stav - program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru.

 • Ručne zadané - umožňuje zadávanie nároku na dovolenku ručne.


V po et mzdy2
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná odmena a pod.

Dovolenka:

 • čerpanie D v danom mesiaci : Personalistika/ Plán dovoleniek

 • tlač dovolenkového lístka : Dokumenty/ Dovolenka/ Dovolenkový lístok

 • tieto údaje zadáme ešte pred generovaním výpočtu miezd


V po et mzdy3
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná odmena a pod.

Dovolenka:

 • zamestnanec začal pracovať v mesiaci 10/2012, jeho hrubá mzda je 850eur

 • počet pracovných hodín v 10/2012 je 184 hodín

 • čerpanie dovolenky – 1 deň, t.j. 8 hodín

 • musíme vypočítať dovolenkový priemer pre výpočet náhrady mzdy za dovolenku

 • Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely(3)Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

 • výpočet dovolenkového priemeru850eur/184hod. =4,6196 eur/hod. = dovolenkový priemer

 • náhrada za 1 deň čerpanej dovolenky 4,6196* 8 hod. =36,9668 eur

 • hrubá mzda za odpracovaných 176 hod. = (184hod.-8hod).... 850/184*176= 813,0435

 • hrubá mzda +náhrada za dovolenku = 36,9568+813,0435= 850,01 eur


V po et mzdy4
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy – dovolenka, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, mesačná odmena a pod.

Mesačná odmena, jednorazová:

 • zamestnanec ma pridelenú mesačnú odmenu vo výške 50,- eur

 • Mzdy/ označíme zamestnanca v zozname a zatlačíme tlačidlo Oprav

 • tlačidlo Pridaj a v poli Zložka mzdy vyberieme hodnotu z číselníka (mesačná odmena=210)

 • túto zložku mzdy zadávame až po vygenerovaní mzdy zamestnanca, mzda zamestnanca sa automaticky prepočíta po zadaní tejto zložky mzdy


V po et mzdy5
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy

Nadčas a mzda za prácu nadčas:

 • § 97 ZP, § 121 ZP

 • zamestnancovi možno nariadiť prácu nadčas najviac 150 hod./rok

 • zamestnanec môže vykonať prácu nadčas najviac 400 hod./rok

 • zamestnancovi patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25% priemerného zárobku

 • kód 140- mzda za nadčas

 • kód 145- nadčasový príplatok

 • túto zložku mzdy zadávame až po vygenerovaní mzdy zamestnanca, mzda zamestnanca sa automaticky prepočíta po zadaní tejto zložky mzdy


V po et mzdy6
Výpočet mzdy

Zadávanie premenlivých položiek mzdy

Sviatok, náhrada mzdy za sviatok:

 • § 122 ZP

 • za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku

 • zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda

 • 160- príplatok za prácu vo sviatok, zadávame iba ak zamestnanec vo sviatok pracoval

 • 320- náhrada mzdy za prácu vo sviatok


Tla ov zostavy na konci mesiaca
Tlačové zostavy na konci mesiaca

 • výplatné pásky - menu Dokumenty/ Mzdy/ Výplatné pásky - výpis zložiek

 • výplatná listina (ak sa mzda vypláca v hotovosti zamestnancom) – menu Dokumenty/ Mzdy/ Výplatná listina

 • mincovka (ak sa mzda vypláca v hotovosti zamestnancom) – Dokumenty / Mzdy/ Mincovka

 • rekapitulácie, rôzne zostavy podľa potreby zamestnávateľa- menu Dokumenty/ Rekapitulácia...

 • rekapitulácia, rozúčtovanie pre podvojné účtovníctvo – menu Dokumenty/ Rozúčtovanie/ Rozúčtovanie mzdových nákladov pre PU


V kazy pre pois ovne
Výkazy pre poisťovne

 • Dokumenty / Odvody poistného/ Zdravotné poistenie/ Rozpis odvodov

 • Dokumenty / Odvody poistného/ Sociálna poisťovňa/ Mesačný výkaz poistného, Mesačný výkaz poistného - príloha

  Pri zasielaní výkazov do poisťovní elektronickou formou, postupujeme cez menu Export/ Export ZP (SP)


Hl senia pre da ov rad
Hlásenia pre daňový úrad

Mesačne je povinný zamestnávateľ pre potreby DÚ zasielať tlačivo Prehľad o zrazených preddavkoch na daň

menu Dokumenty/ Odvod dane/ Prehľad o zrazených preddavkoch mesačný


Tvorba prevodn ch pr kazov
Tvorba prevodných príkazov

Ďalším krokom po spracovaní miezd je prevod finančných prostriedkov do poisťovní, daňového úradu a prípadne aj na účty zamestnancov. K uskutočneniu tejto povinnosti je potrebné vytvoriť prevodný príkaz na úhradu prostriedkov zo mzdového účtu firmy. Túto operáciu program umožňuje vykonať prostredníctvom menu Mzdy / Prevodné príkazy