Semin mzdy 2011
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Seminář Mzdy 2011. Ing. Jan Jón. 19. ledna 2011. Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2010. sazba daně je 15 % (roční) (§16) sazba srážkové daně je také 15 % (§36) sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 % (§38h) slevy na dani (§ 35ba)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shubha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semin mzdy 2011

Seminář Mzdy 2011

Ing. Jan Jón

19. ledna 2011


Sazby dan z p jm slevy na dani da ov zv hodn n v roce 2010
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2010

 • sazba daně je 15 % (roční) (§16)

 • sazba srážkové daně je také 15 %(§36)

 • sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 %(§38h)

 • slevy na dani (§ 35ba)

  • na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně) (i starobní důchodce !!)

  • na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)

  • na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,-

  • invalidní důchod 1. nebo 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)

  • invalidní důchod 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)

  • držitel průkazu ZTP/P 16.140,-(1345,- měsíčně)

  • soustavné studium 4.020,-(335,- měsíčně)


Sazby dan z p jm slevy na dani da ov zv hodn n v roce 20101
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2010

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)

  • 11.604,-(967,- měsíčně)

  • dítě s průkazem ZTP/P 23.208,- (1934,- měsíčně)

 • forma:

  • sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího

  • daňový bonus: min. 100,- , max. 52.200,- ročně


Nezdaniteln sti z kladu dan v roce 2010
Nezdanitelné části základu daně v roce 2010 zvýhodnění v roce 2010

 • nezdanitelné části základu daně (§ 15)

  • dary (komu a na co, alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10 % ze základu daně. Odběr krve: 2.000,-

  • Rozšíření o dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu.

  • úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání.

  • penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá,

   max. 12.000,-. Příklady.


Nezdaniteln sti z kladu dan v roce 2010 pokr
Nezdanitelné části základu daně v roce 2010 – pokr. zvýhodnění v roce 2010

 • soukromé životní pojištění: max. 12.000,-

  Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.

 • zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-

 • vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených, resp. 15.000,- u těžšího zdr. postižení


Va e povinnosti v i ad m za rok 2010
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010 zvýhodnění v roce 2010

 • vůči finančnímu úřadu

  • pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ platí nově lhůta do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku.

   Pro elektronické podání se lhůta prodlužuje o 20 dnů.

  • Tedy termín: 1.3.2011 (elektronicky 21.3.2011)

  • Tiskopis 25 5459 vzor 16, pokyny vzor 15

  • POZOR: mám-li třeba jen jediného daňového nerezidenta, kterého jsem podrobil „zálohové“ dani, musím podat „Vyúčtování“ v elektronické podobě !!


Va e povinnosti v i ad m za rok 20101
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010 zvýhodnění v roce 2010

 • vůči finančnímu úřadu

  • pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ platí nově lhůta do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku.

  • Tedy termín: 2.5.2011

  • Tiskopis 25 5466 vzor 13, pokyny vzor 9

  • Příloha (pokud byly opravy), Hlášení (příjemce se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí).


Va e povinnosti v i ad m za rok 20102
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010 zvýhodnění v roce 2010

 • vůči finančnímu úřadu

  • požádat správce daně o provedení ročního zúčtování (§35d, odst.9), pokud k té situaci došlo. Jde o vrácení částky z RZD roku 2009 (toto RZD jste udělali nejpozději ve výplatě za březen 2010), která nebyla vypořádána do konce roku 2010.

  • Tiskopis 25 5246 vzor č.5.

  • Termín: 15.2.2011


Va e povinnosti v i ad m za rok 20103
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010 zvýhodnění v roce 2010

 • vůči OSSZ

  • ELDP

   • výdělečná činnost trvala i k 31.12.2010

    • do 30.4.2011 vyplnit

    • do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 30.5.2010

   • výdělečná činnost skončila před 31.12.2010

    • do 1 měsíce po vyúčtování příjmů vyplnit, nejpozději však do 31.1.2011

    • do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 2.3.2011


Redukce pr m rn ho v d lku pro ely n hrady za nemoc v roce 2011
Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady za nemoc v roce 2011

 • Postupuje se obdobně, jako při redukování vyměřovacího základu pro ND v roce 2011 (ty redukční hranice jsou 3, a to 825,-Kč, 1237,-Kč a 2474,-Kč).

 • Tyto hranice se vynásobí koeficientem 0,175 (7/5/8 – přepočet kalendářních dnů na pracovní hodinu), takže:

  • 1. redukční hranice je 144,38 a započítává se 90% prům. výdělku

  • 2. redukční hranice je 216,48 a započítává se 60% prům. výdělku

  • 3. redukční hranice je 432,95 a započítává se 30% prům. výdělku

  • k částce nad 432,95 se již nepřihlíží.


P klad v po tu redukovan ho pr m rn ho v d lku
Příklad výpočtu redukovaného průměrného výdělku nemoc v roce 2011

 • Máme pracovníka s platem 35.000,- Kč / měsíc.

  Jeho hrubá mzda za 1.Q.2011 byla 108.550,- Kč

  Odpracoval 480 hodin.

  Průměrný hodinový výdělek činí 226,15 Kč

  Výpočet redukovaného průměru:

  144,38 x 0,9 = 129,942

  (216,48 – 144,38) x 0,6 = 43,260

  (226,15 – 216,48) x 0,3 = 2,901

  129,942 + 43,26 + 2,901 = 176,103 Kč (v roce 2010 to bylo 171,64)

 • Od 4. pracovního dne PN by tento pracovník dostal za 1 hodinu náhradu ve výši

  176,103 x 0,6, tedy 105,66 Kč (v roce 2010: 102,98)

  (normálně si vydělává cca 208,- Kč / hod).


Etn dopady
Účetní dopady nemoc v roce 2011

 • základní účetní předpis pro účetnictví (podvojné):

  vyplacená mzda (hrubá) 521 100 x 331 000

  odvod SP zaměstnance 331 000 x 336 100

  odvod SP zaměstnavatele 524 000 x 336 100

  vyplacená náhrada mzdy 521 200 x 331 000

  refundovaná ½ stand. náhrady 336 100 x 521 200

 • „účtování“ v daňové evidenci (v peněžním deníku):

  vyplacená mzda vč. náhrady (čistá): 47 x pokladna nebo banka

  odvedené pojistné SP, snížené

  o ½ stand. náhrady 48 x banka


Soci ln poji t n v roce 2011
Sociální pojištění v roce 2011 nemoc v roce 2011

 • zaměstnanec

  6,5 %, z toho 0 % NP, 6,5 % DP a 0 %pSPZ

 • zaměstnavatel

  25 %, z toho 2,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ nebo

  26 %, z toho 3,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ

  Osoby pouze důchodově pojištěné (jednatelé s.r.o. apod.)

 • zaměstnanec

  6,5 %

 • zaměstnavatel

  21,5 %(neplatí se ani NP ani pSPZ)


Zdravotn poji t n v roce 2011
Zdravotní pojištění v roce 2011 nemoc v roce 2011

 • 4,5 % pro zaměstnance a

 • 9 % pro zaměstnavatele

 • Za zmínku stojí připomenout, kdy je tato „dělba“ jinak:

  • celých 13,5% platí zaměstnanecpři neomluvené absenci a zpravidla (po dohodě se zaměstnavatelem) také při omluveném neplaceném volnu, o které zaměstnanec požádal.

  • naopak celých 13,5% platí zaměstnavatel z doplatku do minimální mzdy, pokud neměl pro zaměstnance práci, a kdy např. proplácených 60% mzdy jakožto placeného prostoje činilo méně než minimální mzda.


Sazby dan z p jm slevy na dani da ov zv hodn n v roce 2011
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011

 • oproti roku 2010 se mění pouze základní sleva na poplatníka, tzn. že:

  • sazba daně je 15% (roční) (§16)

  • sazba srážkové daně je také 15%(§36)

  • sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15%(§38h)

  • slevy na dani (§ 35ba)

   • na poplatníka 23.640,- (1970,- měsíčně)

   • na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)

   • na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,-

   • invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)

   • invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)

   • držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně)

   • soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně)


Sazby dan z p jm slevy na dani da ov zv hodn n v roce 20111
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)

  • 11.604,- (967,- měsíčně)

  • dítě s průkazem ZTP/P 23.208,- (1934,- měsíčně)

  • forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího

  • daňový bonus: min. 100,- , max. 52.200,- ročně (měsíčně min. 50,-, max. 4350,-)


Nezdaniteln sti z kladu dan v roce 2011
Nezdanitelné části základu daně v roce 2011 zvýhodnění v roce 2011

 • nezdanitelné části základu daně (§ 15)

  • dary (komu a na co, alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10 % ze základu daně. Odběr krve : 2.000,-

   Rozšíření o dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu.

  • úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání.

  • penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max. 12.000,-. Příklady.

  • soukromé životní pojištění: max. 12.000,-

   Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.

  • zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-

  • vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr.postižených, resp 15.000,- u těžšího zdr. postižení


Prov d n sr ek ze mzdy v roce 2011
Provádění srážek ze mzdy v roce 2011 zvýhodnění v roce 2011

 • životní minimum jednotlivce 3.126,- Kč

 • normativní náklady na bydlení jednotlivce 4.863,- Kč

 • celkem 7.989,- Kč

 • základní nezabavitelná částka na povinného:

  2/3 z 7.989,-, tj. 5.326,- Kč

 • základní nezabavitelná částka na osobu závislou na povinném

  1/4 z 5.326,-, tj. 1.331,50 Kč

 • nejvyšší výše třetiny

  1/3 z 7.989,-, tj. 2.663,- Kč


Dva p klady v po tu mo nost sr ek ze mzdy v roce 2011
Dva příklady výpočtu možností srážek ze mzdy v roce 2011

 • (ženatý muž, vyživuje 2 děti, ZNČ = 5.326,- + 3x 1.331,50 = 9.321,-)

  Hrubá mzda 29.800,- 15.200,-

  Sociální pojištění 1.937,- 988,-

  Zdravotní pojištění 1.341,- 684,-

  Daň 2.096,- 0,-

  Daňový bonus (-844,-)

  Čistá mzda bez daňového bonusu (ČM) 24.426,- 13.528,-

  Základní nezabavitelná částka (ZNČ) 9.321,- 9.321,-

  Rozdíl ČM mínus ZNČ (R) 15.105,- 4.207,-

  Zaokrouhleno dolů na dělitelné třemi (ZR) 15.105,- 4.206,-

  Zbytek po zaokrouhlení 0,- 1,-

  Upravená základní nezabavitelná částka9.321,- 9.322,-

  Třetina ze ZR 5.035,- 1.402,-

  Maximální třetina 2.663,- 2.663,-

  Použitelná třetina (T) 2.663,- 1.402,-

  Zabavitelná částka bez omezení 7.116,- 0,-

  (ČM – ZNČ – 3T)


Mo nosti sr ek ze mzdy graf k p kladu 1
Možnosti srážek ze mzdy – graf k příkladu č. 1 2011

1937 sociální pojištění

1341 zdravotní pojištění

2096 daň

9321 základní nezabavitelná částka

2663 první třetina

2663 druhá třetina

2663 třetí třetina

7116 zabavitelná částka bez omezení

29800 hrubá mzda

24426 čistá mzda


Mo nosti sr ek ze mzdy graf k p kladu 2
Možnosti srážek ze mzdy – graf k příkladu č. 2 2011

988 sociální pojištění

684 zdravotní pojištění

0 daň

9322 základní nezabavitelná částka

1402 první třetina

1402 druhá třetina

1402 třetí třetina

0 zabavitelná částka bez omezení

15200 hrubá mzda

13528 čistá mzda