Download
rny kdiskurzusok kutat i szemmel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel

Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel Rab Árpád BME-UNESCO ITTK Országos Közművelődési Telematikai Konferencia 2004 szeptember 30 – október 1.

 2. Fejes • a kulturális örökség digitalizálásának fogalomvilága • kultúrafogalmak – csillagok háborúja • mit, miért, kinek – értékek és vágyak • kutatók szerepe • Wilson gyémántja, és annak haszna • Stratégia, stratégia, stratégia

 3. A kulturális örökség digitalizálása Kultúra? Örökség? Digitalizálás?

 4. Kultúrafogalmak Mint csillag az égen Kroeber és Kluckhohn kultúra fogalomgyűjteménye - 1871 és 1919 között 7, 1920 és 1950 között már 157 definíció. A törvényi szabályozás Magyarországon

 5. Parttalanság Mi az, amit digitalizálni akarunk? • múltat a jelennek (és a jövőnek) • jelent a jövőnek • már meglévő (akár digitalizált) anyag újrafeldolgozása • Digitális archiválás • stb.

 6. Miért digitalizálunk? • megőrzés - a kőbe vésés óta ugyanaz a cél • védelem - meglévő értékes anyag védelme virtuális objektumként való használattal • megosztás - ami van, mutassuk meg • felhasználás - eltérő érdekek • köz: információ, publicitás, látvány, reprezentatív • kutató: intelligens műveletek végrehajtása, forrásteljesség és forrásérték

 7. Ha már a kutatónál vagyunk… • Értékvizsgálatok; kutatói kihívás szinte minden társadalomtudománynak. • Szűk keresztmetszetek megtalálása, leírása, megoldás keresése, nemzetközi best practice-ok megtalálása stb. • Speciálisan EU szakértelem

 8. Wilson gyémántja

 9. A digitalizálás operatív kultúrafogalma

 10. Ki az elefántcsonttoronyból • Stratégia –top-down, nem az első, és nem az utolsó? • A digitális anyag a stratégiai célok elérésében – az információs társadalom fejlesztése • A digitális anyag mint stratégiai eszköz – oktatásban, érvényesülésben, információs írástudás fejlesztésében stb.

 11. Zárszavak • Szoros kapcsolat forró témákkal • EU – információs társadalom versenyképességi tényező • Saját értékrendszerünk • Saját versenyképességünk Fontos kulcselem

 12. Köszönöm figyelmüket! Rab Árpád rab.arpad@ittk.hu BME-UNESCO ITTK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9