Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL MUNKAVÁLLALÓI SZEMMEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL MUNKAVÁLLALÓI SZEMMEL

A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL MUNKAVÁLLALÓI SZEMMEL

156 Views Download Presentation
Download Presentation

A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL MUNKAVÁLLALÓI SZEMMEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL MUNKAVÁLLALÓI SZEMMEL Dr. Horváth Péter igazgató-titkár

 2. 1. A Pedagógusok Szakszervezete érdekelt egy: • - jól működő, • - a közoktatás egészére (pedagógusra és nem pedagógusra) egyaránt kiterjedő • életpályamodell megvalósításában. • 2. Életpályamodellek már születtek: • 2000. június: A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége fogadott el egy erre irányuló javaslatot: • - pályakezdő bérek jelentős emelése; • - nemzetgazdasági átlagot tetemesen meghaladó pedagóguskeresetek kialakítása; • - a pályaív során a képzést-továbbképzést nagymértékben honoráló bér-előmeneteli rendszer létrehozása;

 3. - a minőségi munkavégzést hangsúlyosan elismerő bérkeret létesítése; - a szakmai pótlékrendszernek a minimálbér arányaihoz igazodó növelése; - a szakmai karrier elismerése címekkel és pótlékokkal (pl. mestertanár, mestertanító, mesteróvónő stb.), - pedagógusszámla-bankkártya megteremtése, ezzel a jelenleginél kedvezőbb pénzintézeti szolgáltatások elérése. A pályára kerülés érdekében szükséges: - pedagóguslakás-támogatási alap létrehozása; - a szolgálati lakások építésének bővítése.

 4. A szakmai szint megtartása érdekében szükséges: - a ingyenes továbbképzés; - a kedvezményes informatikai szolgáltatás (hardver- szoftver, internet-hozzáférés); - a szakkönyv-vásárlás lehetőségének bővítése. A testileg-lelkileg egészséges személyiség gondozása érdekében szükséges: - a pedagógusüdültetési rendszer létrehozása; - a Soproni Pedagógus Üdülő visszaadása (hiszen a PSZ-tagok pénzéből épült). A gyermekvállalási kedv növelése érdekében szükséges: - a pedagógusgyermekek ingyenes tankönyvellátása; - a felsőoktatási ösztöndíjrendszer családközpontú átalakítása.

 5. 3. Az MKKSZ 2001. október 2-án tette közzé az „Elgondolások a közalkalmazotti életpályatörvény főbb szabályozási elveire, különös tekintettel a bérrendszer korszerűsítésére” című munkáját. Ebben a közalkalmazotti életpályatörvény megalkotását szorgalmazták: • leszögezték, hogy a közalkalmazotti előmeneteli rendszer működési rendellenességeit a mindenkori kormányok által tervezett költségvetési pénzhiány (sic! – H. P.) idézte elő és tartja fenn jelenleg is; • közalkalmazotti életpályát alkotni csak akkor érdemes az elgondolások szerint, ha többletforrást szán erre a kormány;

 6. A bértáblákkal szemben is megfogalmazott néhány elvárást: - biztosítani tartósan azt, hogy az éves átlagkereseti növekmény érje el az inflációs ráta, valamint a GDP- növekmény felét; - hogy az iskolai végzettséget, a szakirányú képzettséget és a szakmai gyakorlatot ismerje el a rendszer, de legyen mód a kreativitás, az önállóság, a munkával járó felelősség elismerésére is; - ne forduljon elő, hogy a tábla bármely tétele a mindenkori minimálbér összege alá kerüljön; - alanyi jogú ruházati költségtérítés, 35 éves jubileumi jutalom, szociális juttatások bizonyos főre. (A tervezetet az Árva János vezette bizottság készítette.)

 7. 4. Az Oktatási Minisztérium 2001. november 14-én jelentette meg „A pedagóguséletpálya-modell alapelvei című vitaanyagát. Az OM tervezte 2006-ra 125% minimális keresetnövekményt ígért, felét a önálló pedagógus bértáblára, felét a szakmai teljesítmény elismerésére, = a pedagóguspálya központilag meghatározott szintjeit egyéni ütemű teljesítéssel gondolta elérni: • pályakezdő, • pedagógus, • mesterjelölt 10% bérnövekedés, • mesterpedagógus 10% bérnövekedés,

 8. tervezett a pedagógusoknak ösztöndíj és órakedvezmény adását, mentori segítséget, • osztályfőnöki pótlékok eltérő mértékű emelését, • vezetői pótlék növelését vagy köztisztviselői fizetést, • munkaközösség-vezetői pótlék növelést, - tervezték pedagóguslakás-építő program kialakítását; - korkedvezményes nyugdíjba vonulást; - a pedagógusigazolványhoz kötődő juttatásokat nyugdíjasok számára is biztosítani.

 9. Megjegyzések a) Az OM-program teljesen a PSZ programjára épül, de természetesen erre nincs hivatkozás; b) 2001-ben 2006-ra ígérni a politikai váltógazdaság időszakában eléggé bizarr; c) jellemző mind a három elképzelésre, hogy a kedvezmények, a juttatások elfogadhatóak bér helyett is. Talán szemérmesség, talán korszellem, de ideje lenne ezt már elfelejteni.

 10. d) mind a három elképzelése többletforrás beviteléhez köti az életpályamodell bevezetését, mindegyikben az első béremelési lépést fokozatosan követnék a többiek; e) nagy különbség mutatkozik abban, ahogy az MKKSZ-elképzelés közös közalkalmazotti életpályamodell és bér fenntartását követelte. Ebben az időben már különböző szakmai szorzók (19%, 43%) működtek, és ez bántotta az MKKSZ-t. A PSZ és a tárca önálló pedagógus-bértáblában gondolkodott ebben az időben.

 11. A szociál-liberális kormányzat idején Vadász János kormánybiztosként dolgozott egy egységes közszolgálati törvény és egyéb szabályzók körén. Koncepciója a bérek és a juttatások közszféra szintű meghatározása volt, a törvény elveket rögzítő első részén a kormány támogatása hiányában nem jutott túl.

 12. 6. 2008. januárban fogadta el a Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége a Pedagógusok Szakszervezete új bérkoncep-cióját. A számokon, kívánságokon túlmenően egyik legfontosabb gondolata az volt, hogy jelentősen növelni kell a pedagóguspálya presztízsét, aminek nem egyetlen, de legfőbb tényezője az élet- és munkakörülmények, a bérhelyzet javítása. A kormány a bérkoncepciót (Pedagógusok Lapja 2008. március 3. 5-6. oldal) elfogadta, és már 2009-re az „Új tudás”-program kapcsán 25-30 milliárd pluszforrást ígért a költség-vetésből, 100 milliárdot pedig uniós forrásból.

 13. A 2009. évben viharosan kirobbant világ-gazdasági válság, a konvergencia-program mellett ezt meghiúsította, kb. 5-6 milliárd maradt meg (osztályfőnöki pótlék, halmo-zottan hátrányos gyerekekkel integrált intézményben dolgozó pedagógusok pótléka, gyógypedagógiai pótlék). 2010-ben 37 milliárd elvonását tervezi a kormány, igaz, a fenti 3 elem finanszírozása megmarad.

 14. 7. 2009 őszén Pokorni Zoltán előállt újabb terveivel, állam által finanszírozott, emelt fizetés a kormány vizsgákat teljesítőknek, kisebb fizetés az önkormányzati finanszírozásban maradó alacsonyabb teljesítményű pedagógusoknak, illetve 1 év megújító szabadság 10 évenként. 8. Mindig a remény hal meg utoljára!

 15. 9. A Pedagógusok Szakszervezete meg van győződve arról, hogy szükséges egy megbízható pedagógus-életpálya-modell a XXI. században. Az is biztos, hogy ez nemcsak a közoktatásban dolgozók sorsának rendezését jelenti, hanem csak ennek rendezése során számíthat az egész társadalom arra a teljesítményre, amely nélkül nincs sikeres Magyarország! Jó lenne, ha Magyarországon is úgy vitatkoznának az oktatásról, mint pl. Nagy-Britanniában. Ott a kormánypárt szerint 3 dolog szükséges a fejlesz-téshez: pénz, pénz és pénz! Az ellenzék szerint meg fordítva!

 16. Köszönöm a figyelmet!