KÖRNYEZETVÉDEL E M ÜZLETI SZEMMEL - PowerPoint PPT Presentation

k rnyezetv del e m zleti szemmel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÖRNYEZETVÉDEL E M ÜZLETI SZEMMEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÖRNYEZETVÉDEL E M ÜZLETI SZEMMEL

play fullscreen
1 / 23
KÖRNYEZETVÉDEL E M ÜZLETI SZEMMEL
51 Views
Download Presentation
maire
Download Presentation

KÖRNYEZETVÉDEL E M ÜZLETI SZEMMEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KÖRNYEZETVÉDELEMÜZLETI SZEMMEL Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro FÉLIXFÜRDŐ, 2007. május

 2. Hány cent a csatlakozás? Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 3. Üzleti lehetőségek <=> környezetvédelmi kötelezettségek • Románia csatlakozása az Európai Közösség lényeges pénzügyi hozzájárulásának köszönhetően új üzleti lehetőségeket teremt • ugyanakkor a közösségi környezetvédelmi szabályok betartása többletkiadásokat feltételez Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 4. Környezetvédelmi kötelezettségek • Többletkiadások a közösségi környezetvédelmi normák betartására • új technológiák alkalmazása • nyersanyagfogyasztás csökkentése • környezetvédelmi menedzsment-rendszerek bevezetése (ISO, EMAS) • ökocimkés termékek gyártása Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 5. Környezetvédelmi engedélyek (1)Létesítési engedély • környezetvédelmi szempontból felhatalmazza a projekt tulajdonosát az adott projekt lefuttatására • az eljárás része a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése • észrevételek javaslatok a környezetvédelmi hatástanulmányhoz: 30 nap áll a közönség rendelkezésére • érvényes a projekt alkalmazása alatt, de érvényességét veszti ha a befektetés nem indul el a kiállítástól számított 2 éven belül • új elemek esetén felülvizsgálható Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 6. Környezetvédelmi engedélyek (2)Környezetvédelmi engedély • meghatározza az adott tevékenység folytatásához szükséges feltételeket és paramétereket • környezetvédelmi mérleg szükséges azon tevékenységek esetén, amelyek nem felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak • észrevételek javaslatok a környezetvédelmi mérleghez: 30 nap áll a közönség rendelkezésére • érvényesség: 5 év • kivétel: teljesítési programok esetén a program lefutási ideje alatt • új elemek esetén felülvizsgálható Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 7. Környezetvédelmi engedélyek (3)Integrált környezetvédelmi engedély • IPPC – integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés • érvényesség: 10 év • kivétel: cselekvési tervek esetén a terv lefutási ideje alatt • a létesítményről készült beszámolóba belefoglalják a berendezés üzembe helyezése előtti állapotára vonatkozó információkat • észrevételek javaslatok a létesítmény-beszámolóhoz: 30 nap áll a közönség rendelkezésére • felülvizsgálható, és a felülvizsgálat bizonyos esetekben kötelező Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 8. Üzleti lehetőségek • szolgáltatások licitálása és európai programok kivitelezésére • társfinanszírozás • köz-magán partnerség • tanácsadás Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 9. Üzleti lehetőségek KKV-k számára • PHARE Gazdasági és Szociális Kohézió – a közhatóságok intézményes kapacitásának, valamint a gazdasági szféra KKV-k fejlesztése általi megerősítését célzó projektek • PHARE 2005-2006 hulladékgazdálkodás • PHARE 2005-2006 regionális infrastruktúra-fejlesztés • www.mie.ro • Környezetvédelmi Alap – finanszírozásban részesülhet bármely jogi személy, ha teljesíti a pályázati feltételeket. • www.afm.ro • LIFE+ - az Európai Bizottság erre vonatkozó szabályzata szerint támogatásban részesülhetnek úgy köz-, mint magánintézmények • http://europa.eu.int Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 10. Támogatási források I. Előcsatlakozási alapok (ISPA, PHARE, SAPARD) II. Csatlakozás utáni alapok (FC és FEDR) III. Állami költségvetés és külföldi hitelek BDCE Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 11. I. Előcsatlakozási alapok • PHARE • segítséget nyújt a Közép- és Kelet-Európai országoknak a demokratikus intézmények és a piacgazdaság megteremtésében • 2000 – 2006 között: 250 millióEuro/év • ISPA • támogatást biztosít nagy befektetésekre a környezetvédelmi és szállítási infrastruktúra terén • 2000 – 2006 között: 240-270 millióEuro/év • SAPARD • vidékfejlesztési projekteket finanszíroz • 2000 – 2006 között: 150 millió Euro/ év Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 12. ISPA és fontos többéves környezetvédelmi és vízgazdálkodási projektek– ivóvíz és szennyvíz • ISPA • A Környezetvédelmi Minisztérium jelenleg 11 erdélyi ISPA projekt alkalmazását felügyeli. • Az ivóvíz-kezelő és szennyvíztisztító állomások, valamint az ivóvíz- és szennyvízhálózat rehabilitációját és kiterjesztését célzó projektek összértéke 406.634.836 Euro. • FONTOS TÖBBÉVES KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROJEKTEK • A Környezetvédelmi Minisztérium jelenleg 10 ilyen jellegű erdélyi projekt alkalmazását felügyeli – 1 BIRD hitelből finanszírozott projekt (Arad csatornahálózata) • A befektetések összértéke 180.041.000 Euro. • Célok: ISPA célok + folyómeder rehabilitáció Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 13. PHARE és fontos többéves környezetvédelmi és vízgazdálkodási projektek– hulladék • PHARE • A Környezetvédelmi Minisztérium és a Regionális Fejlesztési Ügynökségek közösen 36 erdélyi PHARE hulladékgazdálkodási projekt alkalmazását felügyeli. • A projektek célja: • a hulladéklerakatok környezetre mért káros hatásainak csökkentése, • a hulladékbegyűjtés és szállítás javítása • a hulladékkezelés javítása • a környezet védelme és rehabilitációja. • A befektetések összértéke 31.177.366 Euro. • FONTOS TÖBBÉVES KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROJEKTEK • A Környezetvédelmi Minisztérium 5 erdélyi hulladékgazdálkodási projekt alkalmazását felügyeli. • A projektek célja: • a hulladékgazdálkodási rendszerek rehabilitációja és ökologizálása • Integrált hulladékgazdálkodás megteremtése. • Az erdélyi befektetések összértéke 48.833.000 Euro. Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 14. II. Csatlakozás utáni alapok (FC és FEDR)Környezetvédelmi Operatív Program • A Környezetvédelmi Operatív Program meghatározza a strukturális és kohéziós alapok futtatásához szükséges prioritásokat, mechanizmusokat és intézményi megállapodásokat. • A Környezetvédelmi Operatív Program korlátai: • korlátozott időintervallum: 2007-2013 • korlátozott pénzügyi források A Környezetvédelmi Operatív Program nem tud minden romániai környezetvédelmi szükségletet finanszírozni. Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 15. Környezetvédelmi Operatív Program – Prioritási tengelyek Általános célkitűzés – Az életminőség és a környezet minőségének javítása • specifikus cél: • Jobb hozzáférés • a közszolgáltatásokhoz 2. specifikus cél: A környezet minőségének javítása 3. specifikus cél: A környezetvédelem javítása 1. prioritási tengely: Az ivóvíz és szennyvízhálózat bővítése és modernizálása FC 3.266.508.423 E* 2. prioritási tengely: Az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és a szennyezett történelmi területek rehabilitációja FEDR 1.103.575.482 E* 3. prioritási tengely: A városi távfűtési rendszerek feljavítása FC 458.537.288 E* 5. prioritási tengely: A természeti katasztrófák megelőzéséhez szükséges infrastruktúra alkalmazása a legveszélyeztetettebb területeken FC 214.985.867 E* 4. prioritási tengely: A természetvédelem- hez szükséges hatékony irányítási rendszerek megvalósítása FEDR 317.667.222 E* 6. prioritási tengely: Tanácsadás FEDR 227.253.897 E* * Európai és hazai hozzájárulás

 16. Előkészületben levő nagy projektek a víz és a hulladékgazdálkodás területén - KOP • Ivóvíz és szennyvíz • A Környezetvédelmi Minisztérium minden megyére vonatkozó ISPA és BIRD tanácsadási projekteket koordinál. • A szerződések kivitelezésére szánt időszak: 2007-2013. • Az erdélyi megyékben tervezett befektetések összértéke 1228, 6 millió Euro. • Hulladék • A Környezetvédelmi Minisztérium az európai finanszírozások megszerzése érdekében jelenleg 3 ISPA és PHARE tanácsadási projektet koordinál. • A szerződések kivitelezésére szánt időszak: 2007-2011. • Az erdélyi megyékben tervezett befektetések összértéke 211 millió Euró. Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 17. Előkészületben levő nagy projektek a víz ágazatban - KOP Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 18. Előkészületben levő nagy projektek a hulladék ágazatban - KOP Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 19. Csatlakoz. szerz. EK EC EC ROMÁNIA KORMÁNYA Government of Romania MACSF/NSRF ACIS Szerződés Jegyzőkönyv CERTIFYING CERTIFYING Hitelesítő AUDIT AUTHORITY Audit Hatóság AUTHORITY AUTHORITY Hatóság Statutum MONITORING KOP Környezetvédelmi Minisztérium COMMITTEE Felügyelő MANAGING AUTHORITY Bizottság SOP ENV SOP ENVIRONMENT KOP (MEWM) Menedzsment Hatóság ANRMAP Ex-ante Egység Jegyzőkönyv EGYEZMÉNY 8 INTERMEDIATE 8 Közbelső Hatóság szerződés Támogatási Regionális K.V.Ü. BODIES ( REPAs ) Fizetési PAYING PAYING JOGOSULT BENEFICIARIES UNIT UNIT egység A Környezetvédelmi Operatív Program alkalmazása Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 20. Európai Bizottság 5 8 7 1 Menedzsment Hatóság Hitelesítő és fizetési hatóság Előfinanszírozás Állami költségvetés 4 Közbelső Hatóság Nk-i Pénzügyi Intézetek EU-s alapok 2 Jogosult 6 3 Szerződő Finanszírozási folyamat Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 21. III. Az állami költségvetés és az Európai Fejlesztési Bank hitelei • 2005-2006 katasztrofális árvizei után a Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma a Román Vízügyi Hatóság révén part- és gátvédelmi munkálatokat végez az árvizek megelőzése, valamint a negatív következmények elhárítása érdekében. • 2006 végén az erdélyi megyékben eszközölt befektetések értéke megközelítőleg elérte a 705,2 millió lejt. • A további munkálatokra maradt összeg: 2468,4 millió lej. Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 22. A projektek egyenletes elosztása • Ivóvíz/szennyvíz – minden megyére vonatkozó regionális integrált projektek (a szerződések kivitelezése 2 ütemben, 2007-ben és 2008-ban) • Hulladékgazdálkodás – minden megyére vonatkozó regionális projektek • Kivétel: ahol a hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat magán cégeknek adták használatba Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro

 23. Köszönöm a figyelmet! Környezetvédelem és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma www.mmediu.ro