Download
abb case n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABB Case PowerPoint Presentation

ABB Case

123 Views Download Presentation
Download Presentation

ABB Case

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ABB Case Mathias Lyngman Matly919 910107-5258

  2. Lärdomar • KAM bör vara nära kunden , för att förstå kundens strategiska mål och se möjligheter gentemot det egna företaget • Stora företag med flera transaktionsmöjligheter bör ha en person/team som gemensamt gränssnitt för hela organisationerna. Så att inte en avdelning känner sig bortprioriterad. Viktigt med inre processer. Att avdelningar förstår varandras nytta. • Vid problem mellan parter som KAM, agera professionellt, inte ställa sig i försvar, se nya möjligheter. • Möjligt att CAT utförde en bra förhandlingsteknik, skrämseltaktik. Eftersom de skickade ledande personer till ett möte för att säga att deras relation var slut. Motsägelsefullt, de kan ha varit ute efter mer förhandlingskraft, ett maktspel. Utnyttja alla möjligheter för att skapa förhandlingskraft. • Fördel med KAM även hos mindre företag, får företagen att känna sig speciella och utvalda, gynnar relationen mycket. Skapar långsiktiga relationer. • Ta hänsyn till kulturella skillnader, CAT amerikanskt företag, hierarkiskt och byråkratiskt, viktigt med vem som säger vad, ABBs platta organisation kan ha uppfattats nonchalant.

  3. Positivt/Negativt upplevelser från seminariet • Positivt • Bra scope på caset, mycket information om olika delar, gick att tolka på många sätt. Öppnade upp för diskussion. • Bra att Jakob bollade ut diskussionen till många olika, kul att höra allas uppfattning. • Bra att ta en diskussions paus när ingen verkade kunna svara på en fråga. Ger rum att diskutera sina tankar innan man tar ställning. • TEMCAS var en bra sal där alla kunde se varandra tydligt. • Negativt • Tunt med information om vissa saker i caset, ledde till att många egna erfarenheter/påståenden diskuterades på seminariet. • Oklart fokus ibland under seminariet, bollar mycket fram och tillbaka. Tror vi återkom till centralisering vs lokalt i snitt var 10:e minut. • Gärna fått mer inledande information om hur seminariet skulle gå till.