Download
case abb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Case - ABB PowerPoint Presentation

Case - ABB

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Case - ABB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Case - ABB F.G Wilson, Caterpillar Julia Gudmundson, julgu598 900401-0923

  2. Lärdomar från caset • En personlig relation är viktigt för affärer mellan företag. En bra personlig relation underlättar och stärker ett samarbete medans och saknad av en personlig relation kan förstöra ett samarbete. • Kommunikation inom organisationen är viktigt då olika divisioners arbete kan påverka och påverkas av andra divisioners arbete. • Företag måste underhålla relationer med kunder/leverantörer kontinuerligt för att skapa en god relation. • Man ska var ärligt och inte komma med ursäkter vid motgångar. • För att erbjuda en så bra lösning/produkt som möjligt gäller det att säljaren är väl insatt i vad kunden vill ha och behöver och hur det kommer skapa värde för kunden. • Företag måste uppmärksamma andra företagskulturer samt kulturella skillnader mellan olika länder.

  3. Vad jag tyckte var bra/dåligt Positivt • Det är bra att det är olika moment i kursen, detta var bra då det var relevant och verkligt case. • Bra moderator, det var bra att ni riktade frågor till olika studenter så att alla fick komma till tals. • Det är bra att man får höra andras reflektioner av samma text, man lär sig att se på caset från fler vinklar. Negativt • Jag tyckte att det var lite för mycket information i caset som inte var kopplat tillfrågeställningen. Det tog ganska mycket tid av seminariet att få alla att förstå vad det var som var viktigt. • Jag hade velat ha en mindre grupp, man kanske skulle delat upp oss i 3 grupper istället för 2. • Hade varit bättre tidigare i kursen, då hade man kunnat lägga mer tid på detta. Nu kändes det lite som att detta moment ”tog tid” från försäljningscaset.