Download
case abb caterpillar och fg wilson n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CASE: ABB, Caterpillar och FG Wilson PowerPoint Presentation
Download Presentation
CASE: ABB, Caterpillar och FG Wilson

CASE: ABB, Caterpillar och FG Wilson

170 Views Download Presentation
Download Presentation

CASE: ABB, Caterpillar och FG Wilson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CASE: ABB, Caterpillar och FG Wilson Teie42 carwi144

  2. Lärdomar • Företag består av människor med mänskliga brister • Kommunikation genom hela processen är av största vikt. • Det är viktigt att kunna tänka långsiktigt, inte utnyttja position kortsiktigt • Hela företag kan i allra högsta grad bli påverkade av bemötande och ’smicker’ • Det är viktigt att ta tillvara på specialkompetens genom att behålla lokala företag lokala vid uppköp • Vikten av KAM, även om det i det här fallet att disktutera om ABB’s KAM skötte sig perfekt • Vikten av att veta vad en specifik kund efterfrågar, både vad gäller produkter och bemötande

  3. Utvärdering • Positivt: • Ny spännande form av seminarium • Bra balans mellan avslappnat och allvarligt • Cold-calls håller alla på tårna • Att skriva upp på tavlan gav struktur • Negativt: • Diskussionen fastnade ibland pga. deltagares iver att säga saker som till stor del redan sagts.