Download
l rdomar abb case felny072 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lärdomar ABB Case – Felny072 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lärdomar ABB Case – Felny072

Lärdomar ABB Case – Felny072

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Lärdomar ABB Case – Felny072

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lärdomar ABB Case – Felny072 • Relationen är ytterst viktig i säljsituationer och säljaren måste verkligen förstå kundens behov och hur den ska på bästa sätt lösa dessa och samtidigt skapa högsta möjliga värde för båda • Viktigt att rekrytera rätt folk, och kontrollera! Det ska aldrig få gå till det stadiet att man riskerar mista en kund p.g.a. dåligt uppförande från företagets representant eller att man vägrar anpassa sig. • Förtroende tar väldigt lång tid att bygga upp men kan snabbt förstöras. Detta kan bero på missförstånd såväl som misskötta förhållanden. • Förvärv och förändringar är alltid svåra och påfrestningarna på alla parter höga. Här måste man vara extra försiktig och det blir för en leverantör nästan som att sälja in sig igen. • Konflikter måste lösas så tidigt som möjligt och görs bäst genom öppenhet och kontinuerlig kommunikation. • Företag och organisationer kan ibland handla väldigt irrationellt vilket är en följd av att de består av många individer som har olika uppfattningar och inte heller alltid är rationella. För att komma till rätta med detta används lämpligen processer för att göra individens påverkan mindre. Processer inom sälj är egentligen best practices som företag utvecklar över tiden om som ständigt förbättras samtidigt som risken för felsteg minskar. Dessa underlättar även när nya personer ska köras in snabbt i hur företaget handlar.

  2. Reflektioner kring undervisningsformFelny072