kriterijumi za izbor programa stalnog stru nog usavr avanja zaposlenih u obrazovanju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kriterijumi za izbor programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kriterijumi za izbor programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kriterijumi za izbor programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Kriterijumi za izbor programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Lidija Radulović , Centar z a obrazovanje nastavnika, FF. Šta nas očekuje. Šta nas očekuje. Šta nas očekuje. Kako birati program… Različite koncepcije: šta su, kakve postoje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kriterijumi za izbor programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kriterijumi za izbor programa stalnog stru nog usavr avanja zaposlenih u obrazovanju

Kriterijumi za izbor programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

Lidija Radulović,

Centar za obrazovanje nastavnika, FF

ta nas o ekuje2
Šta nas očekuje...
 • Kako birati program…
 • Različite koncepcije: šta su, kakve postoje
 • Od stručnog usavršavanja ka profesionalnom razvoju
kako birati program od stru nog usavr avanja ka profesionalnom razvoju

Kako birati program:Od stručnog usavršavanja ka profesionalnom razvoju

Lidija Radulović,

Centar za obrazovanje nastavnika, FF

ta sve uti e
Šta sve utiče?
 • (teorijska) jasnost koncepcije
 • inicijalno obrazovanje praktičara
 • obrazovna politika
 • kontekst škole i vrtića
 • ...
ta mo e svako od nas
Šta može svako od nas?

preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...

obrazovanje i usavr avanje kritike
Obrazovanje i usavršavanje:kritike
 • jaz između teorije i prakse(Korthagen & all, 2001; Radulović, 2011),
 • dekontekstualizovanost, odvajanje od potreba konkretnih škola(Obrazovna komisija SAD, prema OECD, 2010),
 • tehnicizam i instrumentalizam(Pešić, 1998; Radulović, 2011; Schön, 1987),
 • reprodukovanje postojeće prakse i nepovoljnog položaja praktičara(Gore & Zeicher, 1995),
 • racionalizam, zanemarivanje vrednosti i principa praktičara(Frost, 2011),
 • pritisak na praktičare, otpori(Frost, 2011),
 • jednokratne povremene obuke, način na koji se vrši izbor programa, nedovoljno evaluativnih podataka(Pešikan, 2010).
slide17

Iz perspektive kritičara koncepcije obrazovanja i usavršavanja nastavnika…

…nastavnici ne podučavaju na određen način zato što su nešto naučili ili nisu naučili, već zato što su to što su – što zavisi od njihoviog porekla, celoupnih biografija, nada i snova, mogućnosti i aspiracija, entuzijazma, vrednosti..., dakle celokupne njihove ličnosti.

ta mo e svako od nas1
Šta može svako od nas?

...odgovorno biranje programa

preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...

obrazovanje i usavr avanje kriterijumi darling hammond richardson 2009
način rada na obuci

realizatori

trajanje obuke

aktivnosti posle

sadržaj obuke

prethodna provera i evaluacija programa

interaktinost

stručnjaci

duže

postoji praćenje i podrška

povezanost “stručnog” i pp aspekta

Obrazovanje i usavršavanje: kriterijumi(Darling-Hammond & Richardson, 2009)
ta mo e svako od nas2
Šta može svako od nas?

...doprinos razvoju zajednice koja uči

...građenje konteksta

...odgovorno biranje programa

preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...

kako graditi kontekst za profesionalni razvoj
Kako graditi kontekst za profesionalni razvoj
 • iniciranje istraživanja praktičara
 • iniciranje grupa za učenje i zajedničkih aktivnosti praktičara, saradničkog kolegijalnog okruženja
 • građenje atmosfere sigurnosti i poverenja
 • obezbeđivanje vremenskih i prostornih preduslova za saradnički rad
 • modelovanje delovanja refleksivnih praktičara
 • građenju profesionalnog identiteta praktičara kao profesije koja uči
ta mo e svako od nas3
Šta može svako od nas?

...pronalaženje svog puta

p

...doprinos razvoju zajednice koja uči

...građenje konteksta

...odgovorno biranje programa

preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...

obrazovanje i usavr avanje i ili profesionalni razvoj da li je mogu sre an brak
Obrazovanje i usavršavanje i/ili profesionalni razvoj:da li je moguć srećan brak?
 • Koncepcijske razlike
 • ali...
 • izbor na osnovu vlastite potrebe i samouvida
 • razumevanje svrhe i prirode obrazovanja i razvoja
 • razumevanje profesije nastavnik...
slide24
Hvala na pažnji!

liradulo@f.bg.ac.rs