Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fizik 9-12 PowerPoint Presentation

Fizik 9-12

524 Views Download Presentation
Download Presentation

Fizik 9-12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fizik 9-12 2007-2008 Fizik Öğretim Programı

 2. Fizik 9-12 2007-2008 Fizik Öğretim Programı Fizik Dersi Öğretim Programının Tanıtımı Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi Fizik Öğretim Programı Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Adına

 3. Fizik 9-12 Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri 1. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ (Gazi Ü.)2. Prof. Dr. Haşim MUTUŞ (İstanbul Ü.)3. Prof. Dr. Ömer Asım SAÇLI (Bahçeşehir-Arel Ü.)4. Prof. Dr. Ömür AKYÜZ (Yeditepe Ü.)5. Doç. Dr. Salih ATEŞ (Abant İzzet Baysal Ü.)6. Yard. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ (ODTÜ)7. Arş. Gör. Dr. Uygar KANLI (Gazi Ü.)8. Arş. Gör. Gökhan SERİN (ODTÜ)9. Uzman Öğr. Ayşegül ARSLAN (TTKB)10. Uzman Öğr. Türkkan GÜLYURDU (TTKB)

 4. Fizik 9-12 Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları • 2003 Yılında İlköğretim programlarını geliştirme çalışmaları başladı. • Fen ve Teknoloji Dersi öğretim programı 4.-8. sınıflar için geliştirme çalışmaları 2005 yılında tamamlandı. • 2007-2008 Öğretim yılı itibari ile 4.-7. sınıflar için geliştirilen öğretim programı tüm Türkiye de uygulanırken, Pilot okullarda uygulanmakta olan 8. sınıflar için 2008-2009 öğretim yılında uygulanacaktır. • Yeni Öğretim programına uygun ders kitaplarının yazımı tamamlanmıştır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 5. Fizik 9-12 Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları • Yeni Fen ve Teknoloji öğretim programı; • Fen BilgisiFen ve Teknoloji • Ders Saati 34 Saat/Hafta • Sarmal Yaklaşım • Bilgi Kazanımları • Beceri Kazanımları (BSB, FTTÇ ve TD) • Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri • Yapılandırmacı Yaklaşıma Daha Çok Vurgu • Az Bilgi Öz Bilgi • Öğrenci Merkezli Yaklaşım Esas Alınmıştır • Ders Kitabı+Öğrenci Çalışma Kitabı+Öğretmen Kılavuzu Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ,bgunes@gazi.edu.tr

 6. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programları • İlköğretim de 2005 yılında tamamlanan öğretim programı reformunun ardından lise düzeyindeki temel derslerin programı da değiştirilmeye başlanmıştır. • Bu kapsamda dört yıllık lise fizik dersi için öğretim programı geliştirme çalışmalarına 2006 yılı başında başlanmıştır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 7. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programları • 9. Sınıf öğretim programı Ekim 2007 ayında TTKB tarafından 2008-2009 öğretim yılında tüm Türkiye genelinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. • 10. Sınıf öğretim programı tamamlanmış olup Mart 2008 ayında TTKB tarafından 2009-2010 öğretim yılında tüm Türkiye genelinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. • 11. ve 12. sınıf öğretim programları da büyük oranda geliştirilmiş olup, tamamlanmak üzeredir. • 9. sınıf öğretim programına uygun ders kitabı yazımı tamamlanmıştır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 8. Yeni Fizik Öğretim Programı Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 9. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programını Yaşam Temelli Yaklaşım Esas Alınmıştır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 10. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programının Katmanları Birbirine Çapraz Olarak Yedirilmiş İki Katmandan Oluşmuştur • Beceri Katmanı • Bilgi Katmanı Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 11. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programının Yapısı Beceri Katmanı (114) • Problem Çözme Becerileri: PÇB (23) • Fizik-Teknoloji-Toplum-Çevre:FTTÇ (40) • Bilişim ve İletişim Becerileri: BİB (23) • Tutum ve Değerler:TD (28) Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 12. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programının Yapısı Problem Çözme Becerileri: PÇB • Araştırılacak bir problem belirler ve bu problemi çözmek için plan yapar (7). 2. Belirlediği problemin çözümü için deney yapar ve veri toplar(7). 3. Problemin çözümü için elde ettiği verileri işler ve yorumlar(9). Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 13. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programının Yapısı Fizik-Teknoloji-Toplum-Çevre:FTTÇ • Fizik ve teknolojinin doğasını anlar(16). • Fizik ve teknolojinin birbirini nasıl etkilediğini analiz eder(6). • Fizik ve teknolojinin birey, toplum ve çevre ile etkileşimini analiz eder(18). Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 14. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programının Yapısı Bilişim ve İletişim Becerileri: BİB • Bilgiyi arar, bulur ve uygun olanı seçer (5). • Amacına uygun bilgi geliştirir (4). • Bilgiyi en etkin şekilde sunar (3). • İletişim becerileri geliştirir (5). • Temel bilgisayar becerileri geliştirir (6). Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 15. Fizik 9-12 Fizik Öğretim Programının Yapısı Tutum ve Değerler:TD • Kendine ve diğerlerine karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir (13). • Fiziğe ve dünyaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir (8). • Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir (7). Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 16. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 2008-2009 Öğretim Yılında Tüm Türkiye Genelinde Uygulanacaktır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 17. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı Bilgi Katmanı (71) • Fiziğin Doğası (16) • Enerji (17) • Madde ve Özellikleri (8) • Kuvvet ve Hareket (14) • Elektrik ve Manyetizma (7) • Dalgalar (9) Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 18. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 1. Ünite: Fiziğin Doğası (16) • Fiziğin Uğraş Alanı • Fiziğin Doğası • Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri • Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 19. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 2. Ünite: Enerji (17) • İş, Güç ve Enerji • Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu • Enerji Kaynakları • Isı ve Sıcaklık Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 20. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 3. Ünite: Madde ve Özellikleri (8) • Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri • Maddelerin Değişimi Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 21. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 4. Ünite: Kuvvet ve Hareket (14) • Doğrusal Hareket • Doğadaki Temel Kuvvetler • Newton’un Hareket Yasaları • Sürtünme Kuvveti Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 22. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 5. Ünite: Elektrik ve Manyetizma (7) • Elektrik Akımı • Potansiyel Farkı • Direnç • Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 23. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 6. Ünite: Dalgalar (9) • Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler • Depremler Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 24. Fizik 9-12 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 25. Fizik 9 Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 26. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı • Ağaç modelinde; • ağaç öğrenciyi, • meyve bilgi öğrenme alanlarını ve • kök ise becerileri • temsil etmektedir. • Bilgi ve becerilerin birbirini dönüşümlü olarak desteklediğini göstermek için ise yağmur damlası modeli kullanılmıştır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 27. Fizik 9 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 28. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 2009-2010 Öğretim Yılında Tüm Türkiye Genelinde Uygulanacaktır. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 29. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı Bilgi Katmanı (47) • ÜNİTE: Madde ve Özelikleri (7) • ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket (15) • ÜNİTE: Elektrik (10) • ÜNİTE: Modern Fizik (5) • ÜNİTE: Dalgalar (10) Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 30. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı • ÜNİTE: Madde ve Özelikleri (7) • Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık • Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi • Gazlar ve Plazmalar Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 31. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 2. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket (15) • Kuvvet ve Özellikleri • Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket • Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket • Etki-Tepki Kuvvet Çiftleri • Eylemsizlik Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 32. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı 3. ÜNİTE: Elektrik (10) • Elektrostatik • Elektrik Devreleri Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 33. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı • ÜNİTE: Modern Fizik (5) • Modern Fiziğe Giriş • Özel Görelilik Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 34. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı • ÜNİTE: Dalgalar (10) • Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar • Su Dalgaları Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 35. Fizik 10 Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 36. Fizik 10 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 37. Fizik 9-10 Bilimsel Hata & Kavram Yanılgısı Hata Kavram Yanılgısı Bilgi Eksikliği Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 38. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Fiziğin Doğası ??? 2. 8 “Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem kullanılır.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 39. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Kuvvet ve Hareket ??? 1.1 “Bir cisme uygulanan kuvvet cismi harekete ettirmese de iş yapılır.” ??? 1.1 “Güç ve kuvvet aynı şeydir”, “Güç ve enerji aynı şeydir” . ??? 1.2 “Alınan yol ile yer değiştirme aynıdır” ve “sürat ile hız aynıdır.” ??? 2.1 “Hareket hâlindeki bir cisme etkiyen net kuvvet kaldırıldığında cisim zamanla durur.”, “Sabit hızlı hareket eden bir cisme etkiyen net bir kuvvet vardır.” “Hareket varsa her zaman net kuvvet vardır.”, “Kuvvet varsa her zaman hareket de vardır.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 40. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Kuvvet ve Hareket • ??? 3.2 “İvme ve hız her zaman aynı doğrultudadır.”, “Hız sıfırsa ivme de her zaman sıfırdır.”, “Cismin ivmesi yukarı doğru çıkarken azalır, aşağı doğru inerken artar.” • ??? 3.5 “Yerçekimi cisimlere sadece yere düşerken etki eder.”, “Kütlesi büyük olan cisimler daha önce yere düşer.”, “Düşen cisimlerin ivmesi kütlesine bağlıdır.”, “Hareket eden bütün cisimlere hareket boyunca bir kuvvet etki eder.” • ??? 4.1 “Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanır.”, “Kuvvet bir cisimden diğer cisme alınıp verilir.”, “Etki ve tepki kuvvetleri birbirine eşit değildir; kütlesi daha büyük olan veya daha hareketli olan veya daha sert olan diğerine daha fazla kuvvet uygular.” • ??? 5.1 “Eylemsizlik cisimlerin hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvettir.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 41. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Enerji ??? 4.1 “Sıcaklık bir sistemdeki rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir.” ve “40̊ C sıcaklık, 20̊ C sıcaklığın iki katıdır.” ??? 4.3 “Isı, bir sistemin iç enerjisidir.” ve “Bir bardak sıcak çayın ısısı, bir bardak ılık çayın ısısından yüksektir.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 42. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Madde ve Özellikleri • ??? 1.3 “Gazların hacimleri yoktur.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 43. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Elektrik ve Manyetizma • ??? 1.2 “Elektrik akımı yüklerin pilin pozitif kutbundan çıkıp negatif kutbuna doğru hareket eder”, “ Akım elektrik devre elemanları tarafından tüketilir.” ve“Akım pilin pozitif ve negatif kutbundan çıkıp ampul üzerinde çarpışır.” • ??? 1.4 “Seri bağlı ampuller paralel bağlı ampullerden her zaman daha parlak yanarlar” ve “Paralel bağlı ampuller seri bağlı ampullerden her zaman daha parlak yanarlar” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 44. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Elektrik ve Manyetizma • ??? 1.1 “Yüklü bir cisim sadece yüklü olduğu elektrik yüküne sahiptir.”, “Nötr bir cisimde hiç yük yoktur.” • ??? 1.4 “Bir yük elektriksel alan çizgisi üzerinde değilse yüke bir kuvvet etki etmez.”, “Alan çizgileri gerçektir.”, “Elektriksel alan çizgileri sadece iki boyutta gösterilir.”, “Sınırlı sayıda elektriksel alan çizgisi vardır.”, “Bir yük elektriksel alanın etkisiyle ivmelenirken her zaman alan çizgisi boyunca hareket eder.”, “Alan çizgileri herhangi bir noktada başlayıp sona erebilir. • ??? 1.5 “Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan aynı şeylerdir ve aynı yöndedir”. Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 45. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Elektrik ve Manyetizma • ??? 1.6 ve 1.7 “Potansiyel ve elektriksel alan arasında bir ilişki yoktur.”, “Potansiyel bir enerjidir.”, “Eş potansiyel eşit alan veya sabit alan anlamına gelir.”, “Yüksek gerilim kendi başına tehlikelidir.”, “Eş potansiyel çizgileri üzerinde bir yükü hareket ettirmek için iş yapılır.” • ??? 2.1 “Akım devre boyunca aktıkça kullanılıp biter.”, “Elektronlar devrede ışık hızına yakın hızlarda hareket eder.” • ??? 2.2 “Üretecin kutupları arasında bir akım yoktur.”, “Potansiyel devre boyunca akar.”, “Devredeki yükler pil (üreteç) tarafından üretilir.”, “Daha büyük pil daha büyük potansiyel fark demektir.”, “Piller hiç yoktan enerji üretirler.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 46. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Dalgalar • ??? 1.4 “Dalgalar enerjiye sahip değildir.” • ??? 1.7 “Dalgalar hareket etmek için mutlaka bir ortama ihtiyaç duyar” • ??? 2. 1 “Su, dalgayla beraber bir doğru boyunca ileriye doğru hareket eder.” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 47. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Modern Fizik • ??? 1.1 “Modern fizik ve klasik fizik yasaları farklıdır.”, “Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik yasaları almıştır.” • ??? 2.1 “Evren esir denilen bir madde ile doludur.” • ??? 2.1 “Kütle ışık hızına yakın hızlarda hıza bağlı olarak artar” Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 48. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Ağırlık • Bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti • Bir cisme etki eden kütleçekim kuvveti • Bir cisme etki eden tepki kuvveti Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 49. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Eylemsizlik • Newton’un 1. Hareket Kanunu • Diğer Kanunlar • Hangisiyle ilgili • Eylemsiz Gözlem Çerçevesi Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr

 50. Fizik 9-10 Kavram Yanılgısı-Dönme Hareketi • Merkezkaç Kuvvet • Merkezcil Kuvvet Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, bgunes@gazi.edu.tr