1 / 24

Bedrijfskolom Handboek

Historiek. Bedrijfskolom Handboek. Historiek. Overzicht. Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof. Logistiek Spilbedrijf: Logistics Valley voorstelling leerstof . 19de eeuw Industrialisering. Historiek. Historiek logistiek. Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof.

tovah
Download Presentation

Bedrijfskolom Handboek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Historiek Bedrijfskolom Handboek

 2. Historiek Overzicht Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Logistiek • Spilbedrijf: Logistics Valley • voorstelling leerstof

 3. 19de eeuw Industrialisering Historiek Historiek logistiek Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof

 4. Historiek Westersemaatschappij Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof Automatisering productieproces

 5. Betere verloning Stijging welvaart Historiek Westerse maatschappij Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof

 6. Inhaalbeweging automatisering productieproces Automatisering logistiek proces Historiek Japan Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof

 7. Historiek Wat is logistiek Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof LOGISTIEK = GOEDERENSTROOM BEHEERSING Wablieft???

 8. Historiek Wat is logistiek Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Kleinere voorraden Altijd beschikbaar Real time online informatie • Volle vrachtwagens doorheen de hele route

 9. Historiek Wat is logistiek • Robots voor orderpicking • Collomoduul dozen Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Pallets net gepast in containers

 10. Historiek Wat is logistiek Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Voorraad opvolgen • Documenten opstellen, bv. MOB’s • Automatisatie in- en output van gegevens

 11. Keuze voor Vlaanderen: Centrale ligging Zeer goede verkeersinfrastructuur Historiek Logistics Valley Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof

 12. Keuze voor Aalst: Centrale ligging in Vlaamse Ruit Snelle verbindingen Historiek Logistics Valley Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof

 13. Klanten- en leverancierslijst Goederenlijst en catalogus Verkoopsvoorwaarden ervoor Aankoopvoorwaarden erna Historiek Logistics Valley Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof

 14. Historiek Logistics Valley Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Organogram • Indeling • Goederen- en documentenstroom  GEÏNTEGREERD IN LESSEN

 15. Historiek Aan-/verkoopverrichting • Beneden minimum voorraad? • Intern bestelformulier nemen Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof PRAKTIJK MAGAZIJNLEERSPEL- manueel - BOB-software

 16. Invullen a.h.v. voorraadkaarten na: Controle Inkomende bestelling Historiek IBF invullen Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof PRAKTIJK MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software

 17. Historiek Bestelbon Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Opmaken • IBF klasseren • Voorraadkaarten bijwerken PRAKTIJK MAGAZIJNLEERSPEL

 18. Origineel verzenden Dubbel klasseren Historiek Bestelbon Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof PRAKTIJK

 19. Voorraad controleren VOB opmaken Dubbel klasseren Origineel versturen Voorraadkaart bijwerken Historiek Verkooporderbevestiging Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof PRAKTIJK MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software

 20. Verzendplanning MOB opmaken Orderpicking Controle Historiek Order klaarmaken Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software PRAKTIJK

 21. Verzending klaarmaken Opmaak CMR en pakbon Controle met vervoerder Voorraadkaart bijwerken Laden Historiek Expeditie Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software PRAKTIJK

 22. Historiek Vervoer & ontvangst Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof • Controle met vervoerder • Plaatsen in ontvangst-ruimte MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software PRAKTIJK

 23. Artikelnummers Locatienummers Historiek Labelen Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof PRAKTIJK MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software

 24. Historiek OPSLAG • CMR en pakbon bezorgen • Voorraadkaarten bijwerken • Goederen opslaan Logistiek Logistics Valley Voorstelling leerstof PRAKTIJK MAGAZIJNLEERSPEL - manueel - BOB-software

More Related