1 / 15

Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam

Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam. Monique Geerdink Berenschot. Opbouw presentatie. Waarom een weesfietsenaanpak? Weesfietsenteam Praktijkervaringen. 1. 2. 3. Waarom een weesfietsenaanpak?. 1. Waarom een weesfietsenaanpak?.

zelig
Download Presentation

Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Weesfietsenaanpak bij stationsHandboek & Ervaringen Weesfietsenteam Monique Geerdink Berenschot

 2. Opbouw presentatie • Waarom een weesfietsenaanpak? • Weesfietsenteam • Praktijkervaringen 1 2 3

 3. Waarom een weesfietsenaanpak? 1

 4. Waarom een weesfietsenaanpak? • Handhaving richt zich op fietswrakken, fout gestalde fietsen én steeds vaker ook op weesfietsen • Gebruiksklare fietsen die in de openbare ruimte gestald zijn, maar al langere tijd niet meer gebruikt zijn • 10-20% van de gestalde fietsen zijn weesfietsen • Verwijderen van weesfietsen moet in de APV geregeld zijn

 5. Directe en indirecte effecten • Kostenvoordelen • Tegengaan verrommeling • Tegengaan fietsendiefstal • Tegengaan vandalisme • Meer sociale veiligheid • Betere bereikbaarheid • Bieden van sociale werkgelegenheid • Stimulering fietsgebruik

 6. De praktijk van de weesfietsenaanpak Maximale stallingsduur APV €

 7. Weesfietsenteam 2

 8. Opdracht Weesfietsenteam • Resultaten • Implementatie weesfietsenaanpak • Zichtbaar & structureel • Olievlekwerking • Ontsluiten kennis en middelen • Doel • Benutten fietsenstallingcapaciteit • Ondersteunen gemeenten in de periode 2009-2012

 9. In 7 stappen naar een structurele weesfietsenaanpak Gemeente Weesfietsenteam • Fietsbeleid vastgesteld • Borgen bestuurlijk draagvlak • Inrichten Projectorganisatie Procesondersteuning & Inhoudelijke expertise & Kennis en middelen • Aanpassen APV • Verdelen Handhavingstaken • Inrichten Fietsdepot • Verzorgen Communicatie • Verzekeren structurele aanpak

 10. Gemeenten die het Weesfietsenteam heeft ondersteund 1. Hoorn 2. Haarlem 3. Haarlemmermeer 4. Schiedam 5. Woerden 6. Dordrecht 7. Utrecht Stadsgewest Haaglanden 8. Zaltbommel 9. Enschede 10. Deventer 11. Eindhoven 12. Sittard-Geleen 13. Heerlen 14. Maastricht 15. Harderwijk 16. Oisterwijk 17. Oss Regio Twente Voorheen: Alkmaar, Breda, Gouda, Amersfoort, Heerhugowaard, Middelburg en Roosendaal

 11. Volop aandacht in de mediaFietsparkeren leeft!

 12. Praktijkervaringen 3

 13. Ervaringen uit de praktijk

 14. Contact Monique Geerdink m.geerdink@berenschot.nl Tel. 06 – 2093 4854 www.berenschot.nl/fietsparkeren

 15. Weesfietsenhandboek • Te downloaden op: • www.fietsberaad.nl

More Related