Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedrijfskolom Handboek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedrijfskolom Handboek

Bedrijfskolom Handboek

4 Views Download Presentation
Download Presentation

Bedrijfskolom Handboek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bedrijfskolom Handboek

  2. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen • België beschikt over: • - 1 682,1 km autowegen • 12 542 km gewestwegen • 1 326 km provinciale wegen • 130 300 km gemeentewegen • Transport van goederen over de weg: • 395,505 miljoen ton

  3. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  4. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen Lengte van het Belgische spoorwegnet: - 3 410 km, waarvan 568 km uitsluitend bestemd voor het transport van goederen Goederenvervoer per spoor: 60 696 miljoen ton

  5. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  6. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen • Lengte van de bevaarbare Belgische wateren: • 1 529,1 km • Transport van goederen via de binnenwateren: • - 106 978 miljoen ton

  7. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  8. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen

  9. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen • België telt drie zeehavens: • Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Oostende en Zeebrugge • zijn ook nog belangrijke havens voor de oversteek van het Kanaal. • De binnenhavens van Brussel en Luik behandelen • een aanzienlijk volume aan goederen. Luik is de derde grootste • Europese binnenhaven, na Duisburg en Parijs.

  10. Wegvervoer Spoorwegvervoer Scheepvaart 1 Inleiding 1.5 Toenemend belang voor Vlaanderen