1 / 11

Bedrijfskolom Handboek

Bedrijfskolom Handboek. 1.1 Wat is logistiek. Goederenstroom. Goederenstroom. Problemen. Soorten logistiek. Beroepen. Niveaus. Goederenstroom. Goederenstroom. Plantenveredelingsbedrijf

amorina
Download Presentation

Bedrijfskolom Handboek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bedrijfskolom Handboek 1.1 Wat is logistiek

 2. Goederenstroom Goederenstroom Problemen Soorten logistiek Beroepen Niveaus

 3. Goederenstroom Goederenstroom Plantenveredelingsbedrijf Wij verbeteren de rassen o.a. door er voor te zorgen dat de tomatenkweker met een lagere temperatuur kan telen. Dit betekent minder verwarmingskosten, minder grote brandstoftanks, minder schadelijke uitstoot, … Problemen Soorten logistiek Plantenveredelingsbedrijf Wij moeten natuurlijk 100 % kiemkrachtige planten garanderen. Daarom worden de productiedata nauwkeurig in de computer ingebracht. Beroepen Niveaus Koerierdienst Door het combineren van allerlei zendingen via ons netwerk van filialen kunnen we goedkoper vervoeren dan de klant zelfs wanneer die voor eigen vervoer geen werkuren zou aanrekenen.

 4. Goederenstroom Goederenstroom Plantenteler Plantenzaden zijn duur. Wij berekenen nauwkeurig wat we nodig hebben: hoeveelheid zaad per are, hoeveelheid producties, … Op die manier kopen we niet teveel. Problemen Soorten logistiek Plantenteler We kiezen voor zaden die een mooie gelijke groei geven. Dit is o.a. erg voordeling om de plantjes netjes in de rolcontainers te laten passen. Beroepen Niveaus Plantenteler De te verzenden rolcontainers met plantjes worden in de voorraadruimte geplaatst en voorzien van labels waar alle informatie op staat: De rolcontainers met plantjes passen mooi in de vrachtwagen en kunnen tijdens het transport goed vergrendeld worden.

 5. Goederenstroom Goederenstroom Vervoer De rolcontainers met plantjes passen mooi in de vrachtwagen en kunnen tijdens het transport goed vergrendeld worden. Problemen Soorten logistiek Tomatenkweker In het volle seizoen bestellen we plantjes per 1200 stuks zo krijgen we een mooie rotatie in de serres. De plantjes blijven even in de ontvangstruimte om dezelfde dag nog te worden geplant. Beroepen Niveaus Tomatenkweker De computer berekent voortdurend de hoeveelheid toegediende voedingsstoffen en de overblijvende voorraad ervan. Hij geeft automatisch weer welke producten moeten bijbesteld worden. Tomatenkweker In de koelkamer staan de tomaten gesorteerd volgens grootte. De weeggegevens worden opgenomen in ons voorraadprogramma.

 6. Goederenstroom Goederenstroom Vervoerder Dit soort vervoer nemen we graag aan. Het kan voor de ochtendspits en vaak past het heel gemakkelijk voor de uitvoering van andere vervoerscontracten. Problemen Soorten logistiek Veiling Door standaardisering van verpakkingen kan er gemakkelijker gewerkt worden met pallets, heftrucks, … Beroepen Niveaus Veiling Een aantal verkopen verlopen niet meer met de klassieke klok. De koper kan op voorhand van achter zijn PC kwaliteit, prijs, hoeveelheid, leveringstermijn, … in bemiddelingsafspraken vastleggen. Supermarkt Onze voorraden worden bepaald door de omzet van de vorige jaren. Er wordt gekeken naar jaren met gelijkaardige weersomstandigheden.

 7. Goederenstroom Goederenstroom Supermarkt Via de uitscanning aan de kassa wordt de voorraad in real time automatisch bijgehouden. Problemen Soorten logistiek Beroepen Niveaus Consument Verse producten haal ik meermaals per week aan. Consument Tomaten bewaar ik niet in de koelkast. Gewoon op een koele plaats krijgen ze beter hun volle smaak. Volledig afgerijpt bevatten ze geen solanine (een natuurlijk gifstof) meer.

 8. Problemen Goederenstroom Problemen Soorten logistiek Beroepen Niveaus

 9. Soorten logistiek Handels-bedrijf Goederenstroom Problemen Soorten logistiek Overslag Transport Beroepen Niveaus Productie-bedrijf Public warehouse Groupage over zee

 10. Beroepen Goederenstroom Problemen Soorten logistiek Beroepen Niveaus

 11. Besturen van de goederenstroom (bv. directie) de aankoop van een heftruck de magazijnindeling Beheren van de goederenstroom (bv. magazijnchef) verlofaanvragen behandelen bepalen van de te bestellen hoeveelheden Behandelen van de goederenstroom (bv. orderpicker) uitpakken van de goederen goederen ontvangen aan de balie van het magazijn Niveaus Goederenstroom Problemen Soorten logistiek Beroepen Niveaus

More Related