Download
sigmacert opzetten handboek voorbereiding certificatie audit evere 2013 06 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SigmaCert Opzetten handboek Voorbereiding certificatie audit Evere , 2013-06-14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SigmaCert Opzetten handboek Voorbereiding certificatie audit Evere , 2013-06-14

SigmaCert Opzetten handboek Voorbereiding certificatie audit Evere , 2013-06-14

153 Views Download Presentation
Download Presentation

SigmaCert Opzetten handboek Voorbereiding certificatie audit Evere , 2013-06-14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SigmaCertOpzettenhandboekVoorbereidingcertificatie auditEvere, 2013-06-14

 2. Agenda • Onderwerpen • Hoeloopthetcertificatietraject • De criteria van hetSigmaCertreferentieeltoegelicht • Het basis handboek

 3. Certificatie traject • Schematisch

 4. Certificatie traject

 5. Certificatie traject • Toelichting • Overeenkomst: opgesteld in overleg met Sigma • Nodig om audit in te kunnenplannen • Planning: datumgeschiktvoorauditor en organisatie • Nu vastleggenvooraugustus – september ! • Audit: conformiteit met referentieelwordt op constructievewijzebeoordeeld • Tijdens audit proberenwe te begrijpenhoejulliewerken, hoejullieconformiteit met referentieelwaarborgen • Waarborgenvandaagénmorgen • Wekijken na of hoejulliewerken correct verwoordstaat in hethandboek • Wepeilennaarbewijsuitpraktijkdathetwerkt

 6. Certificatie traject • Toelichting • Watalshet niet helemaalgoedis ? • Major: zwareafwijking: twijfel rond robuustheid management systeem om aan de eisen te voldoen • Minor: minderernstigeafwijking • Suggestie: hetisconform, maar wegeveneen tip wat je beter zou kunnendoen • Zijner tekortkomingen? • Geen stress, weleggenuitwaaromweiets niet goedvinden, en je krijgt de tijd (3 m) om hetrecht te zetten • Wijzigingprocedure: stuurzedoornaarauditor • Alles in ordepositiefadviesvoorcertificatie • Certificaat en logo

 7. Agenda • Onderwerpen • Hoeloopthetcertificatietraject • De criteria van hetSigmaCertreferentieeltoegelicht • Het basis handboek

 8. Toelichting criteria • Zie Excel file INS-Sigma Rapport invullen.xlsx • Dit isdeel van de Kiwa kwaliteitsprocedures • Legtauditorenuithoezecriteriamoetenbeoordelen • Deel van opleidingauditoren

 9. Agenda • Onderwerpen • Hoeloopthetcertificatietraject • De criteria van hetSigmaCertreferentieeltoegelicht • Het basis handboek

 10. Basis handboek • Zie basis handboek • OpgestelddooradviesbureauAM Norman • Versienov 2011 • Is niet verplicht • Is een basis die eeneersterichtingaangeeft • MOET aangepastwordenaanjullieeigenpraktijk

 11. Vragen ? Contact: janneck.peersman@kiwa.be 11