Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

492 Views Download Presentation
Download Presentation

Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bedrijfskolom tijdschrift JOEPIE

  2. Bedrijfskolom tijdschrift De eerste stap in de fabricatie van een tijdschrift is het omhakken van bomen om hout te winnen. Hier haalt men de levende grondstoffen uit de natuur.

  3. Bedrijfskolom tijdschrift Daarna brengt men die omgehakte bomen naar een houtverwerkingsbedrijf. Daar zal men het goede hout klaarmaken voor woningbouw, terwijl de restjes gebruikt zullen worden om papier van te maken.

  4. Bedrijfskolom tijdschrift Vervolgens verwerkt men in de papierfabriek de houtschilfers tot papier. Dit papier wordt eerst op grote rollen gezet; daarna snijdt men het op maat.

  5. Bedrijfskolom tijdschrift In de drukkerij drukt mende teksten en afbeeldingen die in het tijdschrift moeten komen op het papier.

  6. Bedrijfskolom tijdschrift Via de vele dag- en weekbladverkopers komt het tijdschrift tot bij de consument. Deze verkopers noemen wij kleinhandelaars.