slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læreplanen sier at du skal kunne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læreplanen sier at du skal kunne

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Læreplanen sier at du skal kunne - PowerPoint PPT Presentation

tiana
222 Views
Download Presentation

Læreplanen sier at du skal kunne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapittel 8 Skriftspråk og talemål • Læreplanensieratduskalkunne • gjøreredeforforholdetmellommuntligogskriftligspråkogforsærtrekkvedetutvalgnorsketalemålsvarianter • gjennomførearbeidetmedenselvvalgtfordypningsoppgaveogutformedensomenmuntlig,skriftligellersammensatttekstmedspråklig,litterærtellerannetnorskfagligemne 1 Tema Vg3, kap 8

 2. Rune Guneriussen (f. 1977): Tele, 2007 2 Tema Vg3, kap 8

 3. Oversikt over kapittel 8 •Mellom tale og skrift •Dialekt, geolekt, sosiolekt og (multi)etnolekt •Hvordan beskrive forskjeller mellom dialekter •Målmerker •Sosiolekter •Multietnolekt i Oslo •Språklig regionalisering 3 Tema Vg3, kap 8

 4. Den uformelle samtalen A:em jeg (...) syns det er kult å danse B:det syns jeg òg A:faktisk (...) (latter) det syns jeg er dritfett (...) dans er en bra ting B:ja hvordan dans da? A:em jeg går på funk som er typ- vel- sånn litt sånn vel- veldig macho B:ja jeg vet hva det er men det høres helt konge ut A:(latter) funk er funk det er type sånn hvis det er en musikkvideo da type Britney danser funk da Justin danser funk Usher danser ikke funk da han danser litt mer sånn hiphop me 4 Tema Vg3, kap 8

 5. Chat A:Jeg TAle? Glem det :) Jeg suger i det Du kan glemme at jeg skal holde noen TAle ass B:kan hjelpe deg da. går flott dette eller så kan du spørre om du kan bytte med noen A:Uaktuelt 5 Tema Vg3, kap 8

 6. Dialekt, geolekt, sosiolekt og multietnolekt •Dialekt:talemålsvariant •Geolekt:talemålsvariantsomerknyttettiletbestemtsted •Sosiolekt:talemålsvariantsomerknyttettileibestemtsosialgruppe •Multietnolekt:talemålsvariantbruktavpersonermeduliketniskbakgrunn 6 Tema Vg3, kap 8

 7. 7 Tema Vg3, kap 8

 8. 8 Tema Vg3, kap 8

 9. 9 Tema Vg3, kap 8

 10. 10 Tema Vg3, kap 8

 11. 11 Tema Vg3, kap 8

 12. 12 Tema Vg3, kap 8

 13. Språklig regionalisering •Tidligere dialektforskjeller blir utjevnet til fordel for en regional standarddialekt. Eksempel 1: Geolekter på Østlandet (for eksempel i Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal) blir utjevnet til fordel for Oslo-geolekten. Eksempel 2: Trondheims-geolekten sprer seg på bekostning av geolektene rundt byen. 13 Tema Vg3, kap 8

 14. Lydskrift i dialektprøvene 14 Tema Vg3, kap 8

 15. Bildeliste 15 Tema Vg3, kap 8