Hvem var Paulus? - PowerPoint PPT Presentation

hvem var paulus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvem var Paulus? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvem var Paulus?

play fullscreen
1 / 12
Hvem var Paulus?
963 Views
Download Presentation
carla-sloan
Download Presentation

Hvem var Paulus?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvem var Paulus? Dette skal du kunne

 2. Gjøre rede for hvem Paulus var I • Født rundt år 1o i Tarsos • Foreldrene var velstående jøder av Benjamins stamme • To navn: Saulus og Paulus • Saulus: jødisk navn – kong Saul • Paulus: romersk/latinsk. Paulus etter at han blei kristen. • Utdannelse: skriftlærd,

 3. Gjøre rede for hvem Paulus var II • Skolert i teologi og jus • Opplært i håndverk – teltmaker • Romersk borger fra sin far – stor ære • Få jøder hadde denne rettigheten

 4. Gjøre rede for omvendelsen • Som en god jøde raste Paulus mot de kristne • Han fikk dem fengslet • På vei mot synagogen i Damaskus strålte et lys fra himmelen omkring ham • Han falt av hesten. • Saul, Saul hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus han som du forfølger.Men reis deg og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.

 5. Omvendelsen II • Saulus reiste seg, men kunne ikke se. 3 dager var han uten syn. Hverken spiste eller drakk. • Apostlenes gjerninger 9, 1-9 http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=u46EQKsNUcEOsJE+u2jH/g2HE0kJE+ZEDWA7SWzi0WO7eapCnuh8N3ZfdkK/S0jl

 6. Strategen • En strateg er en taktiker – en som vet hvordan det er klokt å arbeide for å få resultater. • Han besøkte store byer i Romerriket. Mange byer hadde egne jødiske bydeler. • Traff jøder som kjente GT. • Uredd og radikal med sterk personlighet. Tydelig og krass, samtidig med omsorgsfull og mild.

 7. Strategen II • Kristendommen gjaldt alle mennesker. Jøder og hedninger. • Paulus lærte opp medarbeidere som videreførte arbeidet hans.

 8. Misjonæren • Reiste som misjonær i 15 år. • La ut på 3 store misjonsreiser: • Det indre Middelhavet. 3 år i Efesos. Hadde ulike medarbeidere. • og 3. Innom flere store byer langs M.havet. • Paulus er de mest omtalte etter Jesus i NT. La grunnlaget for at Krd blei verdensreligion. Urkirkens største misjonær.

 9. Formaningene • Oppfordring om hvordan mennesker skal leve. • Oppfordre sterkt Formaninger: Rom 12, 17-19 og http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=E2QVDMzM2zh26p4xKWhJBn/EA+Hg5KS3H2poGGDvtWNoylbQF89dckqA9ngi8ciq Ef 4, 29-32 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

 10. Tenking om kvinners rolle • 1. Kor 11, 13-15 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. • Paulus følger kulturelle skikker. Dette var skikk i en annen kultur. Bibelkritisk forskning: Skille bibelens sentrale budskap fra ulike kulturelle skikker.

 11. Tenking om kvinners rolle II • 1. Kor 14,33-34 Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. • Vanlig at kvinnen var underordnet mannen • Kvinnen blei oppfattet i forhold til mannen – datter til, gift med, mor til. • Jesus inkluderte kvinner i fellesskapet • Fikk selvstendige roller • Paulus hadde kvinner som venner og medarbeidere – forretningskvinnen Lydia. Priskilla var læremester.

 12. Tenking om kvinners rolle III • Paulus sendte hilsener til kvinnelige medarbeidere. Paulus aksepterte deres arbeid og posisjon. • Kirken: Underordne seg hverandre i kjærlighet