alvorlige affektive lidelser l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alvorlige affektive lidelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alvorlige affektive lidelser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Alvorlige affektive lidelser - PowerPoint PPT Presentation


 • 481 Views
 • Uploaded on

Alvorlige affektive lidelser. ** betyr at studentene må absolutt kunne dette * Studentene bør helst kunne dette. Agenda. Alvorlige maniske symptomer Maniske vrangforestillinger Stemningsinkongruente Stemningskongruente Objektive funn Alvorlige depressive symptomer Somatisk syndrome

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alvorlige affektive lidelser' - orestes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
** betyr at studentene må absolutt kunne dette
 • * Studentene bør helst kunne dette
agenda
Agenda
 • Alvorlige maniske symptomer
 • Maniske vrangforestillinger
  • Stemningsinkongruente
  • Stemningskongruente
 • Objektive funn
 • Alvorlige depressive symptomer
 • Somatisk syndrome
 • Depressive vrangforestillinger
  • Stemningskongruente
  • Nihilistiske
  • Stemningsinkongruente
 • Objektive funn
agenda forts
Agenda forts.
 • Schizoaffektiv lidelse
 • Ikke stemningskongruente psykotiske symptomer
 • Epidemiologi
 • Årsaker?
 • Annet
maniske symptomer generelt
**Maniske symptomer, generelt
 • Humoristisk og leken
 • Taletrang (mengde, tempo og intensitet)
 • Normale sosiale hemninger går tapt
 • Overdreven selvfølelse, tvil finnes ikke
 • ”Impenetrable sense of self rightousness”
 • Overoptimisme
 • Ideflomm
 • Motorisk hyperaktivitet
 • Økt pengeforbruk
 • Mange prosjekter
 • Nedsatt søvnbehov
 • Økt kjønnsdrift
 • Konsentrasjonsvansker/
 • Oppmerksomhetssvikt/ Distraherbarhet (Avledbar)
 • Økt sensitivitet, for f. eks farger
 • Irritabilitet og sinne
maniske symptomer alvorlige konsekvenser
Maniske symptomer, alvorlige konsekvenser
 • Normale sosiale hemninger går tapt
 • Økt pengeforbruk
 • Mange prosjekter
 • Økt kjønnsdrift og seksuelt ukritisk
maniske symptomer fare for psykose
Maniske symptomer, fare for psykose
 • Redusert søvn
 • Overdreven selvfølelse, ideeflomm
 • Konsentrasjonsvansker/Oppmerksomhetsproblemer
 • Irritabilitet og sinne
objektive funn ved mani
**Objektive funn ved mani
 • Tale
  • Mengde
  • Tempo
  • Intensitet
  • (Slipper ikke till)
 • Motorisk hyperaktivitet
 • Eufori (Smittsom)
 • Flirt
 • Sinne/irritabilitet
 • Avledbarhet
 • Rikelige assosiasjoner
 • Forvirring
 • Psykose
maniske vrangforestillinger stemningskongruente
Maniske vrangforestillingerStemningskongruente
 • Storhetsforestillinger
  • Spesielle evner, kunnskap
  • I kontakt med kjente personer
 • Religiøse storhetsforestillinger
 • Forfølgelsesideer
maniske hallusinasjoner
Maniske hallusinasjoner
 • Sterke sanseinntrykk
 • Stemmer som forteller om pasientens spesielle evner
 • Religiøse synsopplevelser
depressive symptomer
Depressivt stemningsleie

Interesse og gledeløshet (anhedoni)

Energimangel

Redusert selvfølelse og selvtillit, mindreverdighetsfølelse

Unyttighetsfølelse

Skyldfølelse, selvbebreidelse, anger

Triste og pessimistiske tanker om fremtiden

Søvnforstyrrelser

Innsovningsvansker

Avbrutt søvn

Tidlig oppvåkning

Redusert appetitt

Døgnvariasjoner

Nedsatt sekslyst/kjønnsdrift

Agitasjon

Angst

Isolasjon, sosial angst

Konsentrasjonsvansker

Selvmordstanker

Dødeønsker

Selvmordsfantasier

Konkrete plan hvordan i tilfelle

Forberedelser/avskjedsbrev

Selvmordsforsøk

Smerter/somatisering

Depresjoner kan være vanskelig å diagnostisere hvis de presenterer som: Irritabilitet, alkoholkonsum, forverring av fobier og tvang, tøff, kul holdning etc.

**Depressive symptomer
somatisk syndrom 4 av f lgende
*Somatisk syndrom;4 av følgende:
 • Oppvåkning minst to timer tideligere enn vanlig
 • Tap av appetitt og vekt
 • Tap av libido
 • Sterkest depresjon om morgenen
 • Psykomotorisk retardasjon eller agitasjon
 • Interesse-, og gledeløshet samt manglende reaksjon ovenfor positive aktiviteter.
depressive symptomer som kan f re til vrangforestillinger
Depressive symptomer som kan føre til vrangforestillinger
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert appetitt
 • Triste og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Katastrofefølelse/-tanker
 • Skyldfølelse, selvbebreidelse, anger
 • Konsentrasjonsvansker
depresjoner objektive funn
**Depresjoner; Objektive funn
 • Nedsatt psykomotorisk tempo
 • Mimikkfattighet
 • Monoton stemme
 • Latenstid
 • Tårer/Gråt
 • Depressivt ansiktsuttrykk og kroppsholdning
depressive vrangforestillinger
*Depressive vrangforestillinger
 • Skyldfølelse
 • Selvbebreidelser
 • Rettferdig straff (paranoid)
 • Økonomisk ruin
 • Katastrofefølelse
nihilistiske vrangforestillinger
*Nihilistiske vrangforestillinger
 • ”Blodet løper ikke rundt i kroppen/Hjertet har sluttet å slå
 • ”Tarmene mine fungerer ikke/rottner”
 • ”Jeg har ingen hjerne”
 • ”Jeg er død”
 • ”Alle familiemedlemmene mine er døde”
 • ”Verden er gått under”
hallusinasjoner
Hallusinasjoner
 • Stemmer: ”Du er slem”, ”Du burte dø”, ”Du er ikke noe verdt”, ”Du er ikke noe å spare på”.
schizoaffektiv lidelse
*Schizoaffektiv lidelse
 • Tre forskjellige definisjoner:
  • Alternerende affektive- og schizofrene symptomer i påfølgende episoder
  • Blanding av schizofrene- og affektive symptomer forekommer samtidig
  • I praksis brukes diagnosen når klinikeren ikke er i stand til å differensiere mellom en affektiv lidelse og schizofreni
schizoaffektiv lidelse21
Schizoaffektiv lidelse
 • Klassifisert som undergruppe av schizofreni i ICD 10
 • Klassifisert under affektive lidelser i DSM IV
 • Genetikkere: Maniske formene klassifisert som bipolar lidelse
forekomst sa
Forekomst SA
 • 20% eller mindre av schizofrenier
er schizoaffektiv lidelse beslektet med schizofreni eller bipolar lidelse
*ER schizoaffektiv lidelse beslektet med schizofreni eller bipolar lidelse?
 • Familiestudier
 • Oppfølgingsstudier
 • Tvillingstudier
 • Depressive type SA; samme forekomst av schizofreni i slektninger som i slektninger til schizofreni pasienter
selvhenf rende
*Selvhenførende
 • Pasienten føler at:
  • Andre tenker stygt om han
  • Ser på han
  • Ler av han
  • Snakker om han
  • Håner han
paranoide persecutory
*Paranoide (persecutory)
 • Utrygg, redd
 • Problemer med å stole på andre, mistenksom
 • Føler seg motarbeidet
 • Forfulgt, skygget
 • Overvåket
  • Fornemmelse
  • Forklaring på hvorfor pas. er overvåket
 • Ser overvåkningsutstyret
vrangforestillinger forts
Vrangforestillinger forts.
 • Sjalusi vrangforestillinger
 • Erotomane vrangforestillinger
 • Storhets vrangforestillinger
 • Somatiske vrangforestillinger
 • Vrangforestillinger om å bli kontrollert*
 • ”Reference” vrangforestillinger*
 • Tanke kringkasting*
 • Tanke innsettelse*
 • Bisarre vrangforestillinger*
hallusinasjoner28
Hallusinasjoner
 • Hørsels-
 • Syns-
 • Lukt-
 • Smak-
 • Taktile-
 • Kropps-
stemmer
*Stemmer
 • En stemme/flere stemmer
 • Kjente stemmer/ukjente stemmer
 • Snakker:
  • Til pasienten/ Ikke til pasienten
  • Seg i mellom
  • Kommenterer på pasienten
  • Kommanderer pasienten
kriteria a for schizofrenia
Kriteria A for schizofrenia
 • Vrangforestillinger
 • Hallusinasjoner
 • Kaotisk tale (tankeforstyrrelser)
 • (Katatonia)
 • Negative symptomer
tankeforstyrrelser
Tankeforstyrrelser
 • Kjemper desperat for å holde orden på tanker, følelser og ytre stimuli som synes å overvelde pasienten
 • Assosiasjoner
 • Tankeblokk (thought steeling)
 • Tangentiallitet
 • Circumstantiality
 • Neologism
 • Wordsalat
 • Echolalia
epidemiologi unipolar
Epidemiologi (unipolar)
 • Debuterer ofte i middelalder
 • Gjennomsnittlig varighet 6 måneder
 • Ofte fullstendig restitusjon mellom episoder
 • Kan utløses av belastende hendelser
 • Svært hyppig forekomst (3-49%)
 • Hyppigere blant kvinner
vinterdepresjoner
*Vinterdepresjoner
 • Kommer regelmessig i mørketiden, forsvinner om våren
 • Symptomene er tretthet og andre depressive symptomer
 • Økt søvn, og økt matlyst, spesielt søthunger
 • Depresjonen forsvinner ved sydenturer, og ved lysbehandling
 • Lysbehandling:
etiologi
Etiologi
 • Biokjemiske
 • Arvelige
 • Psykologiske/omgivelser
spinalveske
Spinalveske
 • Hos pasienter med depresjon og personlighetsforstyrrelser:
  • Lav CSF 5-HIAA er assosiert med suicidal og impulsiv adferd
provokasjonstester
Provokasjonstester
 • Dexametason Suppressionstest (DST)
 • Fenfluramin tømmer ut endogenous 5-HT og inhiberer re-opptak, det fører til prolaktin utskillelse.
 • Avflatet prolaktin respons på fenfluramin og L-Tryptophan hos deprimerte pasienter
intracellul re messengers
Intracellulære messengers
 • Lithium demper phosphoinositol metabolismen
 • G-proteiner er redusert i leukocytter både hos unipolar og bipolar pasienter og vinterdepresjonspasienter
 • Økt intracellular calcium hos pasienter med bipolar lidelse
reseptor bindinger og in situ hybridiseringer
Reseptor-bindinger (og in situ hybridiseringer)
 • På blodceller
  • Nedsatt paroxetinbinding i blodplater hos deprimerte pasienter
 • Post-mortem hjerner
  • Nedsatt presynaptisk imipramin binding i hjernen hos selvmordsofre
 • Med PET, SPECT etc.
biorytmer
*Biorytmer
 • Søvnforstyrrelser i depresjoner
 • Nedsatt søvnbehov ved manier
 • Søvndeprivasjon
 • Søvnstudier
 • Deprimerte pasienter går fortere inn i REM-søvn (reduced REM-latency)
stemningslidelser
Stemningslidelser
 • Melancholy (Hippokrates 460-357 B.C.)
 • ”Depressed poeple are often born of depressed people” (Robert Burns 1621)
 • Risikofaktorer
  • Å bli tidelig foreldreløs
  • Omsorgssvikt
  • Traumatiske opplevelser
  • Personlighetstrekk
  • Depresjoner i familien
hippokampus
Hippokampus:
 • Høy tetthet av glucocorticoide reseptorer
 • Langvarige høye konsentrasjoner av glucocorticoider fører til tap av hippokampale nevroner blant primater
 • Bilateral hippokampal atrophy forekommer i Cushings’s syndrom og PTSD
genetic factors in bipolar disorders
Genetic factors in bipolar disorders
 • Classical studies
 • Hypothesis-driven studies in BP
 • Linkage studies in BP
familiestudier
Familiestudier
 • Early age of onset in probands is associated with a higher risk of BP in relatives
twin studies
Twin studies
 • Concordance rates for MZ is 50-70% and ca 20% for DZ
 • If both parents have BP; 75% risk that the offspring will get BP
adoption studies
Adoption studies
 • Proband is patient with BP disorder; Higher rates of affective disorders in biological parents than in the foster parents.
 • Proband is parent; Significantly higher rates of affective disorders in adopted children of biological parents with BP compared with adoptees of healthy biological parents.
 • Twelve MZ twin-pairs separated at birth; 8 were concordant for BP.
parent of origin effect
Parent of origin effect
 • Higher rates of affective illness in mothers of affected probands compared to their fathers
 • Higher rates of affective illness in maternal relatives compared to paternal relatives
 • A low rate of male-to -male transmission
behandling
Behandling
 • Stemningsstabiliserende medikamenter
 • Antidepressiva
 • Antipsykotica
 • ECT
 • Ikke biologiske terapiformer
 • Forandre omgivelser/situasjon