modellering i praktiken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modellering i praktiken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modellering i praktiken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Modellering i praktiken - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Modellering i praktiken. f og a re. Maria Areblad Visby 2003-06-11. Vem är jag?. leg. arbetsterapeut modelleringsledare projektledare ÖstgötaTerm, Landstinget i Östergötland terminologiansvarig Region-IT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Modellering i praktiken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modellering i praktiken

Modellering i praktiken

fogare

Maria Areblad

Visby 2003-06-11

vem r jag
Vem är jag?
 • leg. arbetsterapeut
 • modelleringsledare
 • projektledare ÖstgötaTerm, Landstinget i Östergötland
 • terminologiansvarig Region-IT
 • projektdeltagare svenska CONTSYS och SAMBA, medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys
 • ledamot av SIS/HSI AG II
 • ledamot av CEN TC 251 WG II

Maria Areblad 2003-06-11

disposition
Disposition
 • Jobba med språket
 • Modellering
 • Terminologi
 • Processmodellering
  • SAMBA
 • Från teori till praktik
  • Termarbete på klinik
  • Termkatalog

Maria Areblad 2003-06-11

slide4

Behöver vi bry oss om

språket vi använder

på arbetet?

Maria Areblad 2003-06-11

jobba med spr ket p jobbet
Jobba med språket på jobbet
 • Föreläsningar och undervisning
 • Arbeten på kliniker i vårdverksamheten
 • Konceptuell modellering
 • Riktad modellering
 • Redovisning i termkatalog

Maria Areblad 2003-06-11

modeller
Modeller
 • Begreppsmodell
 • Processmodell
 • Informationsmodell
 • Datamodell
 • Verksamhetsmodellering

Olika typer av modeller används beroende på syfte!

Maria Areblad 2003-06-11

begreppsmodellering
Begreppsmodellering
 • Beskriver inte ett flöde
 • Beskriver samband mellan de olika begreppen
 • Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken

Maria Areblad 2003-06-11

processmodellering
Processmodellering
 • Beskriver ett flöde
 • Följer förädlingen av ett objekt
 • Bör vara repetitiv i sin helhet
 • Beskriver inte tidsaspekten i processen

Maria Areblad 2003-06-11

informationsmodellering
Informationsmodellering
 • Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om
 • Redovisar attribut till objekten
 • Beskriver samband mellan objekten

Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag

Maria Areblad 2003-06-11

datamodellering
Datamodellering
 • Beskriver objekt nödvändiga för viss funktion i ett system
 • Beskriver inte vilken information dessa objekt ska förmedla
 • Redovisar attribut till objekten

Maria Areblad 2003-06-11

modelleringsspr k
Modelleringsspråk
 • UML, Unified Modelling Language
 • IDEF, Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM) Definition
  • IDEF0: funktionsmodell
  • IDEF1: informationsmodell
  • IDEF3: processbeskrivning
 • Stanli

Maria Areblad 2003-06-11

vad r ett begrepp
Vad är ett begrepp?
 • Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken(ISO 1087-1, rev 2001, direkt översatt)
 • Varje kännetecken är själv ett begrepp

Maria Areblad 2003-06-11

begrepp
Begrepp
 • Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om
 • Det finns begrepp vi inte känner till
 • Begrepp görs kända för oss genom sinnena

Maria Areblad 2003-06-11

ogdens triangel

Begrepp

Referent

Term

Ogdens triangel

Begrepp - kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken

Referent - den verkliga företeelse (bordet,drömmen)

Term - den språkliga beteckningen

Maria Areblad 2003-06-11

aristoteles triangel
Aristoteles triangel

Aristoteles (384 – 322 fKr)

Noema - en grupps gemensamma uppfattning om pragma

Noesis - en individs egen uppfattning om pragma

noema = noema

pragma = pragma

onoma = onoma

Maria Areblad 2003-06-11

begreppsniv er
Begreppsnivåer
 • Begrepp om okända begrepp
  • vår övertygelse att det finns sådant som ingen kan föreställa sig (exempel saknas, naturligtvis)
  • vår föreställning om sådant som vi vet inte finns (krokofant, 6-bent spindel)
 • Subjektiv uppfattning (noesis)
 • Överenskommen kunskap (noema)

Maria Areblad 2003-06-11

sv ra terminologitermer
Svåra terminologitermer
 • ”Abstrakt” – abstraktion, abstrahera
 • ”Individualbegrepp” – instansbegrepp
 • ”Allmän” – klass – typ
 • ”Extension”

Maria Areblad 2003-06-11

abstraktioner
Abstraktioner
 • Referenter kan vara konkreta eller abstrakta (träd, dröm)
 • Referenter kan existera eller vara obefintliga
 • Ett begrepp är en kunskapsenhet, inte en abstraktion
 • En begreppsklass kallas ibland abstraktion av de ingående begreppen

Maria Areblad 2003-06-11

att arbeta med terminologi
Att arbeta med terminologi
 • Terminologiläran
 • Begreppsläran

Finns det likheter?

Maria Areblad 2003-06-11

individualf rem l allm nf rem l
Individualföremål Allmänföremål

Terminologiläran

 • individualföremål
 • allmänföremål

Begreppsläran

 • referentinstans
 • referentklass

Maria Areblad 2003-06-11

individualbegrepp allm nbegrepp
Individualbegrepp Allmänbegrepp

Terminologiläran

 • individualbegrepp
 • allmänbegrepp

Begreppsläran

 • begreppsinstanser
 • begreppsklasser

Maria Areblad 2003-06-11

synonymer
Synonymer ?
 • individual – instans
 • allmän – klass – typ

Maria Areblad 2003-06-11

homonym
Homonym
 • Extension
  • alla specialiseringar av ett begrepp
  • alla möjliga instanser av ett begrepp

Maria Areblad 2003-06-11

exempel
Exempel

Specialisering:

 • Personbil
  • Modell: Renault Clio
  • Färg: silver
  • Årsmodell: 2000

Instantiering:

 • Personbil:
  • Registerstatus: registrerad i Sverige
  • Registeringsnummer: ACR 464

Maria Areblad 2003-06-11

r det s h r
Är det så här?
 • det finns inga allmänföremål (referentklasser)!
 • alla referenter är instanser
 • att klassa referenter är att bilda sig en uppfattning om systematiken bland dem
 • ”referentklasser” är alltså begreppsklasser bildade på referentinstansernas begreppsinstanser

Maria Areblad 2003-06-11

begreppens begreppsmodell

begrepps-

definition

0..*

har 

0..*

begreppsklass

noesis

(allmän-

begrepp)

begreppsklass

noema

(allmän-

begrepp)

överenskomssom 

uppfattar 

har 

0..*

0..*

definierar 

1

1..*

1..*

individ

grupp

kännetecken

är av typ 

är av typ 

1

1

2..*

2..*

definierar 

begreppsinstans

noesis

(individual-

begrepp)

begreppsinstans

noema

(individual-

begrepp)

uppfattar 

0..*

0..*

har 

överenskoms som 

0..*

0..*

har 

avser 

1

existens

 har

referentinstans

(individual-

föremål)

har 

egenskap

 representerar

0..1

0..1

0..*

1..*

1

konkret

företeelse

abstrakt

företeelse

Begreppens begreppsmodell

listar 

1..*

Maria Areblad 2003-06-11

process
Process

Mål

Aktör

ansvarig för

processen

Process

Tillstånd

Tillstånd

Utsträckning i tiden

Maria Areblad 2003-06-11

process1
Process
 • grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall(SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)
 • har ett förädlingsobjekt
 • är värdehöjande för någon
 • har ett definierat mål/syfte
 • någon är ansvarig
 • disponerar resurser
 • har en utsträckning i tiden
 • har en tydlig start och ett tydligt slut

Maria Areblad 2003-06-11

process2
Process

Vårdprocess

Klinisk process

Maria Areblad 2003-06-11

process3
Process

Styrprocess

Klinisk process

Kommunikationsprocess

Maria Areblad 2003-06-11

process4
Process

Maria Areblad 2003-06-11

process5
Process

Maria Areblad 2003-06-11

process6

Styrprocess

Klinisk process

Kommunikationsprocess

Process

Maria Areblad 2003-06-11

process7
Process

Maria Areblad 2003-06-11

process8
Process

(Patientens process)

(Resursprocess)

Klinisk producentprocess

(Annan vårdenhets process)

Maria Areblad 2003-06-11

process9
Process

Maria Areblad 2003-06-11

process10
Process

Maria Areblad 2003-06-11

process11
Process

Klinisk process

Styrprocess

Kommunikationsprocess

Maria Areblad 2003-06-11

begrepp i processen
Begrepp i processen

Maria Areblad 2003-06-11

slide40

Klinisk process

förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem

Styrprocess

förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende

planering,beslut mm

Kommunikationsprocess

förädlingsobjekt: information avseende

resurser, handlingar, meddelanden

Processerna

Maria Areblad 2003-06-11

slide41

Vårdbegärandirekt hänvisning

Klinisk process - uppfattat tillstånd

Styrprocess - mandat

besluta om

bedömning

beslut

att ej

bedöma

vårdbegäran

vård-

begäran

motta

vård-

begäran

mottagen

vård-

begäran

hänvisa

Kommunikationsprocess - information

hänvisad

vård-

begäran

Maria Areblad 2003-06-11

slide42

Vårdbegäran bedöms

Klinisk process - uppfattat tillstånd

bedöma

tillstånd

uppfattat

tillstånd

Styrprocess - mandat

besluta om

bedömning

beslut

att bedöma

vårdbegäran

vård-

begäran

motta

vård-

begäran

mottagen

vård-

begäran

Kommunikationsprocess- information

Maria Areblad 2003-06-11

slide43

Matchning mot vårdutbudadekvat vårdutbud saknas

Klinisk process - uppfattat tillstånd

uppfattat

tillstånd

matcha mot

vårdutbud

tillståndets

behandlings

barhet

Styrprocess - mandat

besluta om hälso-och

sjukvårdsdmandat

inget hälso-

och sjuk-

vårdsmandat

beslut att

att bedöma

vårdbegäran

Kommunikationsprocess - information

mottagen

vård-

begäran

hänvisa

hänvisad

vårdbegäran

Maria Areblad 2003-06-11

slide44

Matchning mot vårdutbudvårdåtagande görs

vårdåtagande

Klinisk process - uppfattat tillstånd

uppfattat

tillstånd

matcha mot

vårdutbud

tillståndets

behandlings

barhet

identifiera

hälsoproblem

Styrprocess - mandat

hälso- och

sjukvårds-

mandat

besluta om hälso-och

sjukvårdsdmandat

beslut att

att bedöma

vårdbegäran

Kommunikationsprocess - information

mottagen

vård-

begäran

Maria Areblad 2003-06-11

slide45

Problemkomplex, mål i vårdplan

Klinisk process - uppfattat tillstånd

hälsoproblem

inhämta

kompletterande

information

förädlad

problemgrupp

Styrprocess - mandat

avgränsa problemkomplex,

formulera mål i vårdplan

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

hälso- och

sjukvårds-

mandat

Kommunikationsprocess - information

mottagen

vård-

begäran

matcha mål mot

tillgängliga tjänster

Maria Areblad 2003-06-11

begreppsmodell m l i v rdplan
Begreppsmodell: mål i vårdplan

Maria Areblad 2003-06-11

slide47

Problemkomplex, mål i vårdplan

Klinisk process - uppfattat tillstånd

hälsoproblem

inhämta

kompletterande

information

förädlad

problemgrupp

Styrprocess - mandat

avgränsa problemkomplex,

formulera mål i vårdplan

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

hälso- och

sjukvårds-

mandat

Kommunikationsprocess - information

mottagen

vård-

begäran

matcha mål mot

tillgängliga tjänster

Maria Areblad 2003-06-11

slide48

Vårdplan

Klinisk process - uppfattat tillstånd

förädlad

problemgrupp

välja

aktiviteter

tillstånd med

aktivitetsplaner

Styrprocess - mandat

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

vårdplan

planerings-

beslut

besluta om

vårdplanering

fastställa

vårdplan

besluta om

användning av

planerad

aktivitet

uppdaterad

aktivitetslista

boka resurser, doku-

mentera vårdplan

aktivitets-

lista

Kommunikationsprocess - information

Maria Areblad 2003-06-11

slide49

Aktiviteter - utredning

Klinisk process - uppfattat tillstånd

tillstånd med

aktivitetsplaner

utföra ut-

redande

aktivitet

utrett

tillstånd

bedöma

tillstånd

bedömt

tillstånd

beslut att

utföra

aktivitet

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

uppdatera

mål i vårdplan

Styrprocess - mandat

uppdaterad

aktivitetslista

matcha mål mot

tillgängliga tjänster

Kommunikationsprocess- information

Maria Areblad 2003-06-11

slide50

Aktiviteter - behandling

Klinisk process - uppfattat tillstånd

bedömt

tillstånd

utföra

behandlan-

de aktivitet

behandlat

tillstånd

Styrprocess - mandat

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

vårdplan

besluta om

användning

av planerad

aktivitet

beslut att

utföra

aktivitet

uppdatera

vårdplan

uppdaterad

aktivitetslista

boka resurser,

dokumentera

vårdplan

aktivitets-

lista

Kommunikationsprocess- information

Maria Areblad 2003-06-11

slide51

Kvalitetskontroll

Klinisk process - uppfattat tillstånd

behandlat

tillstånd

utvärdera

resultat

bedömt

tillstånd

uppfattat tillstånd

i relation till

mål i vårdplan

matcha till-

ståndsutfall

mot mål

Styrprocess

- mandat

beslut att

utföra

aktivitet

kvalitets-

utfall

uppdatera mål

i vårdplan

kontrollera

kvalitet

uppdaterad

aktivitetslista

skapa vård-

information

vårdin-

formation

Kommunikationsprocess - information

Patientjournalprocess

Maria Areblad 2003-06-11

slide52

Slut på processenmålet nått

Klinisk process - uppfattat tillstånd

bedöma att

mål i vårdplan

är uppfyllt

uppfattat till-

stånd i rela-

tion till mål

i vårdplan

uppfattat

tillstånd

Styrprocess - mandat

avslut av

vårdåtagande

besluta att vård-

åtagande skall

avslutas

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

meddela avslut av

vårdåtagande

vårdin-

formation

avslutsmed-

delande

Kommunikationsprocess - information

Maria Areblad 2003-06-11

slide53

Slut på processenmålet ej nått

förnyat vårdåtagande

Klinisk process - uppfattat tillstånd

bedöma att

mål i vårdplan

ej är uppfyllt

uppfattat till-

stånd i rela-

tion till mål

i vårdplan

uppfattat

tillstånd

inventera

hälsoproblem,

identifiera tillkom-

mande hälsoproblem

Styrprocess - mandat

hälso- och

sjukvårds-

mandat

uppdatera hälso-

och

sjukvårdsmandat

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

vårdin-

formation

Kommunikationsprocess - information

Maria Areblad 2003-06-11

slide54

Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts

Klinisk process - uppfattat tillstånd

hälsoproblem

inhämta

kompletterande

information

förädlad

problemgrupp

Styrprocess - mandat

avgränsa problemkomplex,

formulera mål i vårdplan

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

hälso- och

sjukvårds-

mandat

Kommunikationsprocess - information

vårdin-

formation

matcha mål mot

tillgängliga tjänster

Maria Areblad 2003-06-11

slide55

Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent

Klinisk process - uppfattat tillstånd

bedömt

tillstånd

bedöma till-

stånd som

skall remitteras

problem-

grupp till

remiss

Styrprocess - mandat

beslut om

problem-

komplex

i remiss

mål i

vårdplan

i HoS-

mandat

besluta om

remiss

remiss-

beslut

avgränsa pro-

blemkomplex

i remiss

utfärda remiss=

vårdbegäran

ingen till-

gänglig

tjänst

vård-

begäran

Kommunikationsprocess - information

Maria Areblad 2003-06-11

slide56

Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent

Klinisk process - uppfattat tillstånd

Styrprocess - mandat

besluta om

bedömning

vårdbegäran

att bedöma

vård-

begäran

motta

vård-

begäran

mottagen

vård-

begäran

Kommunikationsprocess - information

Maria Areblad 2003-06-11

hur kan detta anv ndas
Hur kan detta användas?

Termarbete inom Habiliteringen i

Östergötland.

Omfattar ca 140 anställda

 • Sjukgymnaster
 • Arbetsterapueter
 • Sjuksköterskor
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Specialpedagoger
 • Läkare (från barnkliniken, US)

Maria Areblad 2003-06-11

habiliteringen i sterg tland
Habiliteringen i Östergötland
 • Uppdrag
  • Tvärprofessionell vårddokumentation
  • Entydig terminologi
  • Fungera för en IT-stöd vårddokumentation

Maria Areblad 2003-06-11

tillv gag ngss tt fas 1
Tillvägagångssätt fas 1

Per profession

 • Undervisning
 • Journalgranskning
 • Processmodellering
 • Analys av läs och skrivbehov per aktivitet utifrån processen
 • Jämföra mot journalgranskning
 • Stämma av mot LiÖ-termer och nationellt rekommenderade termer

Maria Areblad 2003-06-11

journalgranskning
Journalgranskning
 • Ca 3 journaler per person
 • Journalerna inte äldre än 3 år
 • Inte granska sina egna journaler
 • Term samt informationsinnehåll

Maria Areblad 2003-06-11

journalgranskningsmall
Journalgranskningsmall

Maria Areblad 2003-06-11

processmodellering1
Processmodellering
 • Direkt modellering vid tavla
 • Identifiera aktivitet efter aktivitet
 • Utgå från en patientfall, diagnosgrupp
 • Processmodellering
 • Stämma av mot SAMBAmodellen

Maria Areblad 2003-06-11

analys av l s och skrivbehov

Adm data

Anamnes

Status

Bedömning

Mål

Resultat

Åtgärd

Utvärdering

Analys av läs och skrivbehov

Maria Areblad 2003-06-11

tillv gag ngss tt fas 2
Tillvägagångssätt fas 2

Tvärprofessionellt arbete

 • Identifiering av tvärprofessionella termer
 • Identifiering av professionsspecifika termer
 • Obligatoriska termer
 • Publicera i termkatalog

Maria Areblad 2003-06-11

termkatalog
Termkatalog

Indelad i två kvalitetsnivåer

 • Kvalitetsnivå A
  • Nationellt rekommenderade
  • Terminologiskt granskade
  • Begreppsmodellerade
  • Definitioner
  • Beslutade att gälla för Landstinget i Östergötland
 • Kvalitetsnivå B
  • Klinikarbeten
  • Överenskommet termnamn, beskrivning och termanvändning

Maria Areblad 2003-06-11

slide66

Arbete

2001-12-04

Kännetecken

Arbetsmiljö:

inre miljö

yttre miljö

Variabel

Typ av:

Lokalisation

:

arbetar som….

ort

företag

Intervall:

Tidsaspekt:

dagtjänst

debut

ARBETE

nattjänst

avslut

skiftarbete

antal år

Mängd:

Består av:

Karaktär:

heltid

varierande arbetsuppgifter

fysiskt påfrestande

deltid

avlönade arbetsuppgifter

%

Termanvändning

: Information om nuvarande eller tidigare arbetsuppgifter med uppgift om anställningsförhållanden

och arbetsmiljöfaktorer samt eventuell sjukskrivning.

Definition

: avlönad uppgift som utförs av person

Maria Areblad 2003-06-11

slide67

Begreppsmodellering Arbete

 utförs av

1

0..1

 påverkar

0..*

0..*

Person

Arbetsmiljöfaktorer

1

1

1

 påverkar

har 

har 

0..*

0..*

består av 

0..*

0..*

Arbetsuppgifter

 avser

Arbete

1

1..*

Anställningsform

1

1..*

orsakar 

avser 

0..1

0..1

0..1

Sjukskrivning

Maria Areblad 2003-06-11

termkatalog sterg tland
Termkatalog Östergötland

Maria Areblad 2003-06-11

slide69
Tack!

Materialet är sammanställt och bearbetat av

Maria Areblad och Magnus Fogelberg

fogare – binder samman begreppen