SADAN opdracht, 1 BaO a Emmy Louage - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SADAN opdracht, 1 BaO a Emmy Louage PowerPoint Presentation
Download Presentation
SADAN opdracht, 1 BaO a Emmy Louage

play fullscreen
1 / 11
SADAN opdracht, 1 BaO a Emmy Louage
101 Views
Download Presentation
tadita
Download Presentation

SADAN opdracht, 1 BaO a Emmy Louage

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BLOW. H,DE GROOF K. ,VAN MENXEL G. , “Vrouwen, partnergeweld en thuisloosheid”, de Draad van Ariadne nr. 25/26,Brussel, juni 2005 SADAN opdracht, 1 BaO a EmmyLouage

  2. 1. Thuisloosheid in het genderperspectief 1.1 Wat is thuisloosheid (TLH) 3 probleemfactoren: a) aan-/ afwezigheid woonst/ onderdak, b) gebrek aan materiele middelen voorzien in voor alle levensonderhoud, thuislozen c) proces van ontankering* *ontankering: een proces van verschraling of verregaand verlies van houvast, contactpunten, steunfiguren, eigen mogelijkheden en een groeien van individuele onmacht

  3. 1. Thuislozen in het gendeperspectief 1.2 Thuisloze vrouwen - TLH = proces, - TLH heeft bij vrouwen vaak andere oorzaak dan bij mannen, - belangrijke achterliggende factor TLH bij vrouwen= intrafamiliaal geweld (zie pt. ) - vrouwen vinden allerlei manieren om TLH te verbergen, - vrouwen doen meer beroep op georganiseerde opvang,

  4. 2. Thuisloze vrouwen in het algemeen welzijnswerk 2.1 Cijfers -1/3 thuislozen is vrouw, - trend van vervrouwelijking in de thuisloosheid, 2.2 Algemeen profiel van de thuisloze vrouw - jong, - allochtoon (belangrijkste groep: Marrokaanse afkomst), - slachtoffer van intrafamiliaal geweld,

  5. 2. Thuisloze vrouwen in het algemeen welzijnswerk 2.3 problematieken - relationele problemen - materiële problemen, - financiële problemen, - persoonlijke / Ψische problemen, - sociaal isolement, - slachtoffer van intrafamiliaal geweld,

  6. 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.1 Wat is IFG ? - elk dwingend of intimiderend gedrag , - tegenover een gezins- /familielid /(ex-)partner, - fysiek, psychisch en seksueel geweld, economische verdrukking of isolatie, - geweld :effectief zijn als een dreiging, - agressor : zowel een volwassene, kind of adolescent zijn, - slachtoffer: volwassene, kind of adolescent, - getuigen sterke weerslag,

  7. 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.2 omvang partnergeweld - partnergeweld neemt toe, - 1/5 vrouwen is slachtoffer geweld(nt. Noodzakelijk vrouwenmishandeling), - ook partnergeweld is toegenomen,

  8. 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.3 kenmerken slachtoffers IFG - isolatie door schuld of schaamtegevoelens, - psychosomatische klachten, - eventuele inzet van ontankeringsproces, - tekort aan materiële en financiële steun,

  9. 3. Intrafamiliaal geweld (IFG) 3.4 Gewelsdynamiek tussen dader en pleger - ‘traumatische verbintenis’ : vrouw en man willen dat de relatie in stand wordt gehouden, -geen communicatie tussen de partners, - vrouwen onderdrukken eigen gevoelens en behoeftes FRUSTRATIE & SPANNING TSS. PARTNERSEERSTE KLAPPEN VALLEN HERHALING,

  10. 4. IFG en het algemeen welzijnswerk 4.1 betrokken organisaties - vluchthuizen /vrouwenopvang (RESI en crisisopvang en ambulante beg., kinderwerking), - C.A.W.’s (RESI, gezins- en relationele hulp) - preventiewerking, - verschillende projecten (zoals Time Out in Antwerpen), doelstellingen naar de toekomst: laagdrempeligheid, wegwerken van de wachtlijsten, meer aanbod