Horizon 2020 sa l k demografik d e i im ve refah
Download
1 / 40

Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah. K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası. Sunum İçeriği. Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda Sağlık Alanı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Horizon 2020 Sağlık, Demografik D eğişim ve Refah' - tadhg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Horizon 2020 sa l k demografik d e i im ve refah

Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

K. Melike Sevimli

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası


Sunum eri i
Sunum İçeriği

 • Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı

 • Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda Sağlık Alanı

 • 7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler

 • Horizon 2020 2014 Yılı Çağrı Bilgileri

 • Öneriler


Horizon 2020 bile en
Horizon 2020 Üç Bileşen…

7 öncelik


Toplumsal sorunlara z mler
Toplumsal Sorunlara Çözümler

 • Sağlık, demografik değişim ve refah

 • Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi

 • Güvenli, temiz ve verimli enerji

 • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma

 • İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler

 • Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar

 • Güvenli toplumlar


Avrupa birli i er eve programlar nda sa l k
Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Sağlık

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 8 milyar Euro’lukbütçesiyle en büyük bütçeye sahip alt alandır.

7. ÇP

H2020

6. ÇP

2002-2006

(5 yıl)

2,2 Milyar Euro

2007-2013

(7 yıl)

6,1 Milyar Euro

2014-2020

(7 yıl)

~8 milyar Euro


Sa l k demografik de i im ve refah alan
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı

Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi.

Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.


H2020 sa l k demografik de i im ve refah alan eri i
H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği

 • 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda birleştirilmiştir.

 • Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir.

7. ÇP Sağlık Alanı

7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık başlıkları


7 p den horizon 2020 ye sa l k alan ndaki de i imler
7. ÇP’denHorizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler

7. ÇP Sağlık Alanı

Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı

Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama

Teşhisin iyileştirilmesi

Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri

Aktif ve sağlıklı yaşlanma

Entegre sağlık hizmeti sunumu

Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

Biyoteknolojive insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler

İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araştırmalar 

Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu

Sağlık Alanındaki diğer yatay konular


Genel a r bilgileri
Genel Çağrı Bilgileri

 • 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık hazırlanmaktadır.

 • Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma projeleri, seçilen bir odak konu etrafında şekillendirilmektedir.

 • 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi:

  1 milyar Euro


2014 a r bilgileri 2014 15 al ma program bilgileri
2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı bilgileri?)

2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013

2 temel çağrı açılacak:

 • Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi (PHC)  H2020-PHC-2014

 • Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014

  * Sürekli açık olacak FastTracktoInnovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz paylaşılmamıştır.


2014 2015 a r s
2014/2015 Çağrısı

Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi


2014 Çağrısında

Desteklenmesi Planlanan Konular


1 sa l k ya lanma ve hastal klar n anla lmas
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması


1 sa l k ya lanma ve hastal klar n anla lmas1
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması

 • Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi.

 • Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların birleştirilerek yaşlanma ve hastalık mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.2 sa l n geli tirilmesi hastal klar n nlenmesi haz rl k ve tarama1
2. Sağlığın hazırlık ve taramageliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama

 • Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak, çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir programlarında kullanılması.

 • Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık önleme programlarının oluşturulması.


3. Teşhisin iyileştirilmesi hazırlık ve tarama


3 te hisin iyile tirilmesi
3. Teşhisin iyileştirilmesi hazırlık ve tarama

 • Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin iyileştirilmesi.

 • Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine yönelik önergeler.

 • Yeni in vitroaraçlar ve tarama yöntemleri geliştirilmesi (+KOBİ)

 • Biyogöstergelerin(biomarker) klinik olarak kullanılması için doğrulanması (+KOBİ/ SME instrument)


4 yenilik i tedavi y ntemleri ve teknolojileri
4. Yenilikçi hazırlık ve taramatedavi yöntemleri ve teknolojileri


4 yenilik i tedavi y ntemleri ve teknolojileri1
4. Yenilikçi hazırlık ve taramatedavi yöntemleri ve teknolojileri

 • Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik doğrulamasını sağlamak.

 • Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, pre-klinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması.

 • Kronik hastalıklar için yeni tedavilerin klinik araştırmalarla onaylanması

 • Rejeneratiftıbbın klinik kullanıma yönelik hale getirilmesi (+KOBİ)

 • Yaşlanan Avrupa nüfusunun eşzamanlı hastalık, çoklu ilaç kullanımı vb durumlarına yönelik tıbbi ve sosyal müdahalelerin etkisini ölçmek, iyileşmesini sağlamak


5 aktif ve sa l kl ya lanma
5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma hazırlık ve tarama


5 aktif ve sa l kl ya lanma1
5. Aktif hazırlık ve taramave sağlıklı yaşlanma

 • Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması, hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi.

 • Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfusun yardım aldığı yaşam alanlarında kullanılması

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması (Innovation)6 entegre ki i bazl sa l k hizmeti sunumu1
6. Entegre, kişi bazlı sağlık hazırlık ve taramahizmeti sunumu

 • Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik araştırmalardan gelen bilgilerin toplanarak sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik olarak geliştirilmesi.

 • Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulması için model geliştirme. Hastaların kendi sağlık durumlarını ve hastalık süreçlerini izleyip kontrol edebilecekleri platformlar ve mSağlık aplikasyonları oluşturma.7 sa l k verilerinin yay l m iyile tirilmesi1
7. Sağlık hazırlık ve taramaverilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

 • Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir politika geliştirmek.

 • Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem tabanlı yaklaşımlar geliştirmek.

 • Biyoenformasyonun klinik ve laboratuvar kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi (+KOBİ)

 • eHealth (Coordinationandsupport)


Kob lerin kat l m n n nemli oldu u ve desteklendi i ba l klar
KOBİ’lerin katılımının önemli olduğu ve desteklendiği başlıklar

PHC 10– 2014:Yeni teşhis teknolojilerinin geliştirilmesi: in vitroaraçlar, testler ve platformlar

PHC 15 –2014 &2015: Yenilenebilir tıp alanında klinik araştırmalar

PHC 20 – 2014: BİT ile aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması

PHC 30 – 2014:Biyomedikal ve klinik ihtiyaçların karşılanabilmesi için biyoenformatikyöntemlerin geliştirilmesi

PHC 33 –2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçları karşılamak için biyoenformatik uygulamaların geliştirilmesi

SME Instrument başlıkları:

PHC 12– 2014 and 2015:Potansiyel Biyomarkerların doğrulanmasıDestek ve koordinasyon etkinlikleri
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri desteklendiği başlıklar

*

 • Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak.

 • Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri.

* Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET başlıkları vardır.


Destek ve koordinasyon etkinlikleri1
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri desteklendiği başlıklar

 • Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma.

 • Kapsam: Mobilisationand Mutual Learning Action Plans (MML) ortak etkinlik planları oluşturma.


Konu desteklendiği başlıklarbaşlıkları bazında uygun konsorsiyum oluşturulması


Konsorsiyum kimlerden olu abilir
Konsorsiyum Kimlerden Oluşabilir? desteklendiği başlıklar


Projedeki durumunuzu belirlemek
Projedeki durumunuzu belirlemek... desteklendiği başlıklar

Konuya hakimiyet

KOORDİNATÖR

 • Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz?

 • ÇP proje deneyiminiz var mı?

 • Konunun tüm yönlerine hakim misiniz?

 • Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz?

 • Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi?

  ORTAK

 • Projedeki görevler => İş paketleri

 • Projedeki görevlerini yerine getirmek

 • Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek

 • İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak başlamaları önerilmektedir!!

 • Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!!

%70-80

%20-30


Koordinat r ortaklara nas l ula abilirim
Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim? desteklendiği başlıklar

 • http://cordis.europa.eu/home_en.html


T rkiye deki resmi ileti im kanal
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı desteklendiği başlıklar

H2020 web sitesi yapım aşamasında ve www.fp7.org.tr adresinden ilan edilecektir.

www.h2020.org.tr

 • Ortak Arama Duyuruları

 • Etkinlikler, haberler, çağrılar

 • E-öğrenme aracı

Üye olarak haberlerimize ve e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.


Koordinat r ortaklara nas l ula abilirim1
Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim? desteklendiği başlıklar

 • Kendi Bağlantılarınızı kullanabilirsiniz.

 • Avrupa Teknoloji Platformları ve COST projelerinin aktörleri

 • Proje Pazarlarına Katılım –UKO Desteği

 • Google araması

 • Ulusal İrtibat Noktaları

  • Haritalama Çalışması

  • Eşleştirme


Uko destek programlar
UKO Destek Programları desteklendiği başlıklar

H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır.


Neriler
Öneriler desteklendiği başlıklar

 • Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık

 • Hakemlik kaydı:

  Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.

 • Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım

  • Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu toplantılarına

  • Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma

  • ERANET projelerinde ortaklık

 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak

 • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi sağlamak


 • K.Melike desteklendiği başlıklar SEVİMLİ

 • A.Özge GÖZAY

 • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi

 • TÜBİTAK

 • AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi

 • Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara

 • Telefon: + 90 (312) 468 5300 /1976-1007

 • E-posta: [email protected]


De erlendirme anketi
Değerlendirme Anketi desteklendiği başlıklar

 • Lütfen etkinlik ile ilgili yorum ve önerileriniz için online anketi doldurunuz.

  http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=51441&lang=tr


ad