Download
horizon 2020 ba lang d zeyi e itim sunumu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

285 Views Download Presentation
Download Presentation

Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi • Tuğba Arslan Kantarcıoğlu • Marie Curie Ulusal Delegesi ve Ulusal İrtibat Noktası

 2. Sunum İçeriği • Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? • Çerçeve Programlarında Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü • Horizon 2020’ye Doğru: Bir Bakışta Horizon 2020 • Horizon 2020 Bilgi Kaynakları • TÜBİTAK UKO’nun Ortaklık Kurmaya Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri • 7. ÇP’de Üniversite ve Özel Sektör Performansları • Üniversitelere Ait Başarı Hikayeleri ve Proje Çıktıları • Horizon 2020’ye Yönelik Üniversite Yapılanması Nasıl Olmalı? • Horizon 2020’de yer almak neler kazandırır?

 3. AvrupaBirliğiÇerçeveProgramlarıNedir?

 4. AB Çerçeve Programları Çerçeve Programları, amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır.

 5. AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri • Amacı: • Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak • Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak • Diğer birçok Topluluk Programından farklı olarak ÇP’nin tümü uluslararası rekabete dayalı. • En az 3 ülkeden ortaklara ihtiyaç var. Her kurum kendi yetkinliklerini ortaya koyarak Ar-Ge sürecini yönetiyor. • Ar-Ge, inovasyon, demonstrasyon, eşgüdüm ve kapasite geliştirme projeleri

 6. AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri

 7. Çerçeve Programların Tarihçesi 1990 - 5.ÇP başladı. (1990– 1994) 2000 - Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulmasına karar verildi. 2007 - 7.ÇP başladı. (2007 – 2013) 1950 - Avrupa Kömür ve Çelik Birliği antlaşması imzalandı. 1957- EURATOM antlaşması imzalandı. 1987 - Avrupa Tek Senedi imzalandı. 1987– 2.ÇP başladı. (1987 – 1991) 1980 - 1985 2007 - 2013 2002 – 2006 1950ler 1990 - 1995 1986 - 1990 1996 - 2000 1983 - Avrupa Stratejik Bilgi Teknolojileri Programı başladı. 1983- İlk Çerçeve Programı başladı. (1984 – 1987) 1990 - 3.ÇP başladı. (1990– 1994) 1993– Avrupa Birliği antlaşması imzalandı. 1994 - 4.ÇP başladı. (1994– 1998) 2002 - 6.ÇP başladı. (2002 – 2006)

 8. 7. Çerçeve Programına Hangi Ülkeler Katılabilir?

 9. Çerçeve Programlara Kimler Başvurabilir?

 10. ÇerçeveProgramlardaÇağrıveProjeSunmaDöngüsü

 11. Çağrı Döngüsü nedir? Çağrı nedir? Çağrı nasıl oluşur ? Çağrı Süreci Proje başvuruları doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır.

 12. 7.ÇP Çağrı Sistemi ElektronikTeklif Sunma Sistemi (EPSS) üzerinden proje Avrupa Komisyonu’na sunulur Yıllık Çalışma Programları hazırlanır Proje Teklif Çağrıları açılır Proje Fikri/ Proje Teklifi Çalışma Programları Öncelikli Konular Araştırma ve İş Dünyası Avrupa Komisyonu

 13. 7.ÇP Çağrı Sistemi Çağrılar yıl içinde belirli dönemlerde yayınlanır!

 14. Çağrı Süreci Bağımsız hakemler tarafından projeler değerlendirilir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi PIC: 995597525

 15. Çalışma Programı Her alana ait bir çalışma programı • Alanın önceliklerine ve çağrılara ilişkin bilgiler • Proje hazırlık aşamasında ilgili bölümler (bilimsel içerik, beklenilen etki, fonlama biçimi gibi) mutlaka incelenmeli

 16. Çalışma Programı İçerik Aktivite (Activity) Alan (Area) Konu (Topic) SSH-2010-2.2.1

 17. Çalışma Programı Avrupa Komisyonu bu projeleri fonlayarak ne elde etmek istiyor? Desteklenecek proje konuları Çağrıya özel bilgiler

 18. Çalışma Programı

 19. Değerlendirme Kriterleri

 20. Başvuru Rehberi • Her proje türü için bir başvuru rehberi vardır. • Projenizi bu başvuru rehberine göre hazırlamanız gerekir. • Rehber, • Değerlendirme kriterleri, • Başvuru koşulları gibi konuları da içerir.

 21. Çağrı Döngüsü

 22. Projelerde ne şekilde yer alabilirim?

 23. Projedeki durumunuzu belirlemek... Konuya hakimiyet KOORDİNATÖR • Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? • ÇP proje deneyiminiz var mı? • Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? • Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz? • Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi? ORTAK • Projedeki görevler => İş paketleri • Projedeki görevlerini yerine getirmek • Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek • İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak başlamaları önerilmektedir!! • Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!! %70-80 %20-30

 24. Proje Değerlendirme - 7.ÇP Hakemlik • Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır. • Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir. • Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar. • Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK AB 7.ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir. • Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!

 25. FP7 Açık Çağrılar: Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları Deneyim Şartı : Doktora derecesine sahip olmak ya da TZE en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip olmak Uluslararası Dolaşım Şartı: Gidilecek/gelinecek ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı Her alana açık çağrı Tematik önceliği yok • Yaş sınırı yok • Kuruluş seçimi araştırmacıya ait • Dünyanın her yerine gitmek için burs mevcut • Dünyanın her yerinden kurumunuza araştırmacı davet edilebilir

 26. Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları 2013 Açık Çağrıları ncpmobility@tubitak.gov.tr

 27. Horizon 2020’ye Doğru: BirBakışta Horizon 2020

 28. Tüm Programlar: Horizon 2020 Inovasyon Faaliyetleri Pazara sunma Araştırma Geliştirme

 29. Horizon 2020 Daha etkin bir yenilik anlayışı ve daha kapsayıcı bir yenilik uygulaması Güçlü mükemmeliyet vurgusu Temel Yenilikler Toplumsal problemlerin ele alınması, sağlık, enerji, ulaştırma Tüm üniversiteler, enstitüler ve sanayiciler için kolaylaştırılmış katılım süreçleri

 30. Horizon 2020 Araştırmada toplumsal sorun odağı Horizon 2020 Toplam Bütçe: 80 Milyar € 27,818m ExcellentScience IndustrialLeadership SocietalChallenges Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak, yenilikçi KOBİ’ler, Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar, Ar-Ge için daha fazla özel sektör yatırımı 20,280m Dünya standartlarında bilim, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi, araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi.. Toplumsal problemlere çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri Güçlü yenilik ve özel sektör Odağı 35,888m Araştırma ve yenilik faaliyetlerinde mükemmelliyet

 31. Horizon 2020 IndustrialLeadership ExcellentScience SocietalChallenges • EndüstriyelTeknolojileralanı: • Bilgi ve İletişim Teknolojileri • Nano-teknoloji, İleri Malzemeler, İleri imalat ve işleme teknolojileri • Biyoteknoloji • Uzay • Risk Sermayesine Erişim • KOBİ’ler İçin Yenilik Araştırma Programı • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) • Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) • Marie Skłodowska CurieAraştırma ve Burs Programları • Araştırma Altyapıları • Sağlık, nüfus değişimi ve refah • Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi • Güvenli, temiz ve verimli enerji • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma • İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (ham maddeler dahil) • Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar

 32. Excellent Science Neden? Dünya standartlarında bilim, geleceğin teknolojilerinin temelidir! İstihdam alanları ve refah yaratılması için gereklidir! Araştırmacılar en iyi altyapılara erişmelidir.. Avrupa ileri düzey araştırma yeteneği geliştirmeli, kazanmalı ve sürdürmelidir..

 33. ExcellentScience Bileşenler.. 2014-2020 dönemi için önerilen fon miktarı Euro

 34. Industrial leadership Avrupa yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak için daha yenilikçi KOBİ’lere ihtiyaç duymaktadır Neden? Avrupa araştırma ve yenilik alanında daha fazla özel sektör yatırımına ihtiyaç duymaktadır.. Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar var olan ve gelişen sektörlerde yeniliği artıracaktır

 35. Industrial Leadership Bileşenler.. 2014-2020 dönemi için önerilen fon miktarı (Euro)

 36. Societal Challenges AB Politika hedefleri (climate, environment, energy, transport etc) yenilik olmadan başarılamaz Neden? Etkili çözüm önerileri sosyal bilimleri de kapsayan çok disiplinli işbirliklerinden doğmaktadır Çözüm önerileri test edilmeli, uygulanmalı ve desteklenmelidir...

 37. Societal Challenges Bileşenler.. 2014-2020 dönemi için önerilen fon miktarı Euro 39

 38. Horizon 2020 Takvim Horizon 2020 Horizon 2020 Müzakereler 7. Çerçeve Programı Program yapı ve bütçesinin kesinleşmesi Horizon 2020 Bütçesi ve yapısı; Komisyon, Konsey, Parlamento Ocak 2014 itibarı ile çağrıların yayınlanması 2012 Horizon 2020’ye yönelik son çağrıların yayınlanması 2012 2013 2013 2014

 39. Horizon 2020 BilgiKaynakları

 40. Türkiye’deki resmi iletişim kanalı www.fp7.org.tr Horizon 2020 web sitesi yapım aşamasında ve buradan ilan edilecek • Ortak Arama Duyuruları • Etkinlikler, haberler, çağrılar • E-öğrenme aracı Üye olarak haberlerimize ve e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.

 41. Avrupa Komisyonu’nun resmi iletişim kanalı http://ec.europa.eu/research/horizon2020

 42. AB Çerçeve Program Proje Bilgileri Çerçeve Programlarda desteklenmiş projelerin bilgilerini inceleyebilir http://cordis.europa.eu/fp5/projects.htm 5. ÇP Projeleri 6. ÇP Projeleri Horizon 2020 başvurularınızı güçlendirebilirsiniz Horizon 2020 7. ÇP Projeleri http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm http://cordis.europa.eu/projects

 43. Uluslararası Networkler • Avrupa Teknoloji Platformları http://cordis.europa.eu/technology-platforms/ • Sanayinin önderliğinde, ilgili tüm aktörlerin, seçilen teknoloji alanına ilişkin stratejiler belirlemesi, • belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi, • gerekli kaynağın kamu ve özel sektör kaynaklarınca karşılanması ve böylece Avrupa’nın rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. • Avrupa Sanayi Birlikleri • Teknoloji Platformlarıyla ilintili Avrupa Sanayi Birliklerinin araştırma gruplarına katılabilirsiniz. • Örnek: Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği-www.epia.org/

 44. Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler • Horizon 2020’ye yönelik etkinlikler http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_HORIZON2020 • Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa çapındaki etkinlikler http://ec.europa.eu/research/events

 45. E-öğrenme Aracı-7. ÇP Üye olarak 7. ÇP e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.

 46. E-öğrenme Aracı-H2020 Yapım aşamasında olan Horizon 2020 e-öğrenme aracı sizlere yeni program hakkında genel bilgi vermekle kalmayıp testlerle kendinizi sınama imkanı da sunacaktır.

 47. Ulusal Koordinasyon Ofisi(UKO) Faaliyetleri ve Destekler

 48. Ulusal İrtibat Noktaları • TÜBİTAK 7.ÇP’nın koordinasyonundan sorumlu kuruluştur. • TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri: • Bilgilendirmek • Yönlendirmek • Eğitmek • Ortak bulmak • Temsil etmek • Teşvik etmek

 49. UKO Faaliyetleri • Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri • Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları • Araştırmacılar ile yüz yüze proje/konu özelinde görüşmeler • Haritalama • İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların analizi • Eşleştirme • Türk araştırmacıların CV ve profilleri veritabanı • Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim oluşturulması • Ortak arama duyuruları

 50. UKO Destek Programları H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır.