Horizon 2020 ba lang d zeyi e itim sunumu
Download
1 / 79

Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Tuğba Arslan Kantarcıoğlu Marie Curie Ulusal Delegesi ve Ulusal İrtibat Noktası. Sunum İçeriği. Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarında Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu' - tiponya-gonzalez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Horizon 2020 ba lang d zeyi e itim sunumu

Horizon 2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Tuğba Arslan Kantarcıoğlu

 • Marie Curie Ulusal Delegesi ve Ulusal İrtibat Noktası


Sunum eri i
Sunum İçeriği

 • Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir?

 • Çerçeve Programlarında Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

 • Horizon 2020’ye Doğru: Bir Bakışta Horizon 2020

 • Horizon 2020 Bilgi Kaynakları

 • TÜBİTAK UKO’nun Ortaklık Kurmaya Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri

 • 7. ÇP’de Üniversite ve Özel Sektör Performansları

 • Üniversitelere Ait Başarı Hikayeleri ve Proje Çıktıları

 • Horizon 2020’ye Yönelik Üniversite Yapılanması Nasıl Olmalı?

 • Horizon 2020’de yer almak neler kazandırır?


Avrupa birli i er eve programlar nedir

AvrupaBirliğiÇerçeveProgramlarıNedir?


Ab er eve programlar
AB Çerçeve Programları

Çerçeve Programları, amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır.


Ab er eve programlar n n temel zellikleri
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri

 • Amacı:

  • Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak

  • Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak

 • Diğer birçok Topluluk Programından farklı olarak ÇP’nin tümü uluslararası rekabete dayalı.

 • En az 3 ülkeden ortaklara ihtiyaç var. Her kurum kendi yetkinliklerini ortaya koyarak Ar-Ge sürecini yönetiyor.

 • Ar-Ge, inovasyon, demonstrasyon, eşgüdüm ve kapasite geliştirme projeleriÇerçeve Programların Tarihçesi

1990 - 5.ÇP başladı. (1990– 1994)

2000 - Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulmasına karar verildi.

2007 - 7.ÇP başladı.

(2007 – 2013)

1950 - Avrupa Kömür ve Çelik Birliği antlaşması imzalandı.

1957- EURATOM antlaşması imzalandı.

1987 - Avrupa Tek Senedi imzalandı.

1987– 2.ÇP başladı. (1987 – 1991)

1980 - 1985

2007 - 2013

2002 – 2006

1950ler

1990 - 1995

1986 - 1990

1996 - 2000

1983 - Avrupa Stratejik Bilgi Teknolojileri Programı başladı.

1983- İlk Çerçeve Programı başladı. (1984 – 1987)

1990 - 3.ÇP başladı. (1990– 1994)

1993– Avrupa Birliği antlaşması imzalandı.

1994 - 4.ÇP başladı. (1994– 1998)

2002 - 6.ÇP başladı. (2002 – 2006)


7. Çerçeve Programına Hangi Ülkeler Katılabilir?Er eve programlarda a r ve proje sunma d ng s

ÇerçeveProgramlardaÇağrıveProjeSunmaDöngüsü


A r d ng s nedir
Çağrı Döngüsü nedir?

Çağrı nedir?

Çağrı nasıl oluşur ?

Çağrı Süreci

Proje başvuruları doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır.


7 p a r sistemi
7.ÇP Çağrı Sistemi

ElektronikTeklif Sunma Sistemi (EPSS) üzerinden proje Avrupa Komisyonu’na sunulur

Yıllık Çalışma Programları hazırlanır

Proje Teklif Çağrıları açılır

Proje Fikri/ Proje Teklifi

Çalışma Programları

Öncelikli Konular

Araştırma ve İş Dünyası

Avrupa Komisyonu


7 p a r sistemi1
7.ÇP Çağrı Sistemi

Çağrılar yıl içinde belirli dönemlerde yayınlanır!


A r s reci
Çağrı Süreci

Bağımsız hakemler tarafından projeler değerlendirilir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi PIC: 995597525


Al ma program
Çalışma Programı

Her alana ait bir

çalışma programı

 • Alanın önceliklerine ve çağrılara ilişkin bilgiler

 • Proje hazırlık aşamasında ilgili bölümler (bilimsel içerik, beklenilen etki, fonlama biçimi gibi) mutlaka incelenmeli


Al ma program erik
Çalışma Programı İçerik

Aktivite (Activity)

Alan (Area)

Konu (Topic)

SSH-2010-2.2.1


Al ma program1
Çalışma Programı

Avrupa Komisyonu bu projeleri fonlayarak ne elde etmek istiyor?

Desteklenecek proje konuları

Çağrıya özel bilgiler
Ba vuru rehberi
Başvuru Rehberi

 • Her proje türü için bir başvuru rehberi vardır.

 • Projenizi bu başvuru rehberine göre hazırlamanız gerekir.

 • Rehber,

  • Değerlendirme kriterleri,

  • Başvuru koşulları gibi konuları da içerir.
Projedeki durumunuzu belirlemek
Projedeki durumunuzu belirlemek...

Konuya hakimiyet

KOORDİNATÖR

 • Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz?

 • ÇP proje deneyiminiz var mı?

 • Konunun tüm yönlerine hakim misiniz?

 • Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz?

 • Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi?

  ORTAK

 • Projedeki görevler => İş paketleri

 • Projedeki görevlerini yerine getirmek

 • Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek

 • İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak başlamaları önerilmektedir!!

 • Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!!

%70-80

%20-30


Proje de erlendirme 7 p hakemlik
Proje Değerlendirme - 7.ÇP Hakemlik

 • Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır.

 • Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.

 • Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.

 • Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK AB 7.ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir.

 • Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!


Fp7 a k a r lar marie curie bireysel ara t rma burslar
FP7 Açık Çağrılar: Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları

Deneyim Şartı :

Doktora derecesine sahip olmak

ya da

TZE en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip olmak

Uluslararası Dolaşım Şartı:

Gidilecek/gelinecek ülkede son

3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı

Her alana açık çağrı

Tematik önceliği yok

 • Yaş sınırı yok

 • Kuruluş seçimi araştırmacıya ait

 • Dünyanın her yerine gitmek için burs mevcut

 • Dünyanın her yerinden kurumunuza araştırmacı davet edilebilirHorizon 2020 ye do ru bir bak ta horizon 2020

Horizon 2020’ye Doğru: BirBakışta Horizon 2020


T m programlar horizon 2020
Tüm Programlar: Horizon 2020

Inovasyon Faaliyetleri

Pazara sunma

Araştırma

Geliştirme


Horizon 2020
Horizon 2020

Daha etkin bir yenilik anlayışı ve daha kapsayıcı bir yenilik uygulaması

Güçlü mükemmeliyet vurgusu

Temel Yenilikler

Toplumsal problemlerin ele alınması, sağlık, enerji, ulaştırma

Tüm üniversiteler, enstitüler ve sanayiciler için kolaylaştırılmış katılım süreçleri


Horizon 20201
Horizon 2020

Araştırmada toplumsal sorun odağı

Horizon 2020 Toplam Bütçe: 80 Milyar €

27,818m

ExcellentScience

IndustrialLeadership

SocietalChallenges

Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak, yenilikçi KOBİ’ler, Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar, Ar-Ge için daha fazla özel sektör yatırımı

20,280m

Dünya standartlarında bilim, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi, araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi..

Toplumsal problemlere çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri

Güçlü yenilik ve özel sektör Odağı

35,888m

Araştırma ve yenilik faaliyetlerinde mükemmelliyet


Horizon 20202
Horizon 2020

IndustrialLeadership

ExcellentScience

SocietalChallenges

 • EndüstriyelTeknolojileralanı:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  • Nano-teknoloji, İleri Malzemeler, İleri imalat ve işleme teknolojileri

  • Biyoteknoloji

  • Uzay

 • Risk Sermayesine Erişim

 • KOBİ’ler İçin Yenilik Araştırma Programı

 • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

 • Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)

 • Marie Skłodowska CurieAraştırma ve Burs Programları

 • Araştırma Altyapıları

 • Sağlık, nüfus değişimi ve refah

 • Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi

 • Güvenli, temiz ve verimli enerji

 • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma

 • İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (ham maddeler dahil)

 • Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar


Excellent science
Excellent Science

Neden?

Dünya standartlarında bilim, geleceğin teknolojilerinin temelidir!

İstihdam alanları ve refah yaratılması için gereklidir!

Araştırmacılar en iyi altyapılara erişmelidir..

Avrupa ileri düzey araştırma yeteneği geliştirmeli, kazanmalı ve sürdürmelidir..


Excellent science bile enler
ExcellentScience Bileşenler..

2014-2020 dönemi için önerilen fon miktarı Euro


Industrial leadership
Industrial leadership

Avrupa yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak için daha yenilikçi KOBİ’lere ihtiyaç duymaktadır

Neden?

Avrupa araştırma ve yenilik alanında daha fazla özel sektör yatırımına ihtiyaç duymaktadır..

Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar var olan ve gelişen sektörlerde yeniliği artıracaktır


Industrial leadership bile enler
Industrial Leadership Bileşenler..

2014-2020 dönemi için önerilen fon miktarı (Euro)


Societal challenges
Societal Challenges

AB Politika hedefleri (climate, environment, energy, transport etc) yenilik olmadan başarılamaz

Neden?

Etkili çözüm önerileri sosyal bilimleri de kapsayan çok disiplinli işbirliklerinden doğmaktadır

Çözüm önerileri test edilmeli, uygulanmalı ve desteklenmelidir...


Societal challenges bile enler
Societal Challenges Bileşenler..

2014-2020 dönemi için önerilen fon miktarı Euro

39


Horizon 2020 takvim
Horizon 2020 Takvim

Horizon 2020

Horizon 2020

Müzakereler

7. Çerçeve Programı

Program yapı ve bütçesinin kesinleşmesi

Horizon 2020 Bütçesi ve yapısı; Komisyon, Konsey, Parlamento

Ocak 2014 itibarı ile çağrıların yayınlanması

2012 Horizon 2020’ye yönelik son çağrıların yayınlanması

2012

2013

2013

2014


Horizon 2020 bilgi kaynaklar

Horizon 2020 BilgiKaynakları


T rkiye deki resmi ileti im kanal
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı

www.fp7.org.tr

Horizon 2020 web sitesi yapım aşamasında ve buradan ilan edilecek

 • Ortak Arama Duyuruları

 • Etkinlikler, haberler, çağrılar

 • E-öğrenme aracı

Üye olarak haberlerimize ve e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.


Avrupa komisyonu nun resmi ileti im kanal
Avrupa Komisyonu’nun resmi iletişim kanalı

http://ec.europa.eu/research/horizon2020


Ab er eve program proje bilgileri
AB Çerçeve Program Proje Bilgileri

Çerçeve Programlarda desteklenmiş projelerin bilgilerini inceleyebilir

http://cordis.europa.eu/fp5/projects.htm

5. ÇP Projeleri

6. ÇP Projeleri

Horizon 2020 başvurularınızı güçlendirebilirsiniz

Horizon 2020

7. ÇP Projeleri

http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm

http://cordis.europa.eu/projects


Uluslararas networkler
Uluslararası Networkler

 • Avrupa Teknoloji Platformları

  http://cordis.europa.eu/technology-platforms/

  • Sanayinin önderliğinde, ilgili tüm aktörlerin, seçilen teknoloji alanına ilişkin stratejiler belirlemesi,

  • belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi,

  • gerekli kaynağın kamu ve özel sektör kaynaklarınca karşılanması ve böylece Avrupa’nın rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

 • Avrupa Sanayi Birlikleri

 • Teknoloji Platformlarıyla ilintili Avrupa Sanayi Birliklerinin araştırma gruplarına katılabilirsiniz.

 • Örnek: Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği-www.epia.org/


Uluslararas proje pazarlar etkinlikler
Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler

 • Horizon 2020’ye yönelik etkinlikler

  http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_HORIZON2020

 • Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa çapındaki etkinlikler

  http://ec.europa.eu/research/events


E renme arac 7 p
E-öğrenme Aracı-7. ÇP

Üye olarak 7. ÇP

e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.


E renme arac h2020
E-öğrenme Aracı-H2020

Yapım aşamasında olan Horizon 2020 e-öğrenme aracı sizlere yeni program hakkında genel bilgi vermekle kalmayıp testlerle kendinizi sınama imkanı da sunacaktır.


Ulusal koordinasyon ofisi uko faaliyetleri ve destekler

Ulusal Koordinasyon Ofisi(UKO) Faaliyetleri ve Destekler


Ulusal rtibat noktalar
Ulusal İrtibat Noktaları

 • TÜBİTAK 7.ÇP’nın koordinasyonundan sorumlu kuruluştur.

 • TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri:

  • Bilgilendirmek

  • Yönlendirmek

  • Eğitmek

  • Ortak bulmak

  • Temsil etmek

  • Teşvik etmek


Uko faaliyetleri
UKO Faaliyetleri

 • Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri

  • Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları

 • Araştırmacılar ile yüz yüze

  proje/konu özelinde görüşmeler

 • Haritalama

  • İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların analizi

 • Eşleştirme

  • Türk araştırmacıların CV ve profilleri veritabanı

  • Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim oluşturulması

  • Ortak arama duyuruları


Uko destek programlar
UKO Destek Programları

H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır.


Ab er eve programlar n n finansal boyutu
AB Çerçeve Programlarının Finansal Boyutu

 • Ulusal projelere kıyasla çok yüksek bütçeler

 • Bu bütçelerle;

  karşılayabilirsiniz.


H2020 nin sundu u finansal f rsatlar
H2020’nin Sunduğu Finansal Fırsatlar

 • 7.ÇP’ye göre daha kolay proje yönetim ve raporlaması, resmi dokümanlarda daha sade ve anlaşılır bir dil,

 • Proje kapsamındaki 100 birimlik harcamanızın tamamının desteklenmesi (pazara yakın faaliyetler hariç) ve ek olarak 20-25 birimlik bir dolaylı maliyet,

 • Projelerde görev alacak personelin proje kapsamında istihdam edilebilmesi,


Stratejik Ortaklarımız

TOBB

KOSGEB

TESK

Brüksel’de Türk Ar-Ge İrtibat Ofisi

 • Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO) Ofisi 2004 yılının başında Brüksel’de faaliyete başladı.

 • TURBO, Avrupa Birliğinin Lizbon stratejisi kapsamındaki bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarda, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda, bu programlardaki başarısının en yüksek noktaya varmasına yardımcı olmayı hedefler.

 • TuR&Bo aracılığıyla diğer liaison ofisleriyle bağlantıya geçilmektedir.

 • UKO çalışanları periyodik aralıklarla, lobi faaliyetlerini geliştirmek ve Türk Araştırma camiasının tanıtılması amacıyla TuR&Bo’da görev yapmaktadır.


7 p de t rkiye den niversite ve zel sekt r p erforma n slar

7. ÇP’de Türkiye’denÜniversite ve Özel Sektör Performansları


7 p de en ba ar l niversiteler
7. ÇP’de En Başarılı Üniversiteler

Türkiye’deki Üniversiteler’in Ortalaması 9’dur!

Qualified R&D Labour

Dynamic Market

Strong &Sustainable Economy


7 p de en ba ar l irketler
7. ÇP’de En Başarılı Şirketler

Qualified R&D Labour

Dynamic Market

Strong &Sustainable Economy


7 p performans 2007 2013
7.ÇP Performansı (2007-2013*)

*30 Nisan 2013 tarihi itibariyle açıklanmış olan sınırlı sayıdaki çağrıyı kapsamaktadır. Henüz sonucu açıklanmayan 65 çağrının verilerini kapsamamaktadır.


Ba ar hikayeleri

Başarı Hikayeleri


Eu gei izofreni teorisinde ve seyrinde gen evre etkile iminin rol
EU-GEI (Şizofreni Teorisinde ve Seyrinde Gen-Çevre Etkileşiminin Rolü)

Projenin Amacı: şizofreninin gelişimi, şiddeti ve sonuçlarına etki eden etkileşimli genetik, klinik ve çevresel faktörleri belirlemek

Projedeki Türk Ortaklar:

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • OmegaPro Proje Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Ltd. Şti.

  Proje Bütçesi: 11.000.000 €

  Türk Ortakların Bütçesi: 870.000 €

  Proje Süresi: 60 ay

  Proje websitesi: http://www.eu-gei.eu

  -Psymate adında yeni bir görüntüleme sistemi geliştirildi.

  - 27 Uluslararası yayın üretildi, 3 tanesi Nature’da yayınlandı.


Share avrupa da sismik tehlike uyumla t rmas
SHARE (Avrupa’da Sismik Tehlike Uyumlaştırması) Etkileşiminin Rolü)

Projenin Amacı: gelecekte beklenen depremlere bağlı yer hareketlerini inceleyen çalışma olan sismik tehlike değerlendirmesinin mühendislik uygulamalarını, veri toplanması ve analizlerini ve değerlendirme prosedürlerini Avrupa çapında uyumlaştırmaktır

Projedeki Türk Ortaklar:

 • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

 • ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Proje Bütçesi: 5.500.000 €

  Türk Ortakların Bütçesi: 270.000 €

  Proje websitesi: http://www.share-eu.org/

  Proje kazanımları:

  -Yayın: Kale, Ö and S. Akkar (2013), A new procedure for selecting and ranking ground motion prediction equations (GMPEs): The eucidean distance based ranking (EDR) method, Bull. Seismol. Soc., Am., April 2013, Vol. 103, doi:10.1785/0120120134.

  - Proje çıktısı: Proje ortaklarının yer aldığı ülkelerde sismik risk değerlendirmeleri ve senaryolar: seçilen bölgeler İtalya ve Marmara bölgesi (Türkiye)


Triticeaegenome genomics for triticeae improvement
TRITICEAEGENOME Etkileşiminin Rolü)(GenomicsforTriticeaeimprovement)

Projenin Amacı: Beslenme için çok önemli tahıl gruplarını içeren (buğday, arpa, çavdar) Triticeae sınıfının genetik yapısının incelenmesi, yeni ve dayanıklı türlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Projedeki Türk Ortak: Sabancı Üniversitesi

Proje Bütçesi: 5.3 Milyon Avro

Türk Ortakların Bütçesi: 222.800 Avro

Proje websitesi: www.triticeaegenome.eu


Triticeaegenome genomics for triticeae improvement1
TRITICEAEGENOME Etkileşiminin Rolü)(GenomicsforTriticeaeimprovement)

 • Proje sonunda, buğday genetiği detaylı şekilde ortaya çıkarılmış, türü geliştirmek için kullanılabilecek genler analiz edildi.

 • İlgili türlere ait gen kütüphanesi ve gen haritaları oluşturuldu.

 • Proje kapsamında 20 uluslararası makale ileri gelen bilimsel dergilerde yayınlandı.

 • Bunlardan 2’sinde Türk ortak da yazar (co-author) olarak yer aldı.


Isurf
iSURF Etkileşiminin Rolü)

An Interoperability Service UtilityforCollaborativeSupplyChainPlanningacrossMultipleDomainsSupportedby RFID Devices

Projenin Amacı: özellikle KOBİ(Küçük ve Orta Boy İşletme)’lerin kullanımı için ortak tedarik zinciri planlamasını mümkün kılmak üzere akıllı bir çözüm sunmak

Projedeki Türk Ortaklar:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

SRDC Yazılım, Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık

Proje Bütçesi: 3,1 Milyon Avro

Türk Ortakların Bütçesi: 647.100 Avro

Proje Süresi: 30 Ay

Proje websitesi: http://www.srdc.com.tr/isurf


Isurf1
iSURF Etkileşiminin Rolü)

Proje sayesinde;

 • Türkiye’de 2 doktora, 3 master tezi desteklendi

 • 3 uluslararası hakemli dergi yayını, 9 uluslararası konferans yayını

 • Türkiye’den araştırmacılar 8 uluslararası yayına dahil oldu (author / co-author)

 • Çıktılar:

  • Birlikteişlerlikaltyapısı

  • eDoCreator Aracı

  • Akıllıürünaltyapısı

  • OrtakTedarikZinciriPlanlamaSüreçtanımlama, çalıştırmavetakipetmearacı

  • Eskisistemlerin (Legacy) AğServisrayüzlerininçıkarılmasınaolanaksağlayanaraçlar


Eu integration marie curie bireysel ara t rma projesi
EU Etkileşiminin Rolü)INTEGRATION: Marie Curie Bireysel Araştırma Projesi

EU Integration: Financial Integration and Macroeconomic Stability in Europe

 • Proje Koordinatörü: Bilkent Üniversitesi – Prof. Şebnem Kalemli Özcan

 • Proje türü: 7. ÇP Marie Curie IRG Projesi (Tek Ortak)

 • Proje süresi: 48 ay

 • Projebütçesi: 100.000 €

 • Projenin Amacı:Bu proje AB üye ülkeleri arasında finansal entegrasyonun derecesini ve bu entegrasyonun ekonomik büyüme ve makroekonomik denge üzerindeki etkilerini araştırmıştır.

 • Desteğin amacı: Proje ABD’den dönen araştırmacıyı Avrupa’da tutabilmek için maaşına, araştırmasına ve seyahatlerine ek destek sağlamak amacıyla bireysel burs şeklinde fonlama sağlamıştır.


Progtax marie curie bireysel ara t rma projesi
PROGTAX: Marie Curie Bireysel Araştırma Projesi Etkileşiminin Rolü)

PROGTAX: Effects of Progressive Taxation on Economic Growth, Labor Supply and Income Inequality

 • Proje Koordinatörü: Boğaziçi Üniversitesi – Doç. Dr. Murat Koyuncu

 • Proje türü: 7. ÇP Marie Curie IRG Projesi (Tek Ortak)

 • Proje süresi: 48 ay

 • Projebütçesi: 100.000 €

 • Projenin Amacı:Proje, aşamalı vergi ve gelir dağılımını birleştiren dinamik bir makroekonomik model geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje Yunanistan, İtalya ve Türkiye kayıt dışı sektörlerin geniş olduğu ülkelerin analiz edilmesini sağlayacaktır.

 • Desteğin amacı:Proje ABD’den dönen araştırmacıyı Avrupa’da tutabilmek için maaşına, araştırmasına ve seyahatlerine ek destek sağlamak amacıyla bireysel burs şeklinde fonlama sağlamıştır.H2020 de ba ar l niversite yap lanmas1
H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması Etkileşiminin Rolü)

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Proje Destek Ofisi (PDO)

AB Ofisi (ABO)

AB programları özelinde uzmanlaşmış uzmanlar ile AB proje başvuru ve yürütme esasları konularında danışmanlık, ortak bulma ve ortak olma konularında destek…

Tüm projeler başvuru ve yürütme süreçleri, etik ve fikri mülkiyet konuları, idari ve akademik işleyiş ve diğer genel konular…

Sanayi işbirliği, ‘spin-off’ ların desteklenmesi ve projelere teşviki, projelere ticari değer kazandırılması, patent süreçleri…


H2020 de ba ar l niversite yap lanmas2
H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması Etkileşiminin Rolü)

Proje Destek Ofisi

AB Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

 • Üniversitelerde projelerin başvuru ve yürütülmeleri sürecinde araştırmacıların gereksinim duyabilecekleri bilgilere kolay erişim sağlayabilecekleri

 • Üniversite Ar-Ge ve Proje etkinliklerinin koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesinin sağlanabileceği

 • Araştırmacıların idari ve finansal konularda teknik destek alabilecekleri yapılar

 • H2020’de başarılı bir üniversite profilinin olması zorunlu elemanları


Ab ofisi g revleri
AB Ofisi Görevleri Etkileşiminin Rolü)

Çağrı Öncesi

 • Yeni AB Programları ve çağrıları konusunda

  • bilgi transferi,

  • etkinlik düzenlenmesi,

  • kılavuzlar hazırlanması

 • Üniversitedeki potansiyeli ortaya koymak amacıyla araştırmacı çalışma profillerinin katalog şeklinde hazırlanması

  Çağrı süresince

 • Başvuru sürecinde araştırmacıların ihtiyacına bağlı ortak bulma, başarılı konsorsiyum bulma gibi konularda araştırmacılara destek olunması

 • Başvuru formlarının doldurulması,

  finansal bütçe tablolarının

  oluşturulması


 • Ab ofisi g revleri1
  AB Ofisi Görevleri Etkileşiminin Rolü)

  Proje başlarken ve yürütülürken

  • Müzakere sürecinin yürütülmesi

  • Proje sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanma aşamasında destek sağlanması

  • KDV istisna sertifikası, etik kurul raporları, izin belgeleri gibi proje için alınması gereken belgeler konularında süreçlerin yönetimi

  • Hizmet alımı, personel tedariği ve ödemesi, finansal raporlamalar, proje denetlenmesi, proje kapatılması, hakemlik süreci konularının yürütülmesi

  • «Overhead» yönetimi

   Overhead bütçesinin araştırmacıları ve araştırma projelerini teşvik etmek amacı ile kullanımı önerilmektedir.  Avrupa ap nda ara t rma size ne kazand r r
  Avrupa Çapında Araştırma size ne kazandırır? Etkileşiminin Rolü)

  • 80 Milyar’lık Ar-Ge fonuna erişim imkanı

  • Ulusal projelerin nüfus edemeyeceği büyük ölçekli işbirliği ortamı

  • Araştırmanın uluslararası doğası

  • Multi-disipliner, uzmanlıkları tamamlayıcı projeler tasarlama

  • Uluslararası ağlara aktif katılım fırsatı

  • Uluslararası seyahat imkanlarınızı arttırarak kariyerinize katkı

  • AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama (bench-mark) olanağı


  H2020 projelerinde yer alman n kazan lar
  H2020 Projelerinde Etkileşiminin Rolü)yeralmanınkazançları

  • Bilgi

   • Alanınızdaki en son teknolojiyeerişim sağlayabilirsiniz

   • Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz

   • Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz

  • Yeni işbirlikleri

   • ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili işbirlikleri, COST, EUREKA)

   • Uluslararası networklerde yer alma fırsatı yakalarsınız

   • Devam projelerinde de yer alma fırsatı yakalarsınız

   • “Brüksel’in sizin isminize aşina olması”nı sağlarsınız

  • İtibar

   • CV’nizi güçlendirir ve görünürlüğünüzü artırır.


  H2020 projelerinde yer alman n kazan lar1
  H2020 Projelerinde Etkileşiminin Rolü)yeralmanınkazançları

  • Fon kaynağı/ Kaynak

   • Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz

   • Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100 liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar destek alabilirsiniz.)

   • İnovasyon yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye erişiminizikolaylaşır

   • Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla işbirliği içerisinde kullanılma imkanı

  • Zaman

   • İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz  sinerji

   • Projelere katılım sağlayarak yeni oluşacak teknolojilere pazara inmeden erişim


  Ba lamadan nce sorulacaklar
  Başlamadan önce sorulacaklar Etkileşiminin Rolü)

  • Programda yer almanın lehinize ve aleyhinize olabilecek taraflarını anladınız mı?

  • Uluslararası işbirliklerine hazır mısınız?

  • Yetkinlikleriniz çağrı gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde mi?

  • Bu işe ayıracak yeterli para ve zamanınız var mı?

  • Size destek olacak bir ekibiniz ve organizasyonunuz var mı?

  • Faydalanmak istediğiniz araştırma alanları var mı?


  Kapan
  Kapanış Etkileşiminin Rolü)

  • Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir?

  • Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü 

  • 7. ÇP’de Üniversite Performansları 

  • Horizon 2020’ye Doğru: Bir Bakışta Horizon 2020 

  • Horizon 2020 Bilgi Kaynakları 

  • TÜBİTAK UKO’nun Ortaklık Kurmaya Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri 

  • Üniversitelere ait Başarı Hikayeleri ve Proje Çıktıları 

  • Horizon 2020’ye Yönelik Üniversite Yapılanması Nasıl Olmalı? 

  • Horizon 2020’de yer almak neler kazandırır? 


  Sorular n z i in
  Sorularınız için Etkileşiminin Rolü)

  AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon OfisiAtatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: +90 312 427 23 02 Faks: +90 312 427 40 24

  E-posta: [email protected]

  Web: www.fp7.org.tr

  Twitter: @AB_7CP_UKO


  ad